Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

20171130 IDPD Introductie Marcel Ras - NDE/NCDD

Introductie van Marcel Ras (Netwerk Digitaal Erfgoed / NCDD) tijdens de Internationale Dag van de Digitale Duurzaamheid.

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

20171130 IDPD Introductie Marcel Ras - NDE/NCDD

 1. 1. Welkom #IDPD17 Wifi netwerk: Ocw_Vws wachtwoord: 03!Hoftoren bit.ly/IDPDdoc
 2. 2. #IDPD17
 3. 3. #IDPD17
 4. 4. #IDPD17 Amsterdam Museum BRAIN/KVAN Koninklijke Bibliotheek Data Archiving and Networked Services DEN Kennisinstituut Digitale Cultuur E-Data EYE Filmmuseum Het Nieuwe Instituut Historisch Centrum Overijssel Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Kennisnetwerk Informatie en Archief LIMA Loughborough University Informatieprofessional Ministerie van OCW Od Magazine Nationaal Archief Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid Netwerk Digitaal Erfgoed Preservica Regionaal Archief Zutphen Universiteit van Amsterdam Utrechts Archief
 5. 5. #IDPD17
 6. 6. #IDPD17
 7. 7. 10:00 – 12.30: Kaf en koren: E-mailarchivering nu en in de toekomst 13.30 – 17:00: Digitaal DNA: de essentiële kenmerken van een object Presentatie Bit-List #IDPD17
 8. 8. 10:20 – 11:00 Policy issues and dilemmas in email for archives and records management | James Lappin (Loughborough University) 11:00 – 11:20 E-mailarchivering bij de Rijksoverheid | Robbert Jan Hageman (Nationaal Archief) en Jesper Harmes (Ministerie van BZK) 11:20 – 11:40 E-mailarchivering bij het IISG | Robert Gillesse (IISG) 11:40 – 12:00 E-mail, autoclassificatie en Machine Learning – een experiment | Mette van Essen (Nationaal Archief) 12:00 – 12:30 Vragen en discussie #IDPD17
 9. 9. https://thinkingrecords.co.uk #IDPD17
 10. 10. 10:20 – 11:00 Policy issues and dilemmas in email for archives and records management | James Lappin (Loughborough University) 11:00 – 11:20 E-mailarchivering bij de Rijksoverheid | Robbert Jan Hageman (Nationaal Archief) en Jesper Harmes (Ministerie van BZK) 11:20 – 11:40 E-mailarchivering bij het IISG | Robert Gillesse (IISG) 11:40 – 12:00 E-mail, autoclassificatie en Machine Learning – een experiment | Mette van Essen (Nationaal Archief) 12:00 – 12:30 Vragen en discussie #IDPD17
 11. 11. Q&A #IDPD17
 12. 12. 10:00 – 12.30: Kaf en koren: E-mailarchivering nu en in de toekomst 13.30 – 17:00: Digitaal DNA: de essentiële kenmerken van een object Presentatie Bit-List #IDPD17
 13. 13. 13:45 – 14:00 Essentiële kenmerken bij Beeld en Geluid | Annemieke de Jong 14:00 – 14:15 Essentiële kenmerken bij het IISG | Robert Gillesse 14:15 – 14:30 Essentiële kenmerken bij het Nationaal Archief | Remco van Veenendaal 14:30 – 14:45 Essentiële kenmerken bij de Koninklijke Bibliotheek | Jeffrey van der Hoeven 14:45 – 15:00 Pauze 15:00 – 15:30 Bekendmaking Bit-List, internationale lijst van “bedreigde digitale objecten” 15:30 – 16:20 Significant properties in preservation solutions | Jon Tilbury 16:20 - 16:50 Essentiële eigenschappen van uw collecties. Gesprek met de sprekers 16:50 – 17:00 Afsluiting 17:00 – 17:30 Borrel #IDPD17
 14. 14. #IDPD17

×