Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Darvins un evolucija

4,609 views

Published on

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Darvins un evolucija

 1. 1. 1. tēma: Darvins un evolūcija andris_ziemelis@inbox.lv
 2. 2. Kas ir evolūcija?• Jaunu, ekoloģiskai nišai adoptētu genotipu (genotipu kopas) veidošanās• Jeb sugu pārmaiņas laika gaitā!
 3. 3. Evolūcijas popularizētājs sabiedrībā – Čārlzs Darvins• Bet pirms viņa! (12 February 1809 – 19 April 1882)
 4. 4. 18. gadsimta sabiedrības uzskats par dzīvi!• Centrālā dogma – Bībele, Dievs, Ādams un Ieva;• Uzskatīja, ka Zemes vecums ir ~ 1000 gadu;• Katra suga ir Dieva radīta un tās nemainās!• Sugas pielāgotība arī ir Dieva radīta
 5. 5. Pirmie cīnītāji par objektīvu dzīves uztveri!• Kārlis Linnejs (1707-1778)– taksonomija, binārie nosaukumi• Uzskatīja, ka sugas nemainās un ir Dieva radīta
 6. 6. Pirmie cīnītāji par objektīvu dzīves uztveri!• Žoržs Luijs Leklerks (Bifons) (1707-1788)• franču dabaspētnieks:• Izteica viedokli ka apkārtējā vide piespiež organismiem pielāgoties;• ticēt evolūcijai vai nē? - Pauda uzskatu par sugas radīšanu un sugu nemainību!
 7. 7. Pirmie cīnītāji par objektīvu dzīves uztveri!• Erasms Darvins (1731-1802)• Ārsts un dabaszinātnieks• Bija daudz komentāru par to, ka pieļauj iespēju par izcelšanos no kopēja senča!• Tās nebija publikācijas – tikai melnraksti!• Balstījās uz rudimentiem!
 8. 8. Pirmie cīnītāji par objektīvu dzīves uztveri!• Žoržs Kivjē (1769-1832)• Mugurkaulnieku eksperts, balstījās uz anatomiju;• Izveidoja zinātni – paleontoloģiju (par fosilijām);• Izveidoja Katastrofisma teoriju;• Sekotāji skaidroja, ka fosilijas ir paliekas, no pirmkatastrofas pasaules, pēc tam Dievs radīja visu no sākuma!
 9. 9. Pirmie cīnītāji par objektīvu dzīves uztveri!• Žans Batista Lamarks (1744- 1829)• Pirmais, kas izteica - evolūcija;• Atšķirīgi uzskati nekā Kivjē;• Bezmugurkaulnieku pētnieks;• Novēroja, ka sarežģīti organismi cēlušies no vienkāršākiem;• Kļūda: dabisks spēks – tieksme pēc pilnības kontrolē organismu komplicēšanos.
 10. 10. Pirmie cīnītāji par objektīvu dzīves uztveri!• Pielāgošanās izskaidroja ar iegūto pazīmju iedzimšanu.• Uzskatīja ka vide izraisa iedzimstošās pārmaiņas.• Piemērs, kas atnesa slavu:
 11. 11. Uzskatīja, ka dzīves laikā īpatnis iegūstpazīmes un tās tad nodod tālāk bērniem! Šo teoriju noliedz molekulārie mehānismi
 12. 12. Čarlzs Darvins
 13. 13. Beagle• 22 gadu vecumā piedalījās ceļojumā apkārt zemeslodei;• Ceļojuma ilgums ~ 5 gadi!
 14. 14. Darvina loma ceļojumā• Bija paraudzēts, ka Darvins meklēs un atradīs dabas resursus (pārtika un ūdens);• Kapteinis cerēja, ka Darvins atradīs liecības par Bībeles dogmu par zems radīšanu.• Darvins ceļojuma laika redzēja daudz!• Vāca faktus un izdarīja zinātniskus secinājumus!
