Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Sayısal Devreler, Uygulama Projesi 2016
PROJE
0-15 arasındaki ikilik sayıları 7 parçalı göstergede (0-F) şeklinde
gösteren...
Sayısal Devreler, Uygulama Projesi 2016
PROJE ADI
0-15 arasındaki ikilik sayıları 7 parçalı göstergede (0-F) şeklinde göst...
Sayısal Devreler, Uygulama Projesi 2016
Ve harf çıkışına göre ilgili ledi doğruluk tablosunda lojik 1 yaparak (+5V) yapara...
Sayısal Devreler, Uygulama Projesi 2016
Altı tane 4070 iki girişli özel veya kapısı,
5 tane 4075 3 girişli veya kapısı,
1 ...
Sayısal Devreler, Uygulama Projesi 2016
7411 3 girişli ve kapısı,
7432 iki girişli veya kapısı entegreleri
kullanılmıştır....
Sayısal Devreler, Uygulama Projesi 2016
1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1
1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0
1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1
1 1 1 0 1 0 0 1 ...
Sayısal Devreler, Uygulama Projesi 2016
e çıkışı için karnough haritası f çıkışı için karnough haritası
g çıkışı için karn...
Sayısal Devreler, Uygulama Projesi 2016
Şekil 3: Devre şeması
Sayısal Devreler, Uygulama Projesi 2016
Baskı Devresi ve Fotoğrafı:
Bu proje tasarımı baskı devre haline mux entegreleriyl...
Sayısal Devreler, Uygulama Projesi 2016
KAYNAKÇA
1. Dijital elektronik (Mustafa Yağımlı-Feyzi Akar)
2. Mantık devreleri (H...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Logic kapılar ile 0 15 arasındaki ikilik sayıları 7 parçalı göstergede (0-f) şeklinde gösteren devrenin tasarımı (4 giriş-7 çıkış) - 7-segment display showing between 0-15 binary numbers via logic gates in the form of (0-f) circuit's design

3,749 views

Published on

0-15 arasındaki ikilik sayıları 7 parçalı göstergede (0-F) şeklinde logic kapılar aracılığıyla gösteren devrenin tasarımı (4 giriş-7 çıkış)

Published in: Engineering
 • Be the first to comment

Logic kapılar ile 0 15 arasındaki ikilik sayıları 7 parçalı göstergede (0-f) şeklinde gösteren devrenin tasarımı (4 giriş-7 çıkış) - 7-segment display showing between 0-15 binary numbers via logic gates in the form of (0-f) circuit's design

