Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ôn tập Toán 6 - Chủ đề - Tính chất chia hết và dấu hiệu chia hết

9,466 views

Published on

Ôn tập Toán 6 - Chủ đề - Tính chất chia hết và dấu hiệu chia hết
• Giáo viên giảng dạy: Thầy Thích
• Tel: 0919.281.916
• Email: doanthich@gmail.com
• Website: www.ToanIQ.com

Published in: Education
  • Login to see the comments

Ôn tập Toán 6 - Chủ đề - Tính chất chia hết và dấu hiệu chia hết

  1. 1. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Hotline: 0919.281.916 -------------------------------------------------- Khai giảng liên tục chương trình bồi dưỡng Toán 6 – Toán 7 cơ bản và nâng cao theo chuyên đề năm 2017 – 2018 Liên hệ đăng ký học tập: Thầy Thích – Tel(Zalo): 0919.281.916 1 ÔN TẬP TOÁN LỚP 6 CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO (BUỔI 2) CHỦ ĐỀ: TÍNH CHẤT CHIA HẾT VÀ DẤU HIỆU CHIA HẾT (Liên tục khai giảng các khóa học bồi dưỡng Toán lớp 6 – Lớp 7 cơ bản và nâng cao dành cho các em HS trên toàn quốc)  Giáo viên giảng dạy: Thầy Thích  Tel: 0919.281.916  Email: doanthich@gmail.com  Website: www.ToanIQ.com BÀI TẬP VẬN DỤNG Bài 1: Cho a N, biết khi đem a chia cho 30 có số dư là 18. a) Hãy biểu diễn số a. b) Hỏi a có chia hết cho 2; 3; 5; 6 không? Vì sao? Bài 2: Cho x = 180a + 45b với a, b N. Chứng minh rằng x chia hết cho 5 và 9 với mọi a, b. Bài 3: Cho n N. Chứng minh rằng: a) (n + 10)(n + 15) 2 b) n.(n + 1).(2n + 1) chia hết cho 2 và 3 Bài 4: Chứng minh rằng: Nếu (4a + 3b) 7 thì (3a + 4b) 7 Bài 5: Chứng minh rằng: Nếu ̅̅̅̅̅ thì ̅̅̅̅̅ Bài 6: Chứng minh rằng nếu a, b N, 5a + 3b và 13a + 8b cùng chia hết cho 1995 thì a, b cũng chia hết cho 1995. Bài 7: Gọi A = n2 + n + 1 (n N). Chứng tỏ rằng:
  2. 2. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Hotline: 0919.281.916 -------------------------------------------------- Khai giảng liên tục chương trình bồi dưỡng Toán 6 – Toán 7 cơ bản và nâng cao theo chuyên đề năm 2017 – 2018 Liên hệ đăng ký học tập: Thầy Thích – Tel(Zalo): 0919.281.916 2 a) A không chia hết cho 2. b) A không chia hết cho 5. Bài 7: Tìm các số tự nhiên a, b, c thỏa mãn: a) ̅̅̅̅̅̅̅̅̅ chia hết cho 2 b) ̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅ chia hết cho 3 Bài 8: Cho S = 2 + 22 + 23 + … + 2100 . Chứng minh rằng S chia hết cho 3 và chia hết cho 15. THÔNG TIN VỀ LỊCH PHÁT SÓNG TRỰC TIẾP ÔN TẬP TOÁN 6 Các em HS chú ý: Theo dõi bài giảng phát trực tiếp trên kênh Facebook: https://www.facebook.com/giaitoantrenmanglop6 vào lúc 9h sáng thứ 6 hàng tuần. Thân ái!

×