Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ενότητα 10, Ελληνική επανάσταση και Ευρώπη, Ιστορία Γ΄ Γυμνασίου

Ενότητα 10, Ελληνική επανάσταση και Ευρώπη, Ιστορία Γ΄ Γυμνασίου, σελ.35-37

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

Ενότητα 10, Ελληνική επανάσταση και Ευρώπη, Ιστορία Γ΄ Γυμνασίου

 1. 1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΔΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΙΔΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 10. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ
 2. 2. Τσατσούρης Χρήστος, Φιλόλογος Γυμνασίου Μαγούλας xtsat.blogspot.gr
 3. 3. Στις προκηρύξεις του Αγώνα και στη Διακήρυξη της Α’ Εθνοσυνέλευσης τονιζόταν ότι:
 4. 4. Ημείς, το Ελληνικόν έθνος των Χριστιανών, βλέποντες ότι μας καταφρονεί το οθωμανικόν γένος και σκοπεύει τον όλεθρον εναντίον μας [...], απεφασίσαμεν σταθερώς ή ν’ αποθάνωμεν όλοι, ή να ελευθερωθώμεν. Και τούτου ένεκα βαστούμεν τα όπλα εις χείρας, ζητούντες τα δικαιώματά μας. Όντες λοιπόν βέβαιοι, ότι όλα τα χριστιανικά βασίλεια γνωρίζουν τα δίκαιά μας, και όχι μόνον δεν θέλουν μας εναντιωθή αλλά και θέλουν μας συνδράμη, και ότι έχουν εις μνήμην, ότι οι ένδοξοι πρόγονοί μας εφάνησαν ποτέ ωφέλιμοι εις την ανθρωπότητα, διά τούτο ειδοποιούμεν την Εκλαμπρότητά σας και σας παρακαλούμεν να προσπαθήσετε, να είμεθα υπό την εύνοιαν και προστασίαν του μεγάλου τούτου κράτους.
 5. 5. Δίνεται έμφαση στη θρησκευτική ταυτότητα των Ελλήνων για να τονιστεί το κοινό τους στοιχείο με τους υπόλοιπους ευρωπαίους, οι οποίοι είναι και αυτοί Χριστιανοί, σε αντίθεση με τους Τούρκους που είναι αλλόθρησκοι. Στην προκήρυξη προβάλλεται το επίθετο «χριστιανοί», κι όχι το «ορθόδοξοι», το οποίο θα προβαλλόταν σε περίπτωση που οι Έλληνες ζητούσαν τη βοήθεια της Ρωσίας. Γίνεται αναφορά στα δικαιώματα, που δείχνει την επιρροή του Διαφωτισμού. Στην Προκήρυξη του Αχαϊκού Διευθυντηρίου τονίζεται ότι οι Έλληνες απειλούνται με όλεθρο από τους Οθωμανούς. Ο αγώνας των Ελλήνων είναι ζωής και θανάτου, δεν παίρνει αναβολή, καθώς απειλούνται με εθνικό αφανισμό. Επίσης, γίνεται αναφορά στη συμβολή του αρχαίου ελληνικού πνεύματος στην εξέλιξη του πολιτισμού της Ευρώπης. Oι πρόγονοι των Ελλήνων στάθηκαν ωφέλιμοι στην ανθρωπότητα και τώρα πρέπει οι Ευρωπαίοι να πληρώσουν το χρέος τους.
 6. 6. JOLY, Alexis Victor. Vues de la Grèce moderne, Lithographiées par A.J., accompagnées d'un texte descriptif, par E.L., Παρίσι, Imprimerie de Dondey-Dupré, MDCCCXXIV [=1824]. Γεννάδειος Βιβλιοθήκη - Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα
