Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mugurkaulnieki

8,833 views

Published on

 • Login to see the comments

Mugurkaulnieki

 1. 1. HORDAIĽU TIPS
 2. 2. Tunikātu apakštips
 3. 3. Galvhordaiľi apakštips– lancetnieki
 4. 4. MUGURKKAULNIEKIAPAKŠTIPS
 5. 5. Bezţoklaiľi infratipsŢokļaiľu infratips Zivju virsklase u.c.
 6. 6. Zivju virsklase• Iedalās: • Škrimšļzivju klasē; • Kaulzivju klasē.
 7. 7. Kopīgā anatomija• Anatomija – zinātne par iekšējiem orgāniem (to izvietojumu)• Ir spuras: gan pāra, gan nepāra• Ķermeni klāj gļotas un zvīľas, kā arī ir plakaniska ķermeľa forma;• Zivīm ir zvīľas, bet ne visām!
 8. 8. Kopīgā anatomija• Ir līdzsvara orgāns – sānu līnija:
 9. 9. Kopīgā anatomija• Pirmajiem kam izveidojas mugurkauls;• Elpo ar ţaunām;• Divkameru sirds un viens asins rites loks
 10. 10. Kopīgā anatomija• Nervu sistēmu veido galvas un muguras smadzenes: vēl vāji attīstītas;• Oţas daiva īpaši haizivīm ir attīstītas;• Smadzenītes atbild par ķermeľa koordināciju, tāpēc zivīm ir labi attīstītas smadzenītes (relatīvi lielas), aktīvo kustību dēļ;• No galvas smadzenēm atirt 10 pāri nervu;• No muguras smadzenēm attiet citi nervi.
 11. 11. Kopīgā anatomija• Liela nozīme ir arī taustei un garšai;• Ar acīm veidojas monukulāra redze -
 12. 12. Kopīgā anatomija• Zivis arī dzird – ar sānu līniju un ar iekšējo ausi;• Zivis arī izdvešs skaľas;• Apaugļošanās ir ārēja;• Ir zivis, kam ir iekšējā apaugļošanās, piemēram, haizivis;
 13. 13. Zivju fauna• Skrimšļzivis: – Haizivis+rajas – Himēras. NAV SASTOPAMAS LATVIJĀ! Siltajās jūrās un okeānos, kā arī amazonas upē!
 14. 14. Skrimšļzivis• Haizivis
 15. 15. Škrimšļzivis• Rajas:• Manta
 16. 16. Škrimšļzivis• Rajas:
 17. 17. Škrimšļzivis• Himēras
 18. 18. Skrimšļzivis• Izmirušās :
 19. 19. Kaulzivis - Latvijā• Asarveidīgie• Karpveidīgie• Lašveidīgie• Plekstveidīgās• U.c.
 20. 20. Asarveidīgie• Asaris • Zandarts • Ķīsis Raksturīga pazīme – adataina muguras spura
 21. 21. Karpveidīgās • Karpa • Karūsa • Rauda • Mailīte
 22. 22. KarpveidīgāsIr atšķirība??
 23. 23. Karpveidīgās• Līnis • Plicis
 24. 24. Lašveidīgās Raksturīga pazīme – taukspura!• Strauta forele • Lasis • Līdaka
 25. 25. Lašveidīgās• Salaka • Sīga
 26. 26. Plekstveidīgās Plakanas, un acis vienā pusē• Plekste • Akimeņplekste
 27. 27. Pasaules kaulzivis
 28. 28. Pasaules kaulzivis
 29. 29. Abinieki un rāpuļi
 30. 30. ABINIEKU KLASE
 31. 31. JŪSUPRĀT, KĀ VARDEFINĒT, KAS IRABINIEKS?