 1. 1. Sayısal Devreler, Uygulama Projesi 2016 PROJE 0-15 arasındaki ikilik sayıları 7 parçalı göstergede (0-F) şeklinde gösteren devrenin tasarımı (4 giriş-7 çıkış) Hazırlayan: Yunus Emre MAYİR emremayir@gmail.com
 2. 2. Sayısal Devreler, Uygulama Projesi 2016 PROJE ADI 0-15 arasındaki ikilik sayıları 7 parçalı göstergede (0-F) şeklinde gösteren devrenin tasarımı (4 giriş-7 çıkış) Özet: Bu bölümde 7 segment ortak katot displayin hexadecimal sayıları ikilik kodlar halinde göstermesi istenmiştir. Displayin yedi çıkışı, 4 bitlik sayı girişi ile kontrol edilmektedir. Bu kontrol için doğruluk tablosu, karnough haritası, lojik kapılar, mux entegreleri kullanacağız. Bu rapor lojik kapılar ile yapılan devrenin raporudur. Öncelikle devremizde 4 bitlik girişimiz olduğu için 4 bitlik bir doğruluk tablosu oluşturacağız. Bu doğruluk tablosuna göre karnough haritası yapıp boolean ifadeleri elde edeceğiz. Bu ifadeleri boolean eşitlikleri ile en sade hale getirmeye çalışıp, en sade halinin lojik kapılar ile tasarımını yapacağız. Bu ödev lojik kapılarla gösterimi içerdiği gibi 8x1 4051 mux entegreleri ile yapılabilmektedir . Bu ödevin aresi ve isisi 4051 8x1 mux entegrelerini içermektedir. 1. GİRİŞ Bu projenin amacı lojik kapılarla ve ya mux entegreleriyle 7 segment displayin kontrolünü hexadecimal çıkış verecek şekilde kontrol etmektir. Bu proje kod dönüştürücü mantığının bir aynasıdır gibi düşünebiliriz. Bu konu hakkında 4 bitlik girişe sahip kod dönüştürücü mantığıyla yapılan. 7 segment displayin 0-9 rakamları arası yakılması sağlanılmıştır. Bunu yaparken ortak katot display kullanılmıştır. Biz display de hangi sayıyı ve ya hangi harfi (0-f) görmek istiyorsak, doğruluk tablosunda bize istediğimiz şekli verecek ledleri yakacak şekilde tablomuzu yerleştirmeliyiz. Bizim bu devremizde Ortak katot display kullandığımız için devremize +5V (lojik 1) verdiğimiz zaman ilgili ledimizin yanacağını bilmeliyiz. 0V (lojik 0) verdiğimiz zaman ise ilgili ledin aktik durumda olmadığını bilmeliyiz. Buna benzer çalışmalar numaratör mantığıyla çalışan devrelerde kullanılmıştır. (kaynak: Hüseyin Ekiz- mantık devreleri, Mustafa Yağımlı- dijital elektronik kod dönüştürücü konusu ) 2. MATERYAL ve METOT Problemin tanımı: Burada çözülmesi gereken problem 4 bit ikilik sayının display ekranına yansıtılmasıdır. 4 bitlik sistem olduğu için 4 giriş ve display 7 segmentli ledli yapıya sahip olduğu için yedi çıkışımız vardır. Giriiiş ve çıkışlarımız arasındaki ilişki girişlerimizin ikilik yani binary karşılığına göre ekranda çıktı alacağız. Çözüm yöntemi olarak kod dönüştürücü mantığı ile hareket edip devremiz için 4 giriş yedi çıkış doğruluk tablosu oluşturulmuştur. Bu doğruluk tablosunda yakılmak istenen display ledi 7 segmentten dolayı 7 çıkışımız vardır. Bu 7 led çıkışımızı (a,b,c,d,e,f,g) display ekranında görmek istediğimiz sayı
 3. 3. Sayısal Devreler, Uygulama Projesi 2016 Ve harf çıkışına göre ilgili ledi doğruluk tablosunda lojik 1 yaparak (+5V) yaparak aktif hale getrimiş oluruz. Çünkü bizim ledimiz ortak katotlu dolduğu için eksi uçları ortaktır. +5V alan led devreyi tamamladığı için çıkış aktif hale gelerek çıkış verir. Biz istediğimiz çıkışa göre aktif etmeleri 4 girişli karnough haritasında yerleştirerek o çıkış için bir denklem elde etmiş olacağız. Karnough haritasına yerleştirme şu şekilde olacaktır. Örneğin 8 sayısını (1-0-0-0) display ekranında görmek istiyorsak bütün ledlerin aktif olması lazım. Bunun için bütün ledlere doğruluk tablosunda 8 sayısının çıkışı için aktif konum +5V verecğiz ki bunu da tabloda lojik 1 olarak göstereceğiz. Daha sonra bunu 4 girişli 16 durum içeren 4x4 lük karnough haritasında 1-0/0-0 kesişim noktasını bulup bu kutucuğa 1 yazacağız ve bu işlemi display ekranında görmek istediğimiz sayı ve harf için aktif olcak olan her led için tekrarlayıp, karnough haritasına yerleştireceğiz. İlgili çıkış için yerleştirilen 1 ifadeleri 2^n gruplama mantığıyla gruplanarak en sade halde bir boolean ifadesi elde etmeye çalışacağız. Elde edilen bu denklemler lojik devre tasarımına dönüştürülecektir. Bu dönüştürme işleminde lojik kapılar kullanılarak elde ettiğimiz ifadelerimizi devre şaması hali dökmüş oluyoruz. . Kullanılacak elemanların Tanıtımı: Lojik kapı olarak 7 tane 7404 değil kapısı,
 4. 4. Sayısal Devreler, Uygulama Projesi 2016 Altı tane 4070 iki girişli özel veya kapısı, 5 tane 4075 3 girişli veya kapısı, 1 tane 4077 iki girişli özel veya değil kapısı, 21 tane 7408 iki girişli ve kapısı,
