Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dzīvības rašanās un attīstība

10,336 views

Published on

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Dzīvības rašanās un attīstība

 1. 1. Suntažu vidusskola 3. TēmaDzīvības rašanās un attīstība andris_ziemelis@inbox.lv
 2. 2. Kas ir dzīvība?Vielmaiņa Elpošana Augšana Vairošanās
 3. 3. Ar ko barojas dzīvība? Organiskās vielas Ogleklis Ūdeņradis
 4. 4. No kādām vielām sastāv dzīvība? Organiskās vielas
 5. 5. No kādām vielām un kādos apstākļos rodas organiskās vielas?
 6. 6. 3.1. Dzīvības rašanās
 7. 7. Dzīvības rašanās iedalās 2 posmos• Ķīmiskajā evolūcijā• Bioloģiskajā evolūcijā
 8. 8. Lielais sprādziens - planētas rašanās 4.6 miljardi gadi atpakaļ
 9. 9. Rodas atmosfēra
 10. 10. Kā radās ūdens?• Vairākas hipotēzes: – Debess ķermeņi; – Baktērijas; – U.c.
 11. 11. Kā radās nelielas organiskās vielas?• Zibens ietekmē neorganiskās vielas NH3, H2, H2O un organiska viela metāns – CH4 izveidoja aminoskābes un organiskās skābes
 12. 12. Kā veidojās makromolekulas• Piemēram, proteīni un nukleīnskābes (RNS) mālu ietekmē;• Molekulas polimerizējās;• Neorganiskie katalizatori – dzelzs un cinks
 13. 13. No nukleīnskābēm un lipīdiem veidojas - Protošūna• Šūnai līdzīga molekulu struktūra, kur noris enerģētiskā vielmaiņa;
 14. 14. Kā veidojās nukleīnskābes (RNS)
 15. 15. Kā replicējas RNS?
 16. 16. Kā replicējas RNS?
 17. 17. Kā veidojas lipīdi
 18. 18. Micellas izveido vezikulu
 19. 19. Vezikulā iekļūst nukleitīdi
 20. 20. No protošūnas līdz šūnai• Kad protošūna bija spējīga vairoties (ieguva gēnus) tā kļuva par šūnu.
 21. 21. Protošūnu dalīšanās
 22. 22. 3.2. Dzīvības vēsture
 23. 23. Ģeoloģiskā laika skala
 24. 24. Dzīvības vēsture iedalās 4 lielos etapos - ĒRĀS• Pirmkembrija laiks jeb Arheozojs 4,500-550 milj;• Paleozojs 550-248 milj;• Mezozojs 248 – 65 milj;• Kainozojs 65 milj – mūsdienas;
 25. 25. Pirmkembrija periodā 4,500-550 milj• Izveidojas zeme;• Prokarioti, eikarioti un pirmie daudzšūņu organismi;• Aļģes, baktērijas, medūzas, sūkļi, amēbas, vicaiņi, tārpi
 26. 26. Ēras iedalās sīkāk Periodos• Paleozojs 550-248 milj; – Kembrijs 550-505 milj; – Ordoviks 505-438 milj; – Silūrs 438-408 milj; – Devons 408-360 milj; – Karbons 360-325 milj; – Perms 286-248 milj.
 27. 27. Kembrija periods 550-505 milj (Paleozoja ērā)• Pirmie trilobīti, koraļļi, gliemji, vēžveidīgie – eksoskeleta dzīvnieki, protisti;• Savairojas jūras aļģes
 28. 28. Ordovika periods 505-438 milj (Paleozoja ērā)• Pirmās jūraszvaigznes un jūras eži, eiripterīdi, sūneņi, lāpstkāji, apaļmutnieki – nēģi, jūras eži
 29. 29. 1. Masveida izmiršana
 30. 30. Silūra periods 438-408 milj (Paleozoja ērā)• Pirmie sauszemes augi, papardes, haizivis, jūras skorpioni, kaulzivis
 31. 31. Devona periods 408-360 milj (Paleozoja ērā)• Pirmie kukaiņi, tetrapodi - abinieki, gliemji, plakoderms – zivju daudzveidība
 32. 32. 2. Masveida izmiršana
 33. 33. Karbona periods 360-325 milj (Paleozoja ērā)• Pirmie rāpuļi, zirnekļi, abinieki, skujkoki sinapsīdi – rāpuļi, kas ir zīdītāju senči, izplatās kukaiņu daudzveidība.
 34. 34. Perma periods 286-248 milj (Paleozoja ērā)• Sinapsīdu - peliozauru daudzveidība, samazinās abinieku daudzveidība
 35. 35. 3. Masveida izmiršana
 36. 36. Mezozoja ēras 248 – 65 milj periodi• Triass 248-213 milj;• Jura 213-145 milj;• Krīts 145-65 milj.
 37. 37. Triasa periods 248-213 milj (Mezozoja ērā)• Pirmie bruņurupuči, cikadejas un ginki, ķirzakas, dinozauri, zīdītāji;• Dominē kailsēkļu un paparžu meži.
 38. 38. 4. Masveida izmiršana
 39. 39. Jura periods 213-145 milj (Mezozoja ērā)• Pirmie kalmāri, vardes, putni un salamandras;• Dinozauru, cikadeju un kailsēkļu daudzveidība;
 40. 40. Krīta periods 145-65 milj (Mezozoja ērā)• Pirmie ziedaugi (izplatās), čūskas, mūsdienu zivis, zobaini putni,• Dinozauru daudzveidība.
