Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Khám vú

Bài giảng lý thuyết cho sinh viên Y2

 • Login to see the comments

Khám vú

 1. 1. Khám vú Bs LÊ HÙNG
 2. 2. Yêu cầu • Nắm giải phẫu của tuyến vú • Nắm nguyên tắc thăm khám lâm sàng vú • Biết các dấu hiệu bất thường và một số bệnh lý thường gặp của tuyến vú • Nắm vai trò của một số phương tiện chẩn đoán bệnh lý tuyến vú
 3. 3. Giải phẫu tuyến vú
 4. 4. Tuyến vú
 5. 5. Động mạch
 6. 6. Bạch mạch và hạch bạch huyết
 7. 7. Dẫn lưu bạch mạch
 8. 8. Thăm khám lâm sàng
 9. 9. Mục đích • Nhận biết các dấu hiệu bất thường • Nhận biết một khối u vú và hạch vùng • Nhận định khối u lành hay ác
 10. 10. Nguyên tắc • Sạch kinh • Mang gang tay • Bộc lộ đầy đủ • Có người thứ ba • Toàn diện, tỉ mỉ và cả hai bên
 11. 11. Động tác sờ chuẩn
 12. 12. Hướng sờ
 13. 13. Sờ đuôi vú
 14. 14. Tư thế khám hạch nách
 15. 15. Khám núm vú
 16. 16. Phân biệt sang thương lành và ác tính Lành tính • Một hay nhiều • Căng, mềm, chắc • Giới hạn rõ • Di động • Liên quan đến kỳ kinh • Da bề mặt bình thường • Không có hạch vùng Ác tính • Đơn độc, biệt lập • Cứng, chắc • Giới hạn không rõ • Không đau • Kém di động • Thay đổi da bề mặt • Hạch vùng
 17. 17. Một số dấu hiệu bệnh lý
 18. 18. Khối gồ
 19. 19. Chỗ lõm
 20. 20. Núm vú bị co rút
 21. 21. Dấu “da cam”
 22. 22. Ung thư giai đoạn muộn
 23. 23. Bệnh Paget
 24. 24. Núm vú chảy dịch
 25. 25. Áp-xe
 26. 26. Xét nghiệm chẩn đoán
 27. 27. Chụp nhũ ảnh
 28. 28. Nhũ ảnh bình thường
 29. 29. Ung thư vú
 30. 30. Cộng hưởng từ
 31. 31. Hình ảnh MRI
 32. 32. Siêu âm
 33. 33. U lành
 34. 34. Nang vú
 35. 35. Ung thư
 36. 36. Hạch vùng
 37. 37. Chọc hút sinh thiết kim nhỏ
 38. 38. Sinh thiết lõi
 39. 39. Sinh thiết định vị
 40. 40. Sinh thiết trọn
 41. 41. HẾT

×