Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN ABAD KE-21
azian binti abd rahman
SISC+ Bahasa Inggeris (Menengah)
PPD Mersing
KEPERLUAN
GENERASI
 “Ajarlah anak-
anakmu dengan ilmu
kontemporari, kerana
mereka dilahirkan
pada era yang
berbeza dengan...
KEPERLUAN
GENERASI
MEMAHAMI
GENERASI
………………
MEMAHAMI
XYZ…………..
Pre Baby Boom Lahir 1945 dan sebelum• Orang lama
• Banyak pengalaman
• Kuat bekerja
• Bersungguh-sungguh
• Bekerja mengiku...
Baby Boom 1946- 1964
(68 -50)
• Generasi idealis
• Berdikari
• Dedikasi
• Mementingkan kerjaya
• Yakin
• Mampu mengubah du...
Gen X (Baby Bust) 1965-1976 (49 -38)
• Kumpulan terpinggir
• Sukar mendapat pekerjaan
• Reaktif
• Tahu apa yang ingin dica...
GEN Y 1977-1997
• Generasi internet
• Hidup berkawan
• Bekerja secara berkumpulan
• Mesra ICT
• Rangkaian sosial secara da...
GEN Z 1998-2010
• Generasi Net
• Lahir dalam dunia WIFI
• Komputer merupakan
mainan mereka
• Sekolah rendah dan
sekolah me...
GEN ALPHA 2010 hingga kini
• Tiada privasi
• Anak-anak Gen Y dan Z
• Ibu bapa mendapat
pendidikan formal terbaik
• Mendapa...
GEN ALPHA 2010 hingga kini
• Mewarisi kemewahan material
daripada ibu bapa Gen X dan Y
• Berpelajaran tinggi
• Hidup diban...
KEMAHIRAN MURID ABAD KE-21
• Kemahiran berfikir
secara kritikal dan
kreatif
• Kemahiran
berkomunikasi secara
berkesan
KEMAHIRAN MURID ABAD KE-21
• Kemahiran menikmati
keindahan ciptaan dan
seni
• Kemahiran membuat
pilihan dan membuat
keputu...
KEMAHIRAN MURID ABAD KE-21
• Kemahiran mencari,
menginterpretasi dan
mengaplikasi maklumat
• Kemahiran bergaul dan
bekerja...
KEMAHIRAN MURID ABAD KE-21
• Kemahiran
kepimpinan dan
pengurusan
GURU
KAEDAH DAN STRATEGI
SET INDUKSI
PENGAJARAN BERASASKAN AKTIVITI
PENGUKUHAN
PENILAIAN
KESIMPULAN
BBM
PEMBELAJARAN ABAD ...
PENGAJARAN ABAD KE-21
ELEMEN P&P
1. SET INDUKSI
TEKNIK / KAEDAH
Lontaran soalan KBAT-
cungkil idea, situasi
berdasarkan ta...
1. 5 PRINSIP SET INDUKSI
Set induksi
Set
Induksi
Menarik perhatian / timbul perasaan ingin tahu
Sesuai
dengan
umur,
kebole...
LIHAT CONTOH VIDEO
PENGAJARAN ABAD KE-21
ELEMEN P&P
2.
PENGEMBANGAN
- PEMBELAJARAN
BERASASKAN
AKTIVITI
TEKNIK / KAEDAH
CIRI UMUM
komunikasi, ...
PEMIKIRAN
• KREATIF
-meneroka, menghasilkan
idea yang pelbagai,
menghasilkan sesuatu
yang maujud
-mencipta analogi
-menyel...
PENGAJARAN BERASASKAN AKTIVITI
PENGAJARAN BERASASKAN AKTIVITI
Berkemahiran berinteraksi
Berkomunikasi
Menyampaikan maklumat
PENGAJARAN BERASASKAN AKTIVITI
