Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Radicaliseringsproces

Een outline van het radicaliseringsproces.

Radicaliseringsproces

 1. 1. Themapresentatie: radicaliseringsproces onder jongeren Mellouki Cadat
 2. 2. INHOUDOPGAVE <ul><li>Jongeren </li></ul><ul><ul><li>‘ Moslimse jongeren’ </li></ul></ul><ul><ul><li>‘ Lonsdale-jongeren’ </li></ul></ul><ul><li>Radicaliseringsproces </li></ul><ul><ul><li>Culturele spanningen </li></ul></ul><ul><ul><li>Radicalisering </li></ul></ul><ul><ul><li>Verhouding culturele spanningen / radicalisering </li></ul></ul><ul><ul><li>Dimensies radicaliseringsproces </li></ul></ul><ul><ul><li>Schema radicaliseringsproces </li></ul></ul>
 3. 3. ‘ Moslimse jongeren’ (achterstandswijken steden) Doelgroep
 4. 4. ‘ Lonsdale-jongeren’ (Interactie stad en ommeland) Doelgroep
 5. 5. Culturele spanningen 6 Kenmerken <ul><li>Sterke gerichtheid op eigen normen, waarden, omgangsvormen. </li></ul><ul><li>Eigen groep eerst. </li></ul><ul><li>Relatie minderheid / meerderheid </li></ul><ul><li>Geschil, onenigheid, wrijving (pesten, discriminatie, vechtpartijen…) </li></ul><ul><li>Proces: toename sociale tegenstellingen </li></ul><ul><li>Afname sociale cohesie </li></ul>
 6. 6. Culturele spanningen Definitie Culturele spanningen zijn te begrijpen als een frictie tussen waardestelsels (van een minderheid tegenover een meerderheid) die verbonden zijn met het lidmaatschap van een (etnisch-culturele) groep.
 7. 7. Radicalisering 4 Kenmerken <ul><li>Denkwijze: ideaal, geloof, doel (utopie). </li></ul><ul><li>Toenemende afwijzing bestaande orde (normen, waarden en omgangsvormen). </li></ul><ul><li>Antidemocratische opstelling (afwzijzing volkssoevereiniteit; gekozen volksvertegenwoordiging en besluitvorming bij meerderheid van stemmen). </li></ul><ul><li>Radicale daden (gewelddadige ontwrichting samenleving). </li></ul>
 8. 8. Radicalisering Definitie <ul><li>Radicalisering verwijst vooral naar de denkwijze van individuen die de samenleving, haar regels en waarden en normen afwijzen én die denkwijze ook omzetten in daden en daarbij de bereidheid tonen antidemocratische methodes en middelen (geweld) te gebruiken. </li></ul>
 9. 9. Culturele spanningen & radicalisering <ul><li>Verhouding tussen culturele spanningen en radicalisering </li></ul><ul><li>Culturele spanningen: voedingsbodem voor radicalisering </li></ul><ul><li>Radicalisering: versterkt culturele spanningen (bevolkingsgroepen worden verantwoordelijk gehouden voor de daden van enkelen) </li></ul>
 10. 10. Radicaliseringsproces Van culturele spanningen tot radicalisering <ul><li>Twee dimensies van het radicaliseringsproces </li></ul><ul><li>Utopische & psychosociale dimensie: </li></ul><ul><ul><li>behoefte aan zingeving (religie, politiek ideaal); </li></ul></ul><ul><ul><li>behoefte aan binding, acceptatie, waardering en geborgenheid. </li></ul></ul><ul><li>Politieke en sociaal-economische dimensie: ervaring en/of gevoel van onrecht en discriminatie op school, op de arbeidsmarkt, in de publieke arena. </li></ul>
 11. 11. Schema radicaliseringsproces - (ON)TEVREDENHEID + - UTOPIE + Rechts radicalisme radicale islam Neo-nazisme Jihadi-salafisme Culturele spanningen
 12. 12. Vragen werkgedeelte <ul><li>Welke professionals moeten bij radicalisering worden betrokken? </li></ul><ul><li>Welke rol spelen professionals binnen de keten? </li></ul><ul><li>Welke voorzieningen moeten worden ingezet in de aanpak van radicalisering onder jongeren? </li></ul><ul><li>Hoe moet de samenwerking tussen de verschillende professionals eruit zien? </li></ul>
 13. 13. EINDE Meer informatie: www.radicaaljong.nl

  Be the first to comment

  Login to see the comments

 • AmitRanjan

  Feb. 28, 2009
 • cadat

  Mar. 14, 2015
 • anandsheombar

  Feb. 5, 2018

Een outline van het radicaliseringsproces.

Views

Total views

2,529

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

24

Actions

Downloads

0

Shares

0

Comments

0

Likes

3

×