Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2014nov5 Booosting - ENCI - Circonomie

996 views

Published on

Published in: Technology
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

2014nov5 Booosting - ENCI - Circonomie

 1. 1. Cement en beton voor duurzaam bouwen dr.ir. Jeroen Frénay ENCI Technische Marketing HeidelbergCement Benelux Booosting – 5 november 2014
 2. 2. INHOUD Duurzaamheidsambities De basis… –Cement –Beton en betontoepassingen –LCA versus CO2 Ketensamenwerking –GREEN DEAL verduurzamen beton –Innovaties via partnerships Recap Cement en beton voor duurzaam bouwen
 3. 3. Slide 2Global Environmental SustainabilityLicence-to-operate: Prioriteitgevenaangezondheid& veiligheid Prominentebijdrageleverenaanbiodiversiteit Werkenaanduurzaambouwen Gebruikenvan afvalalsgrondstof Beschermenvan het klimaat Terugdringenvan anderemilieu-effectenHeidelbergCementGroup heeftzijnvisievertaaldin doel- stellingen, meetbareactiesen resultaten(KPI’s) tot 2020. HeidelbergCementcommuniceerthieroverproactief. HeidelbergCementDuurzaamheidsambitiesvoor2020
 4. 4. Gebouwde omgeving –40% van nationaal energieverbruik –Waarvan driekwart voor verwarmen & koelen Verduurzamen –Lokatie (‘Gebiedsontwikkeling’) –Bouwmaterialen en ontwerp –Transport en handling (aanleg en recycling) –Energiegebruik bouwwerken (bestaand & nieuwbouw) Opgave voor gehele bouwkolom –Kennis delen = ketensamenwerking en ‘best practices’ –Kennis verrijken = bijv. nieuwe cement- en betonsoorten –Game changing = revolutionaire innovaties, bijv. geopolymeren Energie-akkoord op basis EU milieudoelstellingen
 5. 5. Milieuimpact van woningbouw (NIBE, 2010)
 6. 6. Cementverbruik 2008-2014 naar ca. 260 kg p.p. in NL Wereldverbruik per jaar: - 3.700 Mton in 2012 = ruim 500 kg per inwoner - waarvan 58% in China - wereldwijd 5.670 cementfabrieken - in 2050 naar 5.500 Mton cementverbruik?
 7. 7. 180 m lange klinkeroven – ENCI Maastricht
 8. 8. CO2 emissie van 1 ton cement Belangrijke aspecten: - Decarbonatatie - Brandstoffen - Portlandklinkergehalte
 9. 9. Hoogovenslak en e-vliegas lokaal aanwezig (moeten geactiveerd worden via klinker)
 10. 10. Klinkerfactoren van enkele cementsoorten
 11. 11. Jaar Klinkerfactor (%) Gem. kg CO2 / ton cement 1990 wereld 83 761 2000 82 724 2005 79 688 2010 76 654 2012 ENCI B.V. < 52% < 440 kg Man-made CO2 4-5% in wereld 1% in NL HeidelbergCement Group CO2 - 1990 =100%: 2010: – 15% 2015: – 23% WBCSD / Cement Sustainability Initiative
 12. 12. CEM III/A 52,5 N: 50% klinkerfactor voldoet aan combinatie van eigenschappen…
 13. 13. Cement-innovaties voor de prefab industrie CO2 [kg/t] CEM III/A 52,5 N CEM II/B-S 52,5 N CEM I 52,5 N 900 450 675 25 % 0 20 50 75 100 klinker- gehalte % 17 22 21 verlaagde aanvangssterkte (N01)
 14. 14. Stadskantoor Den Haag: Wit beton met witte componenten: CEM I 52.5R en marmer
 15. 15. Architectonisch beton…
 16. 16. SIAT, Stéphane Beel Architecten (I)
 17. 17. SIAT, Stéphane Beel Architecten (II)
 18. 18. Duurzaamheid en perceptie.. Trias – energetica… Trias – ‘alternatief’... Laat materiaal weg Laat CO2-emissie veroorzakende grondstoffen weg Indien toch nodig, pas ze dan zo slim mogelijk toe
