Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ús ètic de la informació. Citacions i bibliografia

911 views

Published on

Published in: Education, Business, Technology
 • Writing good research paper is quite easy and very difficult simultaneously. It depends on the individual skill set also. You can get help from research paper writing. Check out, please ⇒ www.HelpWriting.net ⇐
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Ús ètic de la informació. Citacions i bibliografia

 1. 1. Úsètic de la informació. Citacions i bibliografia<br />Biblioteca de l’Escolad’Arquitectura del Vallès, Maig 2010<br />
 2. 2. Sumari<br />
 3. 3. Plagi i treball deshonest<br />Còpia literal d’una obra aliena<br />PLAGI ?<br />Negació de l’autoria d’una altra persona<br />Mai és un accident<br />
 4. 4. Plagi i treball deshonest<br />Utilitzar sense citar:<br />Paraules escrites<br />Documents multimèdia<br />Estadístiques, dibuixos, mapes, etc.<br />TREBALL DESHONEST?<br />Eliminar dades que no poden explicar-se<br />Publicar resultats imaginaris<br />Eliminar dades que fan variar les conclusions<br />
 5. 5. Plagi i treballdeshonest<br />Comas, Rubén; Sureda, Jaume (2007). Ciber-Plagio Académico: una aproximación al estado de los conocimientos. Revista TEXTOS de la CiberSociedad, 10. Disponible a: http://www.cibersociedad.net<br />7,6 /10 estudiants fan “copy/paste” de textos allotjats a Internet i ho inclouen en textos fets per ells sense dir les fonts<br />4,2 /10 estudiants fan “copy/paste” de textos allotjats a Internet sense aportació pròpia.<br />1 /10 estudiants presenten com a propi un treball descarregat d’Internet.<br />
 6. 6. Plagi i treball deshonest<br />
 7. 7. Plagi i treball deshonest<br />Approbohttp://approbo.citilab.eu/<br />Copycatchhttp://www.copycatchgold.com/<br />Glatthttp://www.plagiarism.com/<br />Turnitinhttp://turnitin.com/static/index.html<br />Eve2 http://www.canexus.com/<br />Jplaghttps://www.ipd.uni-karlsruhe.de/jplag/<br />Noplagiahttp://noplagia.org/<br />WCopyfind 2.6 http://plagiarism.phys.virginia.edu/<br />Programariantiplagi<br />
 8. 8. Plagi i treball deshonest<br />Disponible a: http://www.3cat24.cat/noticia/410089/ociicultura/Un-programa-antiplagi-demostra-que-Shakespeare-va-escriure-Eduard-III-amb-lajuda-de-Thomas-Kyd<br />
 9. 9. Què cal citar?<br />
 10. 10. Què cal citar?<br />Miguel de Cervantes és l’autor de Don Quijote de la Mancha.<br />NO<br />És un coneixement comú i universal<br />El Lazarillo de Tormes va ser escrit per Diego Hurtado de Mendoza.<br />SI<br />És un descobriment recent i que encara s’ha de constrastar<br />
 11. 11. Què cal citar?<br />Berasategui, Blanca (2010). “El Lazarillo no es anónimo : la paleógrafa Mercedes Agulló documenta que su autor es Diego Hurtado de Mendoza”. El Cutural.es [en línia], 5 març 2010. [Consulta: 9 maig 2010]. Disponible a: http://www.elcultural.es/version_papel/LETRAS/26742/El_Lazarillo_no_es_anonimo<br />NO<br />Blanca Berasategui no és una autoritat en la matèria<br />Agulló y Cobo, Mercedes (2010). A vueltas con el autor del Lazarillo : con el testamento y el inventario de bienes de don Diego Hurtado de Mendoza. Madrid : Calambur.<br />SI<br />Mercedes Agulló és la persona que ho ha investigat i en aquesta obra ho argumenta<br />
 12. 12. Com citar<br />Les cites han de ser fidels: No podem eliminar una part del text sense avisar. Cal indicar-ho sempre amb tres punts suspensius (...).<br />El segle XIX, John Ruskin, crític d'art anglès, va publicar Set Llums de l'Arquitectura (1849), limitant, en la seva opinió, el que constitueix l'arquitectura. Per a ell l'estètica és de summa importància i l'arquitectura és l' "art en què es disposen i adornen els edificis plantejats per l'home… i la seva visió contribueix a la salut mental, el poder, i el plaer dels mateixos".<br />Font: Viquipèdia [en línia]. Arquitectura. 22 abril 2010. [Consulta: 9 maig 2010] Disponible a: http://ca.wikipedia.org/wiki/Arquitectura<br />
