Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hội chứng tắc ruột

Bài giảng lý thuyết SV Y2

 • Login to see the comments

Hội chứng tắc ruột

 1. 1. HỘI CHỨNG TẮC RUỘT BS LÊ HÙNG
 2. 2. Mục tiêu • Hiểu thế nào là tắc ruột • Phân biệt tắc ruột cơ học và tắc ruột cơ năng • Phân biệt tắc ruột đơn thuần và thắt nghẹt ruột • Biết được một số bệnh lý tắc ruột • Chẩn đoán hội chứng tắc ruột
 3. 3. Định nghĩa tắc ruột • Ruột là gì ? • Tắc ruột: quá trình bệnh lý, sự di chuyển các chất trong lòng ruột bị ngưng trệ • Các chất trong lòng ruột: • Ruột non: thức ăn trong quá trình tiêu hóa và hấp thu, dịch tiêu hóa • Ruột già: hơi và phân. Đại tràng trái: phân đặc
 4. 4. Tắc ruột cơ học và cơ năng • Tắc cơ học: có nguyên nhân thực thể • Tắc cơ năng: lòng ruột vẫn thông suốt
 5. 5. Tắc ruột đơn thuần và thắt nghẹt • Tắc ruột đơn thuần: mạc treo ruột vẫn đảm bảo tưới máu thành ruột • Thắt nghẹt ruột: cung cấp máu từ mạc treo giảm hoặc mất
 6. 6. Tắc ruột đơn thuần
 7. 7. Thắt nghẹt ruột
 8. 8. Thắt nghẹt ruột
 9. 9. Tắc ruột quai kín
 10. 10. Thắt nghẹt ruột và tắc ruột quai kín • Tắc ruột quai kín: giảm tưới máu thành ruột nhưng tưới máu mạc treo bình thường • Thắt nghẹt ruột: tưới máu mạc treo giảm làm thành ruột bị thiéu máu
 11. 11. Sinh lý bệnh • Ứ đọng, dãn quai ruột • Tăng co thắt • Nôn ói • Mất nước • Suy hô hấp • Dị hóa, suy dinh dưỡng
 12. 12. Một số bệnh lý gây tắc ruột
 13. 13. Dính ruột
 14. 14. Tắc ruột do dính
 15. 15. Ung thư đại tràng
 16. 16. Ung thư đại tràng
 17. 17. Thoát vị nghẹt
 18. 18. Lồng ruột
 19. 19. Xoắn ruột
 20. 20. Tắc ruột do dị vật
 21. 21. Hội chứng tắc ruột
 22. 22. Triệu chứng cơ năng • Đau bụng quặn cơn • Nôn • Bí trung đại tiện • Chướng bụng
 23. 23. Triệu chứng thực thể • Bụng chướng • Dấu quai ruột nổi • Dấu “rắn bò” • Nghe âm ruột tăng • Ấn bụng đau nhiều: thắt nghẹt • Thăm trực tràng: bóng trực tràng xẹp • Thăm khám các lổ thoát vị
 24. 24. Chướng bụng
 25. 25. Dấu quai ruột nổi
 26. 26. Chẩn đoán phân biệt
 27. 27. Hội chứng giả tắc ruột cấp
 28. 28. Viêm phúc mạc
 29. 29. Tắc mạch mạc treo
 30. 30. Chẩn đoán hình ảnh

×