Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ekosistēmu ekoloģija

3,856 views

Published on

Published in: Technology, Design
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Ekosistēmu ekoloģija

 1. 1. 8.Tēma: Ekosistēmu ekoloģijaCreate PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 2. 2. Pētījumu mērogi jeb līmeņi (virzieni)• Organisms• Populācija• Biocenoze• EkosistēmaCreate PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 3. 3. Ekosistēma• Dzīvie organismi + nedzīvā vide (abiotiskiefaktori);• Pētījuma objekts būtībā ir vielu un enerģijasplūsma dabāCreate PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 4. 4. Planēta Zeme –dinamiska vielu plūsmaCreate PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 5. 5. Lai noteiktu vielu plūsmu, jāklasificēkatrs dzīvais organisms pēc tā lomasvielu apritē!Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 6. 6. Autotrofi organismi• Spēj saražot organiskās vielas, noneorganiskām, piemēram, augi. Tos varētudēvēt par producentiemOgleklisŪdeņradisOrganiska viela ir tāda, kur savienojumā ir:Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 7. 7. Heterotrofi organismi• Barojas ar gatavām organiskajām vielām, varētudēvēt par konsumentiem;• Izšķir:– Augēdājus – barojas ar augiem;– Plēsoņām – barojas ar citiem konsumentiem;– Visēdāji – barojas ar augiem un citiem konsumentiem;• Destruktori jeb detritofāgi, sadala nedzīvāsorganiskās vielas, piemēram, sēnes un baktērijas.Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 8. 8. Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 9. 9. Pirmais termodinamikas likums• Enerģija nezūd un nerodas no jauna!Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 10. 10. Otrais termodinamikas likums• Ja rodas enerģijas pārvērtības, enerģijaszudumi izpaužas siltumu izdalē.Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 11. 11. Enerģijas plūsmaPieejami tikai 55%Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 12. 12. Heterotrofu produktivitāteSekundārā produktivitāteCreate PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 13. 13. Kāpēc izveidojas piramīda?Enerģijas zudumi katrā trofiskajā līmenī!Producenti - autotrofiPrimārie konsumenti - augēdājiSekundārie konsumenti - plēsoņasCreate PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 14. 14. • Vielu aprite notiek globāli un ekosistēmā, betenerģijas plūsma notiek galvenokārtekosistēmā; Enerģijas avots ir sauleCreate PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 15. 15. Enerģijas plūsma ekosistēmāCreate PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 16. 16. Barošanās tīkli un trofiskie līmeņiProducenti-Primārie konsumenti-sekundārie konsumentiTrofiskie līmeņi1-2-3Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 17. 17. Ekoloģiskās piramīdas• Parāda biomasu katrā trofiskajā līmenī;Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 18. 18. Ekoloģiskā piramīda• Kāpēc jūrās un ezerosproducentu biomasa irmazāka nekā primārokonsumentu un primārajiemkonsumentiem ir augstākabiomasa nekā sekundārajiemkonsumentiem.Producenti ir aļģes, kas ļoti strauji vairojas!!Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 19. 19. Kāds trofiskais līmenis netiek ņemtsvērā ekoloģiskajā piramīdā??• Detritofāgi!!Likumsakarības ekoloģiskajā piramīdā1000 kcal100kcal10 kcalCreate PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 20. 20. Globālie bioķīmiskie cikli –vielu aprites cikliCreate PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 21. 21. Ūdens H2O aprite dabāCreate PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 22. 22. Oglekļa C aprite dabāCreate PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 23. 23. Slāpekļa N aprite dabāCreate PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 24. 24. Slāpekļa aprite dabāCreate PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 25. 25. Fosfora P aprite dabāCreate PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 26. 26. Pēc nedēļas pārbaudes darbs par8.tēmu: Ekosistēmu ekoloģijaCreate PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

×