 15. 15. Ģeoloģija• Balstījās uz literatūru «Principles of Geology» Čarlzs Laiels, teoriju radīja Džeimss Hetons – uzskatīja ka ir lēna erozija un celšanās cikli• Ceļojuma laikā Darvins vispirms pamana ģeoloģiskas pārmaiņas;• Vāca fosīlijas;• Saskatīja līdzību ar dzīvojošiem organismiem;• Secināja, ka planēta ir vecāka neka tukstoši gadu – ir ļoti veca.• Pieņēma, ka izcelšanās ir ilgstošs process
 16. 16. Bioģeogrāfija• Zinātne par dzīvības formu ģeogrāfisko izplatību uz Zemes;• Salīdzināja Dienvidamerikas dzīvniekus ar jau sev zināmiem dzīvniekiem
 17. 17. Galapagu salu bruņurupuči
 18. 18. Galapagu salas
 19. 19. Galapagu salu žubītesPieņēma, ka bijis kopējais sencis -kontinenta suga,veidojās ģeogrāfiska izolētība un sugasašķēlās un pielāgojās katrai videi unizveidojās jaunas sugas!
 20. 20. • Bioģeogrāfija spēcīgi ietekmē Darvina uzskatus par to, ka daudzveidību izraisa pielāgošanās videi;• No vienas sugas var izveidoties daudz sugu, no kurām katra ir atšķirīgi pielāgojusies videi.
 21. 21. Kāds mehānisms izraisapielāgošanos jeb adaptāciju?
 22. 22. Dabiskā izlase!
 23. 23. Dabiskā izlase• Ir evolucionārs pārmaiņu mehānisms;• Ir process, kura gaitā priekšnoteikumi var radīt noteiktas sekas;
 24. 24. Priekšnoteikumi• Populācijas īpatņiem piemīt iedzimta mainība;• Populācijā katra paaudze rada vairāk pēcnācēju, nekā izdzīvo un vairojas;• Dažiem īpatņiem ir radušās pazīmes, kas palīdz tiem izdzīvot un vairoties labāk nekā citiem īpatņiem.
 25. 25. Sekas• Pieaugošam īpatņu skaitam turpmākajās paaudzēs piemīt šīs adaptīvās pazīmes;• Dabiskās izlases rezultātā ir populācija, kas pielāgojusies (adaptējusies) vietējiem vides apstākļiem.
 26. 26. Piemērs• priekšnoteikums Sekas
 27. 27. Dabiskā izlase• Dabiskā izlase iedarbojas tikai uz tām pazīmēm, ko izraisījušas ģenētiskas pārmaiņas;• Taču izlasei nav ne jausmas par nākotnes vajadzībām, tāpēc adaptācijas notiek nejauši;• Šis process ir neizbēgams un mūžīgs, jo vide apkārtējā vide mainās nepārtraukti.
 28. 28. Sugu izmiršana• Notiek tad, kad iepriekšējā adaptācija vairs nav piemērota pārmainītajai videi;
 29. 29. Mazais ērglis (Aquila pomarina)• Mazais ērglis Latvijas teritorijā aizņem ~ 50% no kopējās pasaules populācijas;• Galvenais ietekmējošais faktors ir dabisko dzīvotņu platības straujais samazinājums
 30. 30. Izmirušās sugas Dodo: the archetype of extinct species (extinct since late 17th century) Thylacine: the Tasmanian Tiger (extinct since 1936)Stellers Sea Cow: the defenseless beast (extinctsince 1768) Quagga: half zebra, half horse (extinct since 1883)
 31. 31. Organismiem piemīt mainība• Ja novēro vienas sugas populāciju konstatē, ka tās indivīdi atšķiras pēc: – Fizioloģijas; – Uzvedības; – Uzbūves.