 13. 13. Com citar<br />Les cites han de ser fidels: No podem eliminar una part del text sense avisar. Cal indicar-ho sempre amb tres punts suspensius (...).<br />El segle XIX, John Ruskin, crític d'art anglès, va publicar Set Llums de l'Arquitectura (1849), limitant, en la seva opinió, el que constitueix l'arquitectura. Per a ell l'estètica és de summa importància i l'arquitectura és l' "art en què es disposen i adornen els edificis plantejats per l'home… i la seva visió contribueix a la salut mental, el poder, i el plaer dels mateixos".<br />PARÀFRASI<br />CITACIÓ<br />Font: Viquipèdia [en línia]. Arquitectura. 22 abril 2010. [Consulta: 9 maig 2010] Disponible a: http://ca.wikipedia.org/wiki/Arquitectura<br />
 14. 14. Com citar<br />Les cites han de ser fidels: Hem de mantenir qualsevol error que hi hagi. Per avisar al lector de l’error escriurem [sic].<br />Font: Google Scholar<br />
 15. 15. Bibliografia<br />Què és una bibliografia?<br />Llista de documents consultats durant la preparació d’un treball acadèmic i/o citats en el cos del document.<br />Ha d’anar al final del treball.<br />Per a què serveix?<br />Per a donar credibilitat al treball que presentem.<br />Per complir amb el rigor acadèmic i científic.<br />Per complir amb la legislació sobre la propietat intel·lectual. que exigeix que s’identifiquin tots els elements externs a l’autor dins d’un treball.<br />
 16. 16. Bibliografia > elementsd’identificació<br />Incloure les dades suficients per identificar correctament el document<br />OBJECTIU: facilitar la localització del document<br />Les dades s’extrauran de:<br /><ul><li>Portada
 17. 17. Contraportada
 18. 18. Altres parts</li></li></ul><li>Bibliografia > ordenament<br />1er alfabètic<br />2º cronològic<br />3º ordre cites<br />
 19. 19. Bibliografia > ordenament<br />1er treballs individuals<br />2º treballs col·lectius<br />
 20. 20. Obra completa<br />Monografies, diccionaris, enciclopèdies, congressos, manuals, etc.<br />Referències impreses<br />
 21. 21. Obra completa<br />Curl, James Stevens (1999). <br />Autoria (any).<br />Monografies, diccionaris, enciclopèdies, congressos, manuals, etc.<br />Bibliografia > referències impreses<br />
 22. 22. Obra completa<br />Curl, James Stevens (1999). A Dictionary of architecture.<br />Monografies, diccionaris, enciclopèdies, congressos, manuals, etc.<br />Bibliografia > referències impreses<br />Autoria (any).<br />Títol.<br />
 23. 23. Obra completa<br />Curl, James Stevens (1999). A Dictionary of architecture.<br />Bibliografia > referències impreses<br />Autoria (any).<br />Títol.<br />Edició.<br />Monografies, diccionaris, enciclopèdies, congressos, manuals, etc.<br />
 24. 24. Obra completa<br />Curl, James Stevens (1999). A Dictionary of architecture.Oxford: Oxford University Press.<br />Monografies, diccionaris, enciclopèdies, congressos, manuals, etc.<br />Bibliografia > referències impreses<br />Autoria (any).<br />Títol.<br />Edició.<br />Lloc: Editorial.<br />
 25. 25. Obra completa<br />Curl, James Stevens (1999). A Dictionary of architecture.Oxford: Oxford University Press.ISBN 0192100068.<br />Autoria (any).<br />Títol.<br />Edició.<br />Lloc: Editorial.<br />Monografies, diccionaris, enciclopèdies, congressos, manuals, etc.<br />ISBN.<br />Bibliografia > referències impreses<br />
 26. 26. Contribucions<br />Capítols de llibres, comunicacions i ponencies, etc.<br />Bibliografia > referències impreses<br />
 27. 27. Contribucions<br />Boyce, E. S.; Katz, R. M.; Mellon, C. (1987) <br />Autoria de la contribució (any). <br />Capítols de llibres, comunicacions i ponencies, etc.<br />Bibliografia > referències impreses<br />
 28. 28. Contribucions<br />Boyce, E. S.; Katz, R. M.; Mellon, C. (1987). “The place of bibliographic instruction in the university curriculum”.<br />Autoria de la contribució(any). <br />“Títol de la contribució”.<br />Capítols de llibres, comunicacions i ponencies, etc.<br />Bibliografia > referències impreses<br />
 29. 29. Contribucions<br />Boyce, E. S.; Katz, R. M.; Mellon, C. (1987) “The place of bibliographic instruction in the university curriculum”.A: Mellon, C. (ed.).<br />Autoria de la contribució (any). <br />“Títol de la contribució”.<br />A: Responsabilitat de l’obra completa.<br />Capítols de llibres, comunicacions i ponencies, etc.<br />Bibliografia > referències impreses<br />
