Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ReklamıN Fonksiyonları

8,347 views

Published on

Published in: Business
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

ReklamıN Fonksiyonları

  1. 1. Reklamın Fonksiyonları Reklamın başlıca fonksiyonları (objektifleri), her türlü genel iletişim fonksiyonlarında olduğu gibi bilgilendirme, hatırlatma, ikna etme, değer katma ve örgütün diğer fonksiyonlarına yardımcı olmalıdır. a - Bilgilendirme Fonksiyonu Bu fonksiyon, yeni ürün kategorisinin pazara ilk sunumunda, yoğun bir şekilde başvurulan bir yöntemdir. Tüketicilerin yeni ürünlerin farkına varmalarına, belirli ürürn özellik ve yararlarıyla ilgili olarak aydınlanmalarına ve eğitilmelerine yardımcı olmayı hedefler. Çoğu kez amaç birincil talebi oluşturmaktır.reklamın bilgilendirme fonksiyonun diğer amaçları şunlardır. Yeni ürünün dışında bir ürün için değişik kullanım biçimlerinin gösterilmesi, fiyat değişikliklerinin duyurulması, ürünün nasıl çalıştıpının açıklanması, ürünle ilgili servislrin tanıtımı firma imajını oluşturma, tüketicilerin kaygılarını giderme . b - İkna etme Fonksiyonu Bu fonksiyon özelliklle rekabetin geliştiği ortamlarda ikincil (selektif) talebi geliştirme, marka tercihi geliştirme, marka değiştirmeye teşvik, ürünle ilgili müşteri algılamalarını değiştirme, alıcıları şimdi almaya, ürün ve hizmetleri denemeye , satış ziyaretlerini kabul etmeye ikna ve bazende primer yaratma oluşturma gibi etkilerini içerir. İkna edici reklamcılığın bir başka çeşidi de “ karşılaştırmalı reklamcılık” dır. Bu, bir ürün sınıfındaki bir veya daha çok markayla karşılaştırılarak belirli bir markanın üstünlüğünün kanıtlanmaya çalışılmasıdır. c - Hatırlatma Fonksiyonu Bir örgütün ürün ve hizmetlerini tüketici / kullanıcı hafızasında taze tutmakla ilgilidir. Genelde ürünlerin olgunluk döneminde tüketicileri ürünü düşünür halde tutmak için başvurulur. c - Destekleme Fonksiyonu Hatırlatıcı reklamıncılığın bir başka türü destekleyici reklamdır. Bu reklamcılığın amacı bir, ürünü yeni almış olanları seçim yaptıkları konusunda, bilişsel pişmanlıklarını (çelişkilerini) ortadan kaldırarak rahatlatmaktır. d - Değer Katma Fonksiyonu Reklam tüketicilerin algılamalarını etkileyerek ürün ve hizmetlere değer katar. Etkin reklam markaların daha elegan daha stilli, modalı, prestijli ve belki de rskip ürünlere göre daha üstün görülmesine yardımcı olur. Reklamcılar markalara değer katmak için çeşitli yöntemler kullanırlar. Kendini başkalarının yerine koymasını sağlamaya yönelik olup bunada Model Alma tekniği denir. Bu yöntemle yapılan reklam la tüketicinin başkalarının davranışlarını gözlemleyerek algılamaları ve davranışları etkilemeye çalışır.
  2. 2. e - Örgütün Diğer Amaçlarına Yardımcı Olma Fonksiyonu Reklam örgütün diğer çabalrına yardımcı olmak. Potansiyel müşterilere satış elemanlarından önce ulaşıp satış elemanlarına meşrutiyet kazandırır ve destek verir. Reklam ayrıca diğer pazarlama iletişimlerinin sonuçlarını daha da geliştirir.

×