 32. 32. Abinieki• Mugurkaulnieki, kas daļu dzīves pavada uz sauszemes, bet daļu ūdenī.• Vairošanās notiek ūdenī.• Aukstasiľu dzīvnieki
 33. 33. Abinieku klase• Sliekabinieku jeb bezkājaiľu jeb cecīliju kārta
 34. 34. Abinieku klase• Astaino abinieku kārta
 35. 35. Pasaulē• Milzu salamandras
 36. 36. LatvijāMazais tritons un Lielais tritons
 37. 37. Abinieku klase• Bezastaino abinieku kārta
 38. 38. Pasaulē
 39. 39. Latvijā 13 sugas!
 40. 40. Sarkanvēdera ugunskrupis
 41. 41. Parastā kokvarde
 42. 42. Brūnais varžkrupis
 43. 43. Smilšu krupis
 44. 44. Zaļais krupis
 45. 45. Parastais krupis
 46. 46. Zaļās vardes• 5 sugas
 47. 47. Brūnas vardesPurva varde un Parastā varde
 48. 48. ANATOMIJA UNFIZIOLOĢIJA
 49. 49. Asinsrite• Asinis daļēji sajaucas! Slēgta asinsrite!• Trīsdaļīga sirds!• Divi asinsrites loki!
 50. 50. Elpošana• Kurkuļu stadijā elpo ar ādu un ţaunām!• Pieaugušie elpo ar ādu un/vai plaušām!
 51. 51. Maľu orgāni un smadzenes• Attīstīta redze un dzirde, kas funkcionē gan funkcionē gan uz sauszemes, gan ūdenī;• Priekšējās smadzenes ir attīstījušās un sadalījušās divās puslodēs.• Oţa kalpo tikai uz sauszemes;• Garša vāji attīstīta!
 52. 52. Attīstība un vairošanās• Attīstība ir ar pārvēršanos – metamorfoze!• Vairojas tikai ūdens vidē, ārējā apaugļošanās
 53. 53. Āda• Gļotaina un rievaina• Elpošanas orgāns! Piedalās gāzu maiľā!• Piedalās ūdens uzľemšanās
 54. 54. Iekšējā uzbūve
 55. 55. Skelets• Nav ribu!• Ir kakla skriemelis – kustina galvu!• 4 ekstremitātes!
 56. 56. RĀPUĻU KLASE
 57. 57. Rāpuļi• Sauszemes mugurkaulnieki, kas elpo ar plaušām, ir sausa, pārragojusies āda.• Nespēj saglabāt patstāvīgu ķermeľa temperatūru – aukstasiľu dzīvnieki
 58. 58. Rāpuļu klase• Zviľrāpuļu kārta
 59. 59. Pasaulē - čūskas
 60. 60. Latvijā čūskas3 sugas
 61. 61. Zalktis
 62. 62. Odze
 63. 63. Gludenā čūska
 64. 64. Uzmanību – čūskas inde
 65. 65. Pasaulē - ķirzakas
 66. 66. Pasaulē
 67. 67. Latvijas ķirzakas• 3 sugas• Pļavas ķirzaka un Sila ķirzaka
 68. 68. Latvijas ķirzakas• Latvijas bezkājķirzaka - Glodene
 69. 69. Rāpuļu klase• Bruľurupuču kārta
 70. 70. Pasaulē
 71. 71. Latvijā• 1 suga vietējā – Purva bruņurupucis
 72. 72. Latvijā• 1 suga nav vietējā – invazīva, nogalina citus
 73. 73. Rāpuļu klase• Krokodilu kārta
 74. 74. Pasaulē
 75. 75. Rāpuļu klase• Knābgalvju kārta
 76. 76. ANATOMIJA UNFIZIOLOĢIJA
 77. 77. Asinsrite• Slēgta asinsrites sistēma!• Divi asinrites loki! Asinis daļēji sajaucas!
 78. 78. Elpošana• Elpo tikai ar plaušām!