Pelajar bekerja secara kolaboratif
- Murid telah mempunyai kemahiran sosial
- Murid menguru...
PENGAJARAN BERASASKAN AKTIVITI
Pembelajaran bersifat kontekstual-
situasi sebenar dalam kehidupan dan dapat
membuat aplika...
PENGAJARAN BERASASKAN AKTIVITI
Pembelajaran Koperatif
Struktur pembelajaran + isi kandungan = aktiviti
K - Keep with the g...
CONTOH PEMBELAJARAN
BERASASKAN AKTIVITI
ROUND TABLE
- Murid duduk dalam
kumpulan
- Guru mengemukakan
satu topik.
- Secara ...
CONTOH PEMBELAJARAN
BERASASKAAN AKTIVITI
JIGSAW - Mulakan dengan ‘KUMPULAN
RUMAH’
- Setiap ahli diberikan nombor
mengikut ...
CONTOH PEMBELAJARAN
BERASASKAN AKTIVITI
THINK-PAIR- SHARE - Topik diberikan guru.
- Murid berfikir sendiri dalam
jangkamas...
CONTOH PEMBELAJARAN
BERASASKAN AKTIVITI
HOT SEAT - Aktiviti susulan selepas
murid membuat bacaan dan
kajian ( individu ata...
CONTOH PEMBELAJARAN
BERASASKAN AKTIVITI
Deklamasi sajak/ nyanyian - Murid dibenarkan membuat
persediaan dalam
kumpulan.
- ...
CONTOH PEMBELAJARAN
BERASASKAN AKTIVITI
- Murid membuat
pembentangan untuk
mempersembahkan
hasil dapatan kepadda
keseluruh...
CONTOH PEMBELAJARAN
BERASASKAN AKTIVITI
Role Play / Main Peranan -Murid diberi
tanggungjawab untuk
memegang peranan dan
wa...
CONTOH PENGAJARAN BERASASKAN
AKTIVITI
GALLERY WALK - Aktiviti selepas kajian/
carian
- Murid menampal hasil kerja
di dindi...
CONTOH PENGAJARAN BERASASKAN
AKTIVITI
Three stray, one stay - Kaedah lain pembentangan
kumpulan.
- Hasil kerja ditampal.
-...
CONTOH PENGAJARAN BERASASKAN
AKTIVITI
- Pembelajaran Penyelesaian
masalah.
- Simulasi
- Kajian Lapangan
- Stesen
- Eksperi...
CONTOH PENGAJARAN BERASASKAN
AKTIVITI
Peta I-THiNK -menggunakan peta
pemikiran sebagai alat
untuk menjana idea
murid.
Seba...
TONTON VIDEO
PENGAJARAN ABAD Ke-21
Elemen P&P
3. Pengukuhan
dan Pengayaan
Teknik/Kaedah
Mengembangkan
pengetahuan yang
dipelajari, mene...
PERMAINAN IBU NEGERI
PENGAJARAN ABAD Ke-21
Elemen P&P
4. Penilaian
Teknik / Kaedah
Informal / Formatif
- Pemerhatian
- Lisan
- Kuiz
- Soal jawa...
PENGAJARAN ABAD Ke-21
Elemen P&P
Penilaian
Teknik / Kaedah
Formal / Sumatif
-ujian
-laporan pembentangan murid
-tugasan/ h...
Tonton video
PENGAJARAN ABAD KE-21
• Elemen P&P
5. Kesimpulan /
Penutup
Teknik / Kaedah
- Mencari maklumbalas
objektif pengajaran
- Mer...
Tonton Video
TERIMA KASIH
TERIMA KASIH
Pengajaran dan pembelajaran abad ke 21
Pengajaran dan pembelajaran abad ke 21
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

