Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Metilji

1,017 views

Published on

www.biologija.le.in.rs
Biologija za 6. razred osnovne škole

Published in: Education
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Metilji

  1. 1. Царство протиста Хетеротрофни протисти – изазивачи болести Наставник: Тања Јовановић Наставник: Татјана Јовановић Метиљи (паразитски пљоснати црви)
  2. 2. Метиљи Метиљи су обично мали–0,2 до 6 cm, а има и неких врста које су дуге 1,5m Тело им је у облику листића. Паразитирају у телу (ендопаразити) или на телу (ектопаразити) различитих животиња Хране се крвљу и ткивом свог домаћина Метиљи су најбројнија група пљоснатих црва која води паразитски начин живота, има више од 18 000 врста.
  3. 3. Метиљи  Имају развијене органе за причвршћивање за тело домаћина - пијавке Метиљи су добро прилагођени паразитском начину живота:  Слабо су им развијена чула  Добро је развијен хермафродитни полни систем и стварају велики број јаја  Животни циклус је сложен и укључује најмање два домаћина: • домаћин у коме паразитира одрасла јединка – трајни домаћин и • домаћин у ком паразитира ларва – прелазни домаћин усна пијавка трбушна пијавка
  4. 4. Метиљи – развојни циклус трајни домаћин прелазни домаћин Ларва са трепљамаларва са бичем циста метиљ живи у јетри овце
  5. 5. Метиљи – развојни циклус Мали метиљ живи у јетри овце, а велики метиљ у јетри говеда Хране се крвљу коју исисавају из јетре, као и ткивом јетре
  6. 6. Метиљи – развојни циклус Из цисти се у цревима излежу млади метиљи који крвотоком доспевају до јетре Када достигну полну зрелост размножавају се полно. Хермафродити су и оплодња је унакрсна. Када оплођена јаја из метиља стигну до црева домаћина, избацују се изметом у спољашну средину. У јетри може да се нађе велики број метиља. Животиње се заразе метиљем ако поједу листове траве са цистама метиља
  7. 7. Метиљи – развојни циклус Ако јаје доспе у воду, из њега се развија ларва са трепљама У телу барског пужа развија се већи број ларви са репићем. Да би се даље развијала ларва са трепљама треба да доспе до тела барског пужа. Ларве са репићем излазе из пужа и причвршћују се за листове траве или другог биља и ту се учаури.
  8. 8. Метиљи – развојни циклус Болест коју изазива метиљ назива се МЕТИЉАВОСТ Животиње заражене метиљем су слабе, изнемогле, имају високу температуру и запаљење јетре Човек може да се зарази метиљем ако:  пије воду загађену јајима  Ако грицка сено или траву са цистама метиља  Ако једе ливадско биље које није добро опрано метиљ у јетри метиљ у јетри Велики метиљ Мали метиљ

×