 79. 79. Maľu orgāni un smadzenes• Redze ir vissvarīgākais maľu orgāns;• Ir asaru dziedzeri – slapina no izţūšanas;• Dzirdes orgāni ir samērā vienkārši;• Tauste: • Ķirzakām, čūskām – mēle; • Bruľurupučiem - bruľas• Ir daţādi receptori: termo un hemo.• Priekšējās smadzenes ir kļuvušas lielākas, nodrošina sareţģītākā izturēšanās;
 80. 80. Attīstība un vairošanās• Apaugļošanās ir iekšēja, notiek izmantojot kopulācijas orgānus;• Attīstās no olas, ar blīvu apvalku, kas pasargā no izţūšanas
 81. 81. Āda• Sausa• Zvīľaina• Pārragojusies• Piemērota dzīvei sausumā• Nenotiek gāzu un ūdens maiľa!
 82. 82. Iekšējā uzbūve
 83. 83. Skelets• Ir kakls – galva ir kustīgāka• Ir ribas – iekšējie orgāni pasargāti
 84. 84. Izmirušie dinozauri - pleziozauri
 85. 85. Izmirušie dinozauri- Ihtiozauri
 86. 86. Izmirušie dinozauri - diplodoki
 87. 87. Izmirušie dinozauri - stegozauri
 88. 88. Izmirušie dinozauri - triceratopi
 89. 89. Izmirušie dinozauri - pterozauri
 90. 90. PUTNI
 91. 91. Izcelšanās• Izcēlās ļoti sen un pakāpeniski, no rāpuļiem!
 92. 92. Kāpēc tā var apgalvot?
 93. 93. Atrastā fosilija - Arheopterikss • Ir spārni Hmm … tā kā putniem • Rokas ar pirkstiem Hmm … ta kā rāpuļie • Ir zobi Hmm … tā kā rāpuļiem!
 94. 94. Mūsdienu putni• Kājas ir no zvīľāmHmm … tā kā rāpuļiem
 95. 95. Definīcija• Putni ir mugurkaulnieki, kuru priekšējās ekstremitātes pārvērtušās par spārniem, tāpēc vairums no tiem spēj dzīvot
 96. 96. MORFOLOĢIJAS UNANATOMIJA
 97. 97. Apspalvojums• Piedod formu, silda, aizsargā, palīdz lidot un neļauj samitrināties: • Dūnas: atrodas vistuvāk pie ādas, pūkainās spalvas kas veic siltuma izolāciju. • Kontūrspalvas: ir daţādas, bet kopīgā pazīme ir lidot; • Vēl ir sariľi (taustei) un krāšľumspalvas (skaistumam).
 98. 98. Adaptācija• Kāda pazīme pielāgojas vides apstākļiem!
 99. 99. Asinsrites sistēmaČetrkameru sirdsDivi asinrites lokiSlēgta asinsriteAsinis nesajaucas
 100. 100. Gremošanas sistēma• Sākas ar knābi;• Starp knābi un kuľģi ir barības vads un guza;• Guzā sēklas izmiekšķējas un sagremojas, baro mazuļus, daudz fermentu;• Ir divu veidu kuľģi: dziedzerkuľģis un muskuļkuľģis;• Muskuļkuľģī nonākušie akmens graudiľi piedalās barības sasmalcināšanā;• Ir kloāka (kakas+urīns)
 101. 101. Kā putni spēj lidot?• Viegli kauli – kauli ir ar gaisu pildīti, tukšs vidus, tas piedod izturību un mazu svaru;• Ir divkārša elpošana;• Ir ķīlis (kauls), kas palielina muskulatūras jaudu;• Ir spārni
 102. 102. Divkārša elpošanaPutni elpo ar plaušām unar gaisa maisiem;Kad putns ieelpo, skābeklisvirzās uz plaušām un uzgaisa maisiem;Kad izelpo tad skābeklisplaušās ieiet no gaisamaisiem;
 103. 103. Nervu sistēma• Labi attīstīta dzirde, redze ir ļoti asa;• Putniem ir attīstītas: • Starpsmadzenes, vidusmadzenes, smadzenītes• Putniem ir ļoti labi attīstītas balss saites;
 104. 104. Siltasiľu dzīvnieki• Nodrošina patstāvīgu ķermeľa temperatūru!