114

Share

Download to read offline

Pengajaran dan pembelajaran abad ke 21

Download to read offline

Slaid P&P PAK21

Pengajaran dan pembelajaran abad ke 21

 1. 1. PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN ABAD KE-21 azian binti abd rahman SISC+ Bahasa Inggeris (Menengah) PPD Mersing
 2. 2. KEPERLUAN GENERASI  “Ajarlah anak- anakmu dengan ilmu kontemporari, kerana mereka dilahirkan pada era yang berbeza dengan kamu” (Umar Al- Khattab)
 3. 3. KEPERLUAN GENERASI MEMAHAMI GENERASI ……………… MEMAHAMI XYZ…………..
 4. 4. Pre Baby Boom Lahir 1945 dan sebelum• Orang lama • Banyak pengalaman • Kuat bekerja • Bersungguh-sungguh • Bekerja mengikut peraturan • Terikat dengan sistem
 5. 5. Baby Boom 1946- 1964 (68 -50) • Generasi idealis • Berdikari • Dedikasi • Mementingkan kerjaya • Yakin • Mampu mengubah dunia • Suka perubahan
 6. 6. Gen X (Baby Bust) 1965-1976 (49 -38) • Kumpulan terpinggir • Sukar mendapat pekerjaan • Reaktif • Tahu apa yang ingin dicapai • Jelas matlamat hidup • Mudah menerima perubahan
 7. 7. GEN Y 1977-1997 • Generasi internet • Hidup berkawan • Bekerja secara berkumpulan • Mesra ICT • Rangkaian sosial secara dalam talian
 8. 8. GEN Z 1998-2010 • Generasi Net • Lahir dalam dunia WIFI • Komputer merupakan mainan mereka • Sekolah rendah dan sekolah menengah.
 9. 9. GEN ALPHA 2010 hingga kini • Tiada privasi • Anak-anak Gen Y dan Z • Ibu bapa mendapat pendidikan formal terbaik • Mendapat pendidikan terbaik • Bersekolah awal -
 10. 10. GEN ALPHA 2010 hingga kini • Mewarisi kemewahan material daripada ibu bapa Gen X dan Y • Berpelajaran tinggi • Hidup dibantu oleh gajet berteknologi tinggi • Tidak mempunyai kemahiran yang banyak • Tidak berminat untuk menambah kemahiran sedia ada • Taksub dengan alat baharu dan membuangnya apabila bosan
 11. 11. KEMAHIRAN MURID ABAD KE-21 • Kemahiran berfikir secara kritikal dan kreatif • Kemahiran berkomunikasi secara berkesan
 12. 12. KEMAHIRAN MURID ABAD KE-21 • Kemahiran menikmati keindahan ciptaan dan seni • Kemahiran membuat pilihan dan membuat keputusan
 13. 13. KEMAHIRAN MURID ABAD KE-21 • Kemahiran mencari, menginterpretasi dan mengaplikasi maklumat • Kemahiran bergaul dan bekerjasama dengan orang lain
 14. 14. KEMAHIRAN MURID ABAD KE-21 • Kemahiran kepimpinan dan pengurusan
 15. 15. GURU KAEDAH DAN STRATEGI SET INDUKSI PENGAJARAN BERASASKAN AKTIVITI PENGUKUHAN PENILAIAN KESIMPULAN BBM PEMBELAJARAN ABAD KE-21 S E K O L A H B I L I K D A R J A H M U R I D 6 A S P I R A S I M U R I D K B A T K O L A B O R A T I F K O M U N I K A S I P E M I K I R A N K R E A T I F K R I T I S
 16. 16. PENGAJARAN ABAD KE-21 ELEMEN P&P 1. SET INDUKSI TEKNIK / KAEDAH Lontaran soalan KBAT- cungkil idea, situasi berdasarkan tajuk dalam kehidupan, rangsangan visual berdasarkan tajuk, cuba teka, nyanyian/didik hibur, bercerita, lawatan, berkongsi maklumat carian, celik IT
 17. 17. 1. 5 PRINSIP SET INDUKSI Set induksi Set Induksi Menarik perhatian / timbul perasaan ingin tahu Sesuai dengan umur, kebolehan dan pengalaman murid Berkaitan dengan pengetahuan sedia ada murid Berkaitan dengan objektif pembelajaran Jangkamasa terhad
 18. 18. LIHAT CONTOH VIDEO