 32. 32. Organismiem piemīt mainība• Mainības rašanās ir pilnīgi nejauša.• Ja mainība ir labvēlīga, tad attiecīgie indivīdi izdzīvo un nodod jaunos gēnus saviem pēcnācējiem.
 33. 33. Cīņa par eksistenci• Darvina laika biedrs – Tomass Maltuss apgalvoja, ka nāve un bads ir neizbēgams, ja iedzīvotāju skaitam ir tendence pieaugt ātrāk nekā nodrošinājums ar pārtiku;• Darvins izmantoja šo ideju un aprēķināja, ka no viena pāra ziloņu jau pēc 750 gadiem, rastos 19 miljonu indivīdu.
 34. 34. Cīņa par eksistenci Kurš nodos gēnus? Viss atkarīgs no mātītes!iQ = 140 iQ = 100Rūpes par pēcnācējiem! Rūpes par sevi!
 35. 35. Cīņa par eksistenci Kurš ātrāk noķertu vistu?iQ = 150100m= 13 s3km=9 min iQ = 90 100m = 12 s 3 km = 15 min
 36. 36. Alfrēds Rasels Voless (1823-1913)• Izteica paralēlu domu par dabisko izlasi• Angļu dabaszinātnieks• Vairākus gadus pavadīja Amazonē;• Ceļoja uz Malajas arhipelāgu;• Publicēja rakstus un grāmatas;• Iedalīja pasauli bioģeogrāfiskajos apgabalos
 37. 37. Bioģeogrāfiskā karte
 38. 38. Mākslīgā izlase• Process, kurā audzētājs izvēlas saglabājamas pazīmes un atlasa vēlamos indivīdus krustošanai.• Rezultāts ir paredzams, taču dabiskai izlasei nē!
 39. 39. Diferencētā vairošanās• Vairošanās kuras rezultātā piemērotie organismi atstāj vairāk pēcnācēju nekā tie, kas ir mazāk pielāgojušies videi;
 40. 40. Adaptācija• (lat. ad – uz priekšu, aptus – derīgs, piemērots)• Ir pazīme, kas palīdz organismam būt piemērotam konkrētiem vides apstākļiem
 41. 41. Darvins raksta grāmatu• 23 gadus pēc ceļojuma, Darvins publicē savas idejas grāmatā – «Sugu izcelšanās»• Iekļautas idejas: – Par kopīgo senci; – Par dabisko izlasi un adaptāciju – Evolūcijas teoriju
 42. 42. Sabiedrības rezonanse
 43. 43. Pierādījumu uzkrāšanaKā pierādīt kopīgā senča hipotēzi?
 44. 44. FosilijasKo šeit var redzēt?
 45. 45. Arheopteriks
 46. 46. Bioģeogrāfiskā nošķirtība Piemērs, somaiņi – apdzīvo visu Austrālijas bioģeogrāfijas reģionu, taču dažas sugas konstatētas Neotropikā un Madagaskaras salā Kāpēc tā?
 47. 47. Ir bijuši bioģeogrāfiskie tilti
 48. 48. Anatomiskā līdzībaEmbrioloģiskās līdzības Uzbūves līdzības – homologās struktūras
 49. 49. Anatomiskā līdzībaRudimentārās struktūras – tās pazīmes, kas nefunkcionē Atavismi – tās pazīmes, kas bija senčiem
 50. 50. Bioķīmiskās atšķirības
 51. 51. Sabiedrības izpratne par dzīvi pēc Čarlza Darvina• Zeme ir salīdzinoši veca – vecums novērtēts miljardos gadu;• Sugas izcelsmes ziņā ir radniecīgas - ir iespējams noskaidrot dzīvības gaitu uz Zemes.• Pielāgošanās videi ir nejaušas mainības un vides apstākļu mijiedarbības rezultāts
 52. 52. Kurš vēlas nodzīvot miljons gadu?http://science.discovery.com/interactives/literacy/darwin/darwin.html
 53. 53. Nākamajā reizē pārbaudes darbspar tēmu: «Darvins un evolūcija»

×