Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Upitnik za roditelje

1,442 views

Published on

Upitnik za roditelje

Published in: Education
  • Be the first to like this

Upitnik za roditelje

  1. 1. УПИТНИК ЗА РОДИТЕЉЕ Молим Вас да одговорите на следећа питања процењујући колико су тачна,по следећој скали. 1-нетачно 2-у мањој мери тачно 3-у већој мери тачно 4-тачно ТВРДЊА 1 2 3 4 1. Учитељица позива чланове породице у разред водећи рачуна о томе да се осећају добродошлима и проналази различите начине да све породице укључи у васпитно-образовни процес. 2. Укључује чланове породице у заједничко доношење одлука везаних за развој, учење и социјални живот деце у разреду. 3. Укључује чланове породице у доношење одлука које се односе на осмишљавање и креирање разноврсних окружења у којима деца уче. 4. Редовно комуницира са породицама о деци, њиховом учењу и развоју, догађајима у разреду. 5. Ствара различите прилике у којима чланови породица могу да уче једни од других и међусобно се подржавају. 6. Прати потребе родитеља и отворена је за нове предлоге. 7. Понаша се заинтересовано, показује поштовање, прихватање, искреност, узима у обзир шта други мисле. 8. Чува тајност података. 9. Код учитељице је дете сигурно и безбедно. 10. Креира окружење у коме се свако дете осећа пријатно и има осећај припадности. 11. Обезбеђује физичко окружење које је сигурно и лако се надзире. 12. Прилагођава физичко окружење како би задовољила индивидуалне потребе деце, као и потребе различитих група деце. 13. Радо долазим на позив учитељице, а и када осетим жељу и потребу.

×