 41. 41. Dinozauru un lielākās daļas rāpuļu izmiršana
 42. 42. Kainazoja ēras periodiem tiek uzskaitītas arī epohas• Kainazoja ēra 65 milj – mūsdienas – Paleogēna periods • Paleocēns 65-55,5 milj • Eocēns 55,5-33,7 milj • Oligocēns 33,7-23,8 milj – Neogēna periods • Miocēns 23,8-5,3 milj • Pliocēns 5,3-1,8 milj – Kvartāra periods • Pleistocēns 1,8 milj - 8000 tūkstoši • Holocēns 8000 tūkstoši- mūsdienas
 43. 43. Paleocēns 65-55,5 milj Paleogēna periods, Kainozoja ēra• Zīdītāju daudzveidība, segsēkļu daudzveidība
 44. 44. Eocēns 55,5-33,7 milj Paleogēna periods, Kainozoja ēra• Pirmie ūdens un lielie sauszemes zīdītāji, zirgi, vaļi, primāti – pārstāvētas visas klases• subtropu meži
 45. 45. Oligocēns 33,7-23,8 milj Paleogēna periods, Kainozoja ēra• Pirmās graudzāles, pērtiķveida primāti;• Attīstās ziedaugu dzimtas
 46. 46. Miocēns 23,8-5,3 milj Neogēna periods, Kainozoja ēra• Pirmie hominīdi - Ardipithecus Kadabba 5,6 milj• Samazinās meži – palielinās zālāji
 47. 47. Pliocēns 5,3-1,8 milj Neogēna periods, Kainozoja ēra• Pirmie Australopiteki un homo ģints hominīds• Lakstaugu daudzveidība Homo Ergaster
 48. 48. Pleistocēns 1,8 milj - 8000 tukstoši Kvartāra periods, Kainozoja ēra• Mamuti un mastodoni, Neandertālieši
 49. 49. Ievērojama zīdītāju izmiršana
 50. 50. Halocēns 8000 tūkstoši- mūsdienas Kvartāra periods, Kainozoja ēra• Pirmais saprātīgais cilvēks Homo sapiens ~ 200 tūkstoši gadu atpakaļ
 51. 51. Liecības, fakti par dzīvības attīstību!
 52. 52. Lielais kanjons• Var novērot Zemes attīstības vēsturi kanjona slāņos;• nosaka slāņu vecumu pēc radioaktīvo izotopu sastāva – to pussabrukšanas periodiem.
 53. 53. Fakti no kosmosa• 28 septemri 1969 gadā, Austrālijā – Muršinsonas ciemā nokrita vairāk kā 100 kg smags meteorīts;• 2008. gadā atklāja, ka tā sastāvā ir organiskas vielas: aminoskābe – uracils, kas ir dzīvo organismu sastāvā, kā arī purīni un pirimidīni! Muršinsonas meteorīts
 54. 54. • Prokariotisks mikroorganisms Primaevifilum , atrast fosilizētā stromatolītā, vecums ~ 3,5 miljardi gadu.•
 55. 55. Stromatolīti• Bija plaši izplatīti Pirmskembrija periodā;• Veidojas mikroorganismu mijiedarbībā ar seklūdeni;
 56. 56. Fosiliju piemēri
 57. 57. Kembrija periods• Trilobīti – bija plaši izplatīti
 58. 58. Ordovika periods
 59. 59. Silūra periods
 60. 60. Devona periods
 61. 61. Dzintars
 62. 62. Faktori, kas ietekmē evolūciju!
 63. 63. Kas ir evolūcija?
 64. 64. • Dzīvības formu izmaiņas no paaudzes uz paaudzi!• Jaunu, ekoloģiskai nišai adoptētu genotipu (genotipu kopas) veidošanās• Jeb sugu pārmaiņas laika gaitā!
 65. 65. Kas rada mainību? Mutācijas
 66. 66. Ja vide mainās un sugai parādās mainība (mutācija) kas palīdz izdzīvot, kā šo parādību sauc? Adaptācija!
 67. 67. Kāpēc vide mainās? Klimats mainās! Ūdens līmenis mainās!Sauszemes novietojums pret ekvatoru mainās!
 68. 68. Kas ir kontinentu dreifs?
 69. 69. Kontinentu dreifs
 70. 70. Bioģeogrāfija
 71. 71. Tektoniskās plātnes
 72. 72. Masveida izmiršanasDzimtu skaits Masveida izmiršanas Miljoni gadu atpakaļ
 73. 73. Masveida izmiršanas• Cēloņi: – Tektonisko plātņu kustība – kontinentu dreifs; – Klimata maiņa; – Asteroīdi, infekcija? – u.c.
 74. 74. Klimata maiņa
 75. 75. Kas dabiski veido siltumnīcas efektu?
 76. 76. CO2 mūsdienās
 77. 77. CO2 koncentrācijas kāpšana
 78. 78. Ledus laikmets 21 000 gadu atpakaļ Latvijā atkāpjas ledājs
 79. 79. Ziemeļeiropas klimats 15 000 gadu atpakaļ
 80. 80. Sniega pārklājums pēdējos 11 gadus
 81. 81. Interneta resursi• http://exploringorigins.org/nucleicacids.html• http://exploringorigins.org/protocells.html• http://exploringorigins.org/fattyacids.html• http://www.pbs.org/wgbh/nova/link/hist_nf.h tml
 82. 82. Iesaku uzspēlēt – veidojiet paši savu evolūciju
 83. 83. Pēc nedēļas kontroldarbs par3. tēmu: Dzīvības rašanos un attīstību! Jautājumi?

×