Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Precentació picasa i comparativa

Presentació de Picasa i comparativa entre Flickr.

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Precentació picasa i comparativa

  1. 1. Picasa
  2. 2. Que es? Picasa és un programa que permet l'inventariat de tots els arxius gràfics de l'ordinador, la seva classificació i ordre, i inclou a més eines d'edició i retoc fotogràfic. El programa interactua amb Picasaweb permetent posar les fotos directament en els àlbums.
  3. 3. Característiques En l'actualitat es distribueix en 38 idiomes. I acaba de ser llançada la versió per a Mac.
  4. 4. Versions ● Picasa 1 - Primera versió del programari. ● Picasa 2 - L'última versió distribuïda en espanyol d'aquesta sèrie del programari va ser la 2.7 distribuïda fins a desembre de 2008. ● Picasa 3 - S'inicia la seva distribució a l'octubre de 2008. La versió espanyola va estar disponible dos mesos després, a partir de desembre de 2008. Actualment es distribueix la versió 3.8.
  5. 5. Diferencies entre Flickr i Picasa ● Picasa es gratuït i el Flickr desprès de certa quantitat de fotos, et demana una subscripció. ● Picasa et deixa retocar les fotos per que es vegin millor, en canvi el flickr no. ● Flickr es millor en l'aspecte de intercanvi de fotos, comentaris, notes, més que el Picasa. ● Flickr pertany a yahoo i Picasa a Google. ● Flickr te millor resolució respecte a Picasa.
  6. 6. Diferencies entre Flickr i Picasa ● Picasa es gratuït i el Flickr desprès de certa quantitat de fotos, et demana una subscripció. ● Picasa et deixa retocar les fotos per que es vegin millor, en canvi el flickr no. ● Flickr es millor en l'aspecte de intercanvi de fotos, comentaris, notes, més que el Picasa. ● Flickr pertany a yahoo i Picasa a Google. ● Flickr te millor resolució respecte a Picasa.

×