Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

тежки метали

7,914 views

Published on

 • ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐ has really great writers to help you get the grades you need, they are fast and do great research. Support will always contact you if there is any confusion with the requirements of your paper so they can make sure you are getting exactly what you need.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Sex in your area is here: ♥♥♥ http://bit.ly/2F7hN3u ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating for everyone is here: ❶❶❶ http://bit.ly/2F7hN3u ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

тежки метали

 1. 1. Тежки метали и околна среда
 2. 2. <ul><li>Метали, които имат плътност, по- висока от 5гр./см 3, се примат за тежки. Най-важните от тях са: желязо,мед,цинк,хром,никел, </li></ul><ul><li>кадмий,олово,талий и живак. </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Някои от тях са жизнено необходими за много живи същества, например бор,желязо,мед или цинк.Те принадлежат към групата на биологично необходимите метали. Тежки метали като кадмий,олово,талий или живак не са биологично необходими. </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Токсичното действие на определен тежък метал зависи основно от химичната форма,в която се намира. Количеството тежки метали, което се освобождава в резултат на човешката дейност и по този начин се вкарва в кръговрата, далеч надхвърля количествата на природните вещества, участващи в него. </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Основни източници на замърсяване на околната среда с тежки метали са: преработка на суровини, металопреработваща и военна промишленост, производство на торове, изгаряне на въглища, отпадъци, моторни превозни средства и др. </li></ul>
 6. 6. ЖЕЛЯЗОТО в ЧОВЕШКИЯ ОРГАНИЗЪМ Желязото играе важна роля в живота на всички организми, с изключение на някои бактерии. В организма на животните и човека желязото постъпва чрез храната най-богати на него са черният дроб, месото, яйцата, бобовите култури, хлябът, грисът, цвеклото.
 7. 7. <ul><li>Като правило, желязото, което приемаме с храната, е напълно достатъчно, но в някои специални случаи като анемия е необходимо да се приемат желязосъдържащи добавки . </li></ul>Най- богати на желязо са копривата и спанакът.
 8. 8. <ul><li>Цинкът се получава от неговите сулфидни руди при металургична преработка. След обогатяване се получава </li></ul><ul><li>цинков окисд (ZnO), съдържащ и кадмий. </li></ul>ЦИНК - Zn
 9. 9. <ul><li>Най-разпространените аерозоли на тежки метали, замърсяващи атмосферният въздух са оловните. </li></ul><ul><li>Концентрациите им зависят от мощността на източниците - металургичните заводи и количеството на моторните превозни средства и вида на изгаряните бензини. </li></ul>Олово Pb
 10. 10. <ul><li>Медта и нейните съединения са отровни. От друга страна тя е нужна за някой биохимични процеси в човешкия организъм, т.е. е незаменим биоелемент. Разнообразната храна е достатъчен източник на мед за организма. </li></ul>Мед Сu
 11. 11. <ul><li>Среброто няма токсична доза. Дневната нужда от него като хранителна добавка е 0,088 мг. То е фактор, регулиращ тъканното дишане и борбата с инфекциите, чрез участието си в продуктите на имунната система. </li></ul>Сребро Ag

×