 19. 19. PENGAJARAN ABAD KE-21 ELEMEN P&P 2. PENGEMBANGAN - PEMBELAJARAN BERASASKAN AKTIVITI TEKNIK / KAEDAH CIRI UMUM komunikasi, kreatif, kritis, kolaboratif, KBAT, kontekstual, didik hibur,unsur kecindan. KAEDAH Koperatif, main peranan, kerja lapangan, simulasi/lakonan, eksperimen, inkuari penemuan, stesen, I-THinK
 20. 20. PEMIKIRAN • KREATIF -meneroka, menghasilkan idea yang pelbagai, menghasilkan sesuatu yang maujud -mencipta analogi -menyelesaikan masalah • KRITIS Kebolehan berhujah, menilai dan membuat keputusan - Bersifat analitikal, logikal, Penilaian dan tidak berat sebelah - - membuat keputusan dengan bijak - Contoh : banding beza, membuat kategori, inferens, menerang sebab, menjelaskan turutan. Mengesahkan sumber maklumat
 21. 21. PENGAJARAN BERASASKAN AKTIVITI
 22. 22. PENGAJARAN BERASASKAN AKTIVITI Berkemahiran berinteraksi Berkomunikasi Menyampaikan maklumat
 23. 23. PENGAJARAN BERASASKAN AKTIVITI Pelajar bekerja secara kolaboratif - Murid telah mempunyai kemahiran sosial - Murid menguruskan usaha sendiri - Aktiviti kumpulan tidak perlu dipantau guru. Persoalan diselesaikan dalam kumpulan. Guru Cuma membimbing ke arah penyelesaian jika perlu. - Semua draf kerja disimpan oleh murid. - Murid menilai prestasi kerja ahli kumpulan tanpa dibimbing oleh guru.
 24. 24. PENGAJARAN BERASASKAN AKTIVITI Pembelajaran bersifat kontekstual- situasi sebenar dalam kehidupan dan dapat membuat aplikasi dan praktikal
 25. 25. PENGAJARAN BERASASKAN AKTIVITI Pembelajaran Koperatif Struktur pembelajaran + isi kandungan = aktiviti K - Keep with the group ( dalam pasukan) I - Include everyone ( elak penumpang) S - share idea and feelings (berkongsi) S - Stay on task ( tumpuan pada tugasan) E - Encourage others ( beri galakan pada rakan) S - six Inch Voices ( perbincangan mesra berdua/ berempat )
 26. 26. CONTOH PEMBELAJARAN BERASASKAN AKTIVITI ROUND TABLE - Murid duduk dalam kumpulan - Guru mengemukakan satu topik. - Secara bergilir, murid mencatat satu idea. - Murid menggunakan pen dan kertas yang sama - Hasil dapatan dirujuk/dibentang
 27. 27. CONTOH PEMBELAJARAN BERASASKAAN AKTIVITI JIGSAW - Mulakan dengan ‘KUMPULAN RUMAH’ - Setiap ahli diberikan nombor mengikut topik kecil diberi oleh guru - Mereka dipanggil ‘KUMPULAN PAKAR’ - KUMPULAN PAKAR duduk bersama untuk membincangkan topik mereka. - Selepas peruntukan masa tamat, KUMPULAN PAKAR kembali kepada KUMPULAN RUMAH. - Mereka akan membimbing rakan dalam KUMPULAN RUMAH dalam tajuk kursus mereka.
 28. 28. CONTOH PEMBELAJARAN BERASASKAN AKTIVITI THINK-PAIR- SHARE - Topik diberikan guru. - Murid berfikir sendiri dalam jangkamasa tertentu. - Masa tamat dan murid berkongsi idea bersama pasangan. - Masa tamat dan murid berkongsi dengan keseluruhan kelas.
 29. 29. CONTOH PEMBELAJARAN BERASASKAN AKTIVITI HOT SEAT - Aktiviti susulan selepas murid membuat bacaan dan kajian ( individu atau kumpulan) - Seorang murid akan duduk dikerusi yang disedikan dan menjadi’pakar’ atau ‘watak’. - ‘pakar’ atau ‘watak’ akan menjawab segala soalan yang dilontarkan oleh murid lain.
 30. 30. CONTOH PEMBELAJARAN BERASASKAN AKTIVITI Deklamasi sajak/ nyanyian - Murid dibenarkan membuat persediaan dalam kumpulan. - Tajuk diberikan. Murid boleh mengubahsuai mengikut kreativiti dan kesesuaian. - Murid membuat persembahan di hadapan kelas.