 5. 5. Sayısal Devreler, Uygulama Projesi 2016 7411 3 girişli ve kapısı, 7432 iki girişli veya kapısı entegreleri kullanılmıştır. Doğruluk Tablosu: Bu bölümde tasarımınızın doğruluk tablosunu bütün detayıyla gösteriniz. A B C D a b c d e f g 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1
 6. 6. Sayısal Devreler, Uygulama Projesi 2016 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 Şekil.1 doğruluk haritası Burada lojik kapılı tasarım devremizin 4 bitlik giriş ve 7 segment çıkış doğruluk tablosu görülmektedir. Ortak katot display kullandığımız için lojik 1 (+5V) olduğu zaman ilgili ledin yandığı, lojik (0V) olduğu zaman ilgili ledin yanmadığı tablomuzdan anlaşılmaktadır. Karnough Haritaları: Bu bölümde yedi çıkışımız olan doğruluk tablomuzda daha öncede belirttiğimiz gibi her çıkışımız için bir karnough haritası oluşturacağız. Bu karnough haritalarından elde dilen denklemleri yazıp, en sade halini gösterek daha sonra devre şemasına yani isise geçeceğiz. (KARNOUGH HARİTALARI KOY) a çıkışı için karnough haritası, b çıkışı için karnough haritası cd ab 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 C çıkışı için karnough haritası, d çıkışı için karnough haritalası, cd ab 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 cd ab 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 cd ab 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 7. 7. Sayısal Devreler, Uygulama Projesi 2016 e çıkışı için karnough haritası f çıkışı için karnough haritası g çıkışı için karnough karitası, cd ab 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Şekil 2: Karnough haritaları Her çıkışımız için yaptığımız karnogh haritasında , elde edilen denklemlerin en sade halleri yazılmmıştır.(DENKLELERİ YERİNA KOY) a = A’C + BC + B’D’ + A’BD + ABD’ + AB’C’ b = B’(A’+D’) + A’(CD+C’D’) + AC’D c= (a + b) + A’(C’+D) + AC’D d= A’C + B’(a*d ) + B( c+d) + A’C(B’+D’) e= D’(C+B’) + A(B + CD) f= D’(C’+ BC) + A(B’+C ) g= A(B’+D) + A’(b+c) + CD’ Devrenin Lojik Kapılar ile Gerçeklenmesi: Bu bölümde elde ettiğimiz denklemleri lojik kapılar ile isisde tasarlayarak devre şamasını çiziyoruz. Tasarladığımız devre şemamızı isisde simule ederek çalışıp çalışmadığını kontrol ediyoruz. Lojik kapılar ile tasarladığımız bu devremiz de bizden istenen 0-15 arası gösterimin nasıl çalışdığını kontrol ediyoruz. cd ab 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 cd ab 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 8. 8. Sayısal Devreler, Uygulama Projesi 2016 Şekil 3: Devre şeması
 9. 9. Sayısal Devreler, Uygulama Projesi 2016 Baskı Devresi ve Fotoğrafı: Bu proje tasarımı baskı devre haline mux entegreleriyle yapalacağından lojik kapılar ares ve baskı devre şeması çıkartılmamıştır. Sadece isisi çıkarılarak devrenin çalışıp çalışmadığı kontrol edilmiştir. Devrenin çalışıyor hali gerekli yere mail olarak atılmıştır. Buna ek olarak mux entegreleriyle yapılan devre raporu ile karşılaştırılarak maliyet analizi yapılacaktır. Devrede kullanılacak elemanlar ve toplam maliyet hesabı: Biz tasarım lojik kapı entegreleri kullandığımız için ilk onun maliyet hesabını çakaracağız. Mux lar ile yapılırsa: Malzeme Açıklama Adet Fiyat(YTL) 4070 2 girişli özel veya 2 adet 2tl 7404 değil kapısı 2 adet. 1 tl 4075 3 girişli veya 2 adet 1.6 tl 4077 2 girişli xnor 1 adet 0.8 tl 7480 2 girişli ve 6 adet 3 tl 7411 3 girişli ve 1 adet 1tl 7432 2 girişli veya 4 adet 3 tl Display 7 segment ortak katot 1 adet. 1 tl Direnç 220 ohm 11 adet 0.30 tl Entegre soketi 8 ve 7 bacaklı 9 adet 2.50 tl Buton 3 bacaklı on-off konumu 4 adet 2tl Bakır plaket A4 boyutunda 1 adet 8tl Matkap delik delmek için 1 adet 10tl Matkap ucu helisel kanalı olan çelik uç 2 adet 1tl Asetat kağıdına baskı 1 adet 5tl Asetat kalemi 1 adet 3tl Perhidrol 20cl 1 adet 4tl Tuzruhu 1litre 1 adet 2tl Jumper atlama yapmak için 10 adet 3tl Buton 4 adet 0.5 tl TOPLAM : 54.7 tl 3. SONUÇLAR Bu çalışma ile displayde istediğimiz harf ve sayının bir çoğunun gerekli doğruluk tabloları, karnough haritaları, boolean ifadeleri ve denklemleri kullanılarak istenilen çıkışların lojik kapılar ile devre tasarımı yapılarak elde edilebileceği görülmüştür. Bu elde edilen devre tasarımımızın isis simülasyonu ile karşılaştırarak bir nevi devremizin sağlaması yapılmıştır. Bu devrede tek display çıkış vardır. Biz bu devremizde iki basamaklı, üç basamaklı… gibi sayılar görmek istiyorsak birden fazla display kullanarak devremizi geliştiribilirz.
 10. 10. Sayısal Devreler, Uygulama Projesi 2016 KAYNAKÇA 1. Dijital elektronik (Mustafa Yağımlı-Feyzi Akar) 2. Mantık devreleri (Hüseyin Ekiz) 3. http://www.direnc.net/ 4. tr.wikipedia.org 5. www.youtube.com/channel/UCY5ZA9irqcABWlJCoMzeUTw ( elektronik derslerim)

×