 19. 19. 2013: 13 miljoen m3 beton (0,8 m3 p.p.p.j.) 55-60% - betonmortel 35% - prefab Per 1 m3 beton: 53% - woning- en u-bouw 38% - infra en agrarische bouw 9% - droge mortels, handel, aannemers Betontoepassingen in woningbouw en u-bouw… –Funderingen en vloeren –Draagconstructies –Wandsystemen –Schoon beton Betonmortel en betonproducten in Nederland
 20. 20. Voorbeeld: CO2 emissie van 1 m3 ongewapend beton CO2 uitstoot beton 320,9 versus 120,6 kg/m3 SBR-CURnet LCA calculator (okt. 2014) Milieuklasse XC3 fc28 = 36-40 MPa VOBN keurmerk Beton Bewust (2013): - Gemiddeld 160 kg CO2 per m3 betonmortel - 77% m/m afkomstig van cement
 21. 21. ‘Tools’ voor ontwerpers, leveranciers, aannemers 17 basis opties Herbestemming van bouwwerken Slankere kolommen Geavanceerde betonrecycling en hergebruik van componenten
 22. 22. MKI van betonnen viaduct 3328332833283328332833283328332841714124417140143686001106461986134619860386010956092485062259842568026802223182075942244489382137139681392664049935698337835513261514408250100002000030000400005000060000700001A1B1C2A2B3A3B4 MKI [€] deklandhoofdensteunpuntenoverig
 23. 23. Beton voor C2C bouwconcepten 1.Ontwerp voor recycling/hergebruik 2.Gebruik hernieuwbare energie (zon, wind, geothermisch) 3.Permanente harmonie (bouwen i.v.m. gezondheid, welzijn, diversiteit) C2C – oplossingen met beton: lange gebruiksduur onderhoudsarm 100% ketenconcept laag energiegebruik - BKA flexibele indeling (herbestemming)  …
 24. 24. LCA: milieubeoordeling over levenscyclus
 25. 25. Grondstoffen Emissies Bronnen van MRPI data: -Nationale database (SBK) -Betondatabase 3.1 (Betonplatform) Van LCA naar milieukengetallen – schaduwprijs (NL)
 26. 26. INHOUD Duurzaamheidsambities De basis… –Cement –Beton en betontoepassingen –LCA versus CO2 Ketensamenwerking –GREEN DEAL verduurzamen beton –Innovaties via partnerships Recap Cement en beton voor duurzaam bouwen
 27. 27. Handelingsperspectieven betonketen Max. 1,2 miljoen ton CO2 reductie mogelijk (ca. 30%) Ca. 60% ten minste €-neutraal Vaak goedkoper dan wind, zonne- energie, carbon capture & storage MVO Platform Beton: 7 geselecteerd
 28. 28. Alternatieve bindmiddelen zonder Portlandklinker?
 29. 29. Cement is halfproduct: ‘specs’ zijn er vele!
 30. 30. ‘Warmbetonhuis’: monoliete gevel van ultralicht beton
 31. 31. Duurzaamheid als USP - VAP & VAS - partnership
 32. 32. Uit bestaande bouw ‘afkomstig’ betongranulaat toegepast in beton voor nieuwbouw. Ca. 2.500 ton ≈ 2300 m3 Ecocrete®20 Project ‘De Eenhoorn’ Amsterdam
 33. 33. innovaties ketensamenwerking ecologie :: economie good housekeeping veiligheid en duurzaamheid Frontrunners blijven doorgaan…
 34. 34. Beton = maatschappelijke drager = belangrijkste bouwmateriaal –Veilige en betrouwbare bouwwerken –Economisch ENCI B.V. is wereldwijd koploper –Ketensamenwerking is must –CO2 is belangrijke en niet enige milieu-effect –Game changers: bijv. CSA-B cement, geopolymeren, BKA.. LCA beoordeling over gehele levenscyclus – en dan ook: –Beton heeft lange levensduur zonder onderhoud, 100% hergebruik –Winningen met verhoogde biodiversiteit –Lokale productie en levering –Label ‘Responsible Sourcing’ beton (i.o.) RECAP - Verduurzamen van cement en beton
 35. 35. Beton onlosmakelijk deel van de maatschappij…

×