Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Анализ на резултатите от анкета

2,215 views

Published on

... на тема: „Агресия на децата от предучилищна възраст. Какво „отключва” агресивното поведение при децата и как да се справяме с детската агресия ?”

Published in: Education
 • Login to see the comments

Анализ на резултатите от анкета

 1. 1. Изготвен от : Нина Димитрова Ламбева, Анелия Николова Танева, Венета Маринова Лукова-Кирова ЦДГ №6 „ Чучулига ”град Плевен
 2. 2. Анкетата е проведена през м. януари 2011 г. Попълнена е от 93 педагози, от 9 детски заведения на регион Плевен (ЦДГ №2“Юнско възстание”- Плевен, ЦДГ №5 “Слънце”-Плевен, ЦДГ №6”Чучулига”- Плевен, ОДЗ №7 “Снежанка”- Плевен, ОДЗ №15 “Звънче”- Плевен,ОДЗ“Мечта”– Белене, ЦДГ “Щастливо детство “-Тръстеник,ОДЗ “Зора”-Червен Бряг, ОДЗ “Щастливо детство” – Долни Дъбник) и 90 родители на деца от III-та и IV-та групи от ЦДГ №6 „ Чучулига ” и ОДЗ №7 “Снежанка” - гр. Плевен
 3. 3. Легенда: Учители Родители
 4. 4. Според Вас, за осъществяване на спокойна възпитателна работа, какъв е оптималния вариант списъчен брой деца за една група ? •Най – висок процент, а именно 52% от детските учители смятат, че оптималния вариант списъчен състав деца за една група е 15 – 22 деца , а 47% от родителите , че оптималния състав за гру па е 10 – 15 деца. Само 9% от учителите и 12% от родителите смятат, че този брой може да е 20 – 25 деца.
 5. 5. Кои са причините за проява на агресия у децата от предучилищна възраст ? Като най – значими причини за появата на агресия при децата от предучилищна възраст според детските учители са : На I място –“Агресивно поведение между възрастните, на което децата са свидетели”- посочено от 52% . На II място – „ Насилието, показвано в детските филми и компютърни игри” – посочено от 48%. На III място -„Агресивно поведение на възрастни и деца, на което децата са свидетели и потърпевши”- посочено от 31% . Според родителите подреждането е следното: На I място - „Агресивно поведение между възрастните, на което децата са свидетели” – посочено от 45% . На II място - „Агресивно поведение между децата, на което децата са свидетели или участници” - посочено от 37% . На III място – „ Насилието, показвано в детските филми и компютърни игри” – посочено от 34% .
 6. 6. Смятате ли, че познавате техники за справяне с детската агресия ? При учителите най – висок процент – 53% посочват: „Опитвам се интуитивно, но резултатите са временни”. На второ място – 47% са тези, които успешно преодоляват детската агресивност. При родителите на първо място – с 47% са тези, които успешно преодоляват детската агресивност. На второ място – с 44% са тези, които опитват интуитивно, но резултатите са временни.
 7. 7. Вие проявявате ли в общуването с децата агресия (психическа, физическа) ? 60% от детските учители посочват, че никога не проявяват агресия спрямо децата. 40% откровено споделят: „ Много рядко, понякога нервите ми не издържат ” . При родителите: Най-висок процент – 59% посочват: „Много рядко, понякога нервите ми не издържат”. Само 3% споделят, че проявяват агресия в общумането с децата си.
 8. 8. На колко години смятате, че е нормално да се пенсионира една детска учителка ? И при учителите, и при родителите най – висок процент , а именно - 80% и 87% посочват, че детската учителка трябва да се пенсионира от 50 до 55 години . Само 20% от учителите и 13% от родителите смятат , че е нормално това да се случи от 55 до 60 години.
 9. 9. Вие лично бил/а/ ли сте свидетел на проява на агресия (психическа, физическа) от страна на родители към деца ? •70% от детските учители и 64% от родителите отговарят с „ Да ” . •30% от детските учители и 36% от родителите отговарят с „ Не ” .
 10. 10. Вие лично бил/а/ ли сте свидетел на проява на агресия (психическа, физическа) от страна на детски учителки към деца ? •76% от учителите и 83% от родителите отговарят с „Не”. •24% от учителите и 17% от родителите споделят, че са били свидетели на проява на агресия , най – вече психическа, от страна на детски учителки към деца.
 11. 11. Вие лично бил/а/ ли сте свидетел на проява на агресия (психическа, физическа) от страна на помощен персонал към деца ? •77% от учителите и 90% от родителите отговарят с „ Не”. •Само 23% от учителите и 10% от родителите отговарят с „ Да ”.
 12. 12. Вие лично бил/а/ ли сте свидетел на проява на агресия (психическа, физическа) от страна на деца към родители ? •76% от детските учители и 51% от родителите отговарят с „ Да “. • 24% от детските учители и 49% от родителите отговарят с „ Не ”.
 13. 13. Посочете приблизителния списъчен състав на децата, с които работите в групата ( за учители ) Посочете приблизителния списъчен състав на децата от групата, която посещава вашето дете ( за родители ) •36% от детските учители са посочили списъчен състав на групата, с която работят 15 – 22 деца. •40% от родителите са посочили численост на групата, която посещава тяхното дете 25 – 30 деца . •Само 4% от детските учители и 8% от родителите посочват списъчен състав от 30 – 35 деца .
 14. 14. Моят педагогически ( родителски ) стаж е : Най - висок процент - 65% от детските учители са с педагогически стаж над 20 години. Само 20% от детските учители са с педагогически стаж до 10 години . Най - висок процент - 71% имат семействата с родителски стаж от 5 до 10 години ; Само 9% са с родителски стаж до 5 години.
 15. 15. Какви предложения имате за справяне с агресията на децата ? (може да посочите повече от един отговор) Най - висок процент от детските учители - 61% и от родителите - 73% посочват отговор „ Г ” - „ Провеждане на добре обмислени и въздействащи ситуации, чрез които децата осъзнават грозотата на агресията ”. •На второ място - 57% от детските учители смятат, че е необходимо периодично да посещават ефективни курсове за усвояване на техники за справяне с детската агресия. •На второ място - 71% от родителите посочват , като ефективна мярка срещу агресията , насищане ежедневието на децата с достатъчно физическо натоварване, престой сред природата, рационално хранене, игро- и изкуство

×