Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

лице на правоъгълник. упражнение

 • Be the first to comment

лице на правоъгълник. упражнение

 1. 1. 1. Кажете как ще свържете записаното, за да еевярно твърдението. Кажете как ще свържете записаното, за да вярно твърдението. Квадрат със страна 1 м има лице 1 кв.м. Квадрат със страна 1 см има лице 1 кв.см. Квадрат със страна 1 мм има лице 1 кв.мм.
 2. 2. 2. В селскостопанска кооперация най-плодородната нива е с форма на правоъгълник с размери 3 км и 2 км. Намерете лицето на нивата. 3 км 3 (км) . 2 (км) = 6 кв. км 2 км 1 км 1 км Квадрат със страна Квадрат със страна един километър (1км) има лице един километър (1км) има лице 11квадратен километър ((11кв.км). квадратен километър кв.км).
 3. 3. 3. Намерете обиколката ( в см) и лицето ( в кв. см) на правоъгълник с: дължина широчина 9 см 10 мм = = 1 см обиколка 20 см лице 9 кв. см 50 мм = = 5 см 1 дм = = 10 см 3 см 20 см 16 см 60 см 15 кв. см 200 кв. см Необходимо е дължината и широчината на правоъгълника да бъдат измерени и записани с една и съща мерна единица.
 4. 4. 4. а) Лицето на правоъгълник е 280 кв.м, а едната му страна е 8 м. Намерете дължината на другата страна. Решение: 280 кв.м 280 : 8 = 35(м) Отговор: Страната на правоъгълника е 35 м. 8м
 5. 5. 5. Намерете лицето на оцветената част от чертежа. D С K 9 км 3км А P T 4 км M 18 км В Решение: Л на АВСD = 18 . 9 = 162 (кв.км) Л на МРКТ = 3 . 4 = 12 (кв.км) 18 . 9 – 3 . 4 = 162 – 12 =150 (кв.км)
 6. 6. УТ 1. Пресметнете лицето на защрихованата част от фигурите: а) ако страната на квадратчето е 1 см. 9 мм б) 3 . 4 – 2 . 1 = 3 . 3 – 1 . 1 = = 12 – 2 = 10 (кв.см) = 9 – 1 = 8 (кв.см) 2см 5 мм 9мм . 25 мм = 225 (кв.мм)
 7. 7. Ако знаете, че квадратна леха има площ 64 кв.м, можете ли да намерите обиколката ѝ? 64 кв.м . Задачи по математика = 64 кв.м Знаем, че лицето на квадрата е равно на дължината на страната му умножена по самата себе си.
 8. 8. Ако знаете, че квадратна леха има площ 64 кв.м, можете ли да намерите обиколката ѝ? 64 кв.м . Задачи по математика = 64 кв.м Следователно трябва да намерим такова число, умножено по себе си, да се получава произведение 64.
 9. 9. Ако знаете, че квадратна леха има площ 64 кв.м, можете ли да намерите обиколката ѝ? 8м 64 кв.м 8 . 8 8м Задачи по математика = 64 кв.м Това е числото 8 – значи страната на лехата е 8 м.
 10. 10. Ако знаете, че квадратна леха има площ 64 кв.м, можете ли да намерите обиколката ѝ? 8м 64 кв.м 8 . 8 8м Задачи по математика = 64 кв.м Обиколката на лехата е 4 . 8 = 32 (м)
 11. 11. Ако знаете, че квадратна леха има площ 64 кв.м, можете ли да намерите обиколката ѝ? 8м Ако лехата е оградена с декоративни храсти и на всеки метър са засадени по 3 храста, колко са всичките храсти? 64 кв.м 8м 32 . 3 = 96 храста Задачи по математика За да намерим колко храсти общо са засадени по цялата ограда трябва да умножим дължината на обиколката на лехата по 3.

  Be the first to comment

  Login to see the comments

 • mariaapostolowa

  Nov. 18, 2014
 • MeriStoilkova

  Jan. 6, 2015
 • denisbuchev

  Jan. 14, 2015
 • ssuser4f7e1e

  Feb. 1, 2015
 • ruseva

  Jun. 14, 2015
 • ssuser6c9941

  Jul. 1, 2015
 • wenib

  Aug. 27, 2015
 • MarinaVodenicharova

  Jan. 10, 2016
 • Rraaddddd

  Feb. 13, 2016
 • MaiaMiteva

  Apr. 25, 2016
 • AntoanHadzhiyski

  Jan. 18, 2017
 • Albena_Shishmanova

  Jan. 30, 2017
 • ssuserc0de32

  Mar. 26, 2017
 • elenaiwanowa3

  Jan. 7, 2018
 • DianaBakardjieva

  Aug. 9, 2018
 • guldentepik

  Feb. 22, 2019
 • danielavelikova37

  Jan. 12, 2020
 • TsveteLina2

  Feb. 16, 2020
 • BimoUzov

  Mar. 17, 2020
 • LidiaMincheva

  Jan. 9, 2021

Views

Total views

18,271

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

308

Actions

Downloads

0

Shares

0

Comments

0

Likes

22

×