 105. 105. UZVEDĪBA
 106. 106. Ļoti sabiedriski (sociāli) dzīvnieki
 107. 107. Riesti• Notiek pavasarī,• Dzimumiem ir dzimumdimorfisms (tēviľi no mātītēm riesta laikā atšķiras)
 108. 108. Ligzdguļi un ligzdbēgļi• Ligzdguļi – mazi vāji putnēni un ļoti ilgi pavada ligzdā;• Ligzdbēgļi – ātraudzīgi putnēni kuri jau pēc izšķilšanās gatavi doties lielajā pasaulē;
 109. 109. Nometnieki• kas visu laiku uzturas noteiktā vietā kā pastāvīgi iemītnieki, piem. sīlis, zīlīte, rubenis, krauklis, ţagata, mednis, ūpis un citi.
 110. 110. Viesi• kas ierodas no aukstākiem ziemeļu apgabaliem pārziemot, vai ieklīst gadījuma dēļ
 111. 111. Gājputni• kas rudeľos dodas uz siltākiem apvidiem, pavasaros atgrieţas ligzdot.
 112. 112. Maldu viesi• Noiet no ceļa, sajauc virzienu migrāciju laikā
 113. 113. Attīstība• Attīstās ar olu;
 114. 114. LATVIJAS FAUNA - ~ 300SUGU
 115. 115. ZĪDĪTĀJI
 116. 116. Zīdītāji• Ir mugurkaulnieki, kuri savus mazuļus baro ar pienu. Tie ir piemērojušies dzīvei uz sauszemes un ūdenī.
 117. 117. Zīdītāju iedalījums Dējējzīdītāju apakšklase Dzemdētājzīdītāju apakšklase• Pirzīdītāju infraklase • Bezplacentāļu infraklase • Oldējēju kārta • Somaiľu kārta • Placentāļu infraklase • Plēsēju kārta • U.c.
 118. 118. Dējējzīdītāju apakšklasePirzīdītāju infraklaseOldējēju kārta• Dēj olas, taču mazuļus zīda ar pienu• 3 sugas• Dzīvo Austrālijā
 119. 119. Pīļknābis
 120. 120. Ehidnas Īsa purna ehidna Gara purna ehidna
 121. 121. Dzemdētājzīdītāju apakšklaseBezplacentāļu infraklaseSomaiľu kārta• Dzīvo Austrālijā, mazāk Madagaskarā un Damerikā;• Nav placentas, tā rezultātā mazuļus kādu laiku nēsā «somā».
 122. 122. Ķenguri
 123. 123. Koku ķenguri
 124. 124. Mazie valabiji
 125. 125. Citi valabiji
 126. 126. Klinšu valabiji
 127. 127. Lielā ţurka
 128. 128. DZEMDĒTĀJZĪDĪTĀJUAPAKŠKLASEPLACENTĀĻU INFRAKLASE
 129. 129. Placentāļi• Visi tie mugurkaulnieki kuri baro mazuļus ar pienu ir placenta, nedēj olas un neaudzina mazuļus «somā»• Izplatīti pa visu pasauli, gan gaisā, gan ūdenī, gan uz sauszemes.
 130. 130. Kukaiľēdāju kārta
 131. 131. Sikspārľu kārta
 132. 132. Nepilnzobju kārta
 133. 133. Grauzēju kārta
 134. 134. Zaķu kārta
 135. 135. Nepārnadţu kārta
 136. 136. Pārnadţu kārta
 137. 137. Snuķaiľu kārta
 138. 138. Airkāju kārta
 139. 139. Vaļu kārta
 140. 140. Sirēnu kārta
 141. 141. Plēsēju kārta
 142. 142. Primātu kārta
 143. 143. Primātu kārta

×