 31. 31. CONTOH PEMBELAJARAN BERASASKAN AKTIVITI - Murid membuat pembentangan untuk mempersembahkan hasil dapatan kepadda keseluruhan kelas. - Boleh dilaksanakan dengan berbagai cara dan bahan. - Menggunakan ICT /Bukan ICT Pembentangan
 32. 32. CONTOH PEMBELAJARAN BERASASKAN AKTIVITI Role Play / Main Peranan -Murid diberi tanggungjawab untuk memegang peranan dan watak - Perlu masa untuk membuat persediaan. - Membuat persembahan dengan memainkan watak.
 33. 33. CONTOH PENGAJARAN BERASASKAN AKTIVITI GALLERY WALK - Aktiviti selepas kajian/ carian - Murid menampal hasil kerja di dinding untuk dilihat oleh kumpulan lain. - Biasanya murid boleh menulis komen tentang hasil kerja kumpulan lain di atas sticker note dan menampal di atas hasilan kerja itu.
 34. 34. CONTOH PENGAJARAN BERASASKAN AKTIVITI Three stray, one stay - Kaedah lain pembentangan kumpulan. - Hasil kerja ditampal. - Seorang ahli kumpulan akan tinggal di situ untuk memberi penerangan. - Ahli lain boleh bergerak untuk melihat/ menyoal hasil kumpulan lain.
 35. 35. CONTOH PENGAJARAN BERASASKAN AKTIVITI - Pembelajaran Penyelesaian masalah. - Simulasi - Kajian Lapangan - Stesen - Eksperimen - Inkuari Penemuan
 36. 36. CONTOH PENGAJARAN BERASASKAN AKTIVITI Peta I-THiNK -menggunakan peta pemikiran sebagai alat untuk menjana idea murid. Sebagai satu alat untuk murid membuat kajian/ carian dan dipersembahkan dalam bentuk grafik.
 37. 37. TONTON VIDEO
 38. 38. PENGAJARAN ABAD Ke-21 Elemen P&P 3. Pengukuhan dan Pengayaan Teknik/Kaedah Mengembangkan pengetahuan yang dipelajari, menerapkan dalam situasi sebenar/kehidupan seharian dan mencungkil idea baru. -KBAT -ITHiNK
 39. 39. PERMAINAN IBU NEGERI
 40. 40. PENGAJARAN ABAD Ke-21 Elemen P&P 4. Penilaian Teknik / Kaedah Informal / Formatif - Pemerhatian - Lisan - Kuiz - Soal jawab - Perbincangan - Penilaian kendiri
 41. 41. PENGAJARAN ABAD Ke-21 Elemen P&P Penilaian Teknik / Kaedah Formal / Sumatif -ujian -laporan pembentangan murid -tugasan/ hasil kerja murid - folio
 42. 42. Tonton video
 43. 43. PENGAJARAN ABAD KE-21 • Elemen P&P 5. Kesimpulan / Penutup Teknik / Kaedah - Mencari maklumbalas objektif pengajaran - Merumuskan isi pengajaran dan pembelajaran. - Penambahbaikan - Membincang pencapaian/im pak - - traffic light, smiley face, mimik muka, kad maklum balas.
 44. 44. Tonton Video
 45. 45. TERIMA KASIH TERIMA KASIH
 • ZainulAbidinKDV7999

  Dec. 29, 2019
 • szefoqs

  Apr. 2, 2019
 • irnazuzy

  Jan. 21, 2019
 • momodelina

  Oct. 24, 2018
 • pakanjang60

  Oct. 16, 2018
 • nursalwana

  Aug. 27, 2018
 • rose5308

  Apr. 27, 2018
 • AziziCyberspot

  Feb. 26, 2018
 • atie0809

  Feb. 13, 2018
 • rolandkokoronotomo

  Feb. 12, 2018
 • NorAhmadRoslan

  Jan. 30, 2018
 • nur7i

  Jan. 30, 2018
 • NorLuqman1

  Jan. 23, 2018
 • sukur_302

  Jan. 22, 2018
 • azlinaazlinaazlina

  Jan. 15, 2018
 • hanasalwa09

  Jan. 13, 2018
 • jefree_md

  Dec. 9, 2017
 • ssakiela26

  Dec. 1, 2017
 • shamsolsulaiman

  Nov. 29, 2017
 • latipah83

  Nov. 13, 2017

Slaid P&P PAK21

Views

Total views

170,548

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

5,513

Actions

Downloads

5,170

Shares

0

Comments

0

Likes

114

×