 30. 30. Contribucions<br />Boyce, E. S.; Katz, R. M.; Mellon, C. (1987). “The place of bibliographic instruction in the university curriculum”.A: Mellon, C. (ed.).Bibliographic instruction: the second generation.<br />Autoria de la contribució (1987). <br />“Títol de la contribució”.<br />A: Responsabilitat de l’obra completa.<br />Títol de l’obra completa.<br />Capítols de llibres, comunicacions i ponencies, etc.<br />Bibliografia > referències impreses<br />
 31. 31. Contribucions<br />Boyce, E. S.; Katz, R. M.; Mellon, C. (1987). “The place of bibliographic instruction in the university curriculum”.A: Mellon, C. (ed.).Bibliographic instruction: the second generation.Littleton: Libraries Unlimited, pàg. 60-70.<br />Autoria de la contribució (any). <br />“Títol de la contribució”.<br />A: Responsabilitat de l’obra completa.<br />Títol de l’obra completa.<br />Capítols de llibres, comunicacions i ponencies, etc.<br />Lloc: Editorial, localització en el document.<br />Bibliografia > referències impreses<br />
 32. 32. Articles de revista<br />Bibliografia > referències impreses<br />
 33. 33. Stanley, David J. (2006).<br />Bibliografia > referències impreses<br />Articles de revista<br />Autoria de l’article (any).<br />
 34. 34. Stanley, David J. (2006). “The original Buttressing of Abbot Suger’s Chevet at the Abbey of Saint Denis”.<br />Bibliografia > referències impreses<br />Articles de revista<br />Autoria de l’article (any).<br />“Títol de l’article”<br />
 35. 35. Bibliografia > referències impreses<br />Articles de revista<br />Stanley, David J. (2006). “The original Buttressing of AbbotSuger’sChevet at theAbbey of Saint Denis”.Journal of theSociety of ArchitecturalHistorians.<br />Autoria de l’article (any).<br />“Títol de l’article”<br />Títol de la revista. <br />
 36. 36. Articles de revista<br />Stanley, David J. (2006). “The original Buttressing of Abbot Suger’s Chevet at the Abbey of Saint Denis”.Journal of the Society of Architectural Historians.Vol. 65, núm. 3, pàg. 334-355.<br />Autoria de l’article (any).<br />“Títol de l’article”<br />Títol de la revista. <br />Volum, número, pàgines.<br />Bibliografia > referències impreses<br />
 37. 37. Bibliografia > referències electròniques<br />
 38. 38. Bibliografia > referències electròniques<br />Curl, James Stevens (2006). A Dictionary of Architecture and Landscape Architecture[en línia]. 2ª ed. Oxford: Oxford University Press. [Consulta: 2 octubre 2009]. Disponible a: http://www.oxfordreference.com.<br />Llibreelectrònic<br />Wikipedia: the free encyclopedia[en línia]. [Consulta: 25 març 2009]. Disponible a: http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page<br />Pàgina web<br />
 39. 39. Bibliografia > referències electròniques<br />Butler, Tom. “Acid Rain”. A: Zumerchik, John (ed.). Macmillan Encyclopedia of Energy[en línia]. New York: Macmillan Reference USA, 2001, [Consulta: 2 octubre 2006]. Disponible a: http://find.galegroup.com/.<br />Contribucióelectrònica<br />“Frank Lloyd Wright”. A: WikimediaCommons[en línia]. c. March 1, 1926. [Consulta: 25 març 2009]. Disponible a: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Frank_Lloyd_Wright_LC-USZ62-36384.jpg<br />Imatge<br />
 40. 40. Bibliografia > referències electròniques<br />Gobster, Paul H.; Stewart, Susan I.; Bengston, David N. (2004). The social aspects of landscape change: protecting open space under the pressure of development. Landscape and Urban Planning[en línia] . 15 August, vol. 69, núm. 2-3, pág. 149-151 [Consulta: 4 octubre 2009]. Disponible a: doi:10.1016/j.landurbplan.2003.09.003.<br />Article<br />Wassmann, Christoph (2009). “The illegal building. Hotel El Algarrobico”. Anarchitecture[en línia]. 24 març. [Consulta: 25 març 2009]. Disponible a: http://www.an-architecture.com/2009/03/illegal-building-hotel-el-algarrobico.html<br />Blog <br />
 41. 41. Més informació<br />Com citar la bibliografia<br />

×