 7. 7. Τσατσούρης Χρήστος, Φιλόλογος Γυμνασίου Μαγούλας xtsat.blogspot.gr
 8. 8. Δυσμενής διεθνής συγκυρία: Η Ευρώπη μετά το Ναπολέοντα βίωνε την Παλινόρθωση (επιστροφή εκθρονισμένων ηγεμόνων στους θρόνους τους) Προσπαθούσαν οι ευρωπαϊκές δυνάμεις να διαμορφώσουν ισορροπίες που θα απέτρεπαν πολέμους μεγάλης κλίμακας στο μέλλον καταπνίγοντας τα επαναστατικά κινήματα Θεωρούσαν την ελληνική επανάσταση ένα από τα προβλήματα του ανατολικού ζητήματος
 9. 9. Το συνέδριο της Βιέννης (Σεπτ. 1814-Ιούνιος 1815) Σύγκληση Συνεδρίου στη Βιέννη από τους νικητές του Ναπολέοντα Επαναχάραξη των συνόρων Ανασυγκρότηση της απολυταρχίας Καταστολή των επαναστατικών ιδεών Σελ. 22
 10. 10. Νοέμβριος 1815: Ίδρυση Ιερής Συμμαχίας Ρωσία , Αυστρία, Πρωσία  προπύργια απολυταρχίας και αντεπανάστασης Επιστροφή των περισσότερων εκθρονισμένων ηγεμόνων στους θρόνους τους Ίδρυση Ιερής Συμμαχίας (Νοέμβριος 1815) 1815-1830  εποχή της ΠΑΛΙΝΟΡΘΩΣΗΣ Το Νοέμβριο του 1815 οι τρεις νικητές των Ναπολεόντειων Πολέμων, Ρωσία, Αυστρία και Πρωσία υπέγραψαν μυστική συνθήκη, στην οποία αργότερα προσχώρησαν η Αγγλία και, μετά το 1818, η Γαλλία. Στόχος της Ιεράς Συμμαχίας ήταν να διασφαλίσει τα δικαιώματα των Χριστιανών Βασιλέων της Ευρώπης ενάντια στους κινδύνους της διάδοσης φιλελεύθερων ιδεών που είχαν αρχίσει να διαφαίνονται μετά το 1789. Τσατσούρης Χρήστος, Φιλόλογος Γυμνασίου Μαγούλας xtsat.blogspot.gr
 11. 11. Οι Μεγάλες Δυνάμεις Αγγλία Ρωσία Αυστρία Γαλλία Πρωσία Κράτησαν αρνητική στάση απέναντι στην ελληνική επανάσταση Επιθυμούν να εμποδίσουν τη διάλυση του οθωμανικού κράτους ώστε να μην προκληθούν νέες συγκρούσεις μεταξύ τους Αυστρία – Πρωσία: θέλουν να αποφύγουν την επανάσταση εθνών στην επικράτειά τους
 12. 12. Η Αϊτή, προϊόν της Γαλλικής Επανάστασης, ήταν η πρώτη χώρα που κατάργησε τη δουλεία και κυβερνήθηκε από μαύρους. Ανακήρυξε την ανεξαρτησία της από τη Γαλλία την Πρωτοχρονιά του 1804.
 13. 13. Τσατσούρης Χρήστος, Φιλόλογος Γυμνασίου Μαγούλας xtsat.blogspot.gr
 14. 14. Τζορτζ Κάνιγκ (ο νέος Άγγλος υπουργός Εξωτερικών) 1823 Αναθεώρησε πολιτική Αγγλίας Πίστευε ότι ένα δυναμικό ελληνικό κράτος θα μπορούσε να αποτελέσει χρήσιμο συνεργάτη της Αγγλίας στη νοτιοανατολική Μεσόγειο Θα αποτελούσε εμπόδιο στη ρωσική επέκταση στη Μεσόγειο Αναγνώρισε τους Έλληνες ως εμπόλεμη δύναμη
 15. 15. Γιατί υιοθέτησε ευνοϊκή στάση απέναντι στην ελληνική επανάσταση (να διαβάσετε την πηγή που ακολουθεί);
 16. 16. Τσατσούρης Χρήστος, Φιλόλογος Γυμνασίου Μαγούλας xtsat.blogspot.gr
 17. 17. Γνωστοποίησε το σχέδιο των τριών τμημάτων Σχηματισμό τριών αυτόνομων ελληνικών ηγεμονιών Άλλαξε πολιτική επειδή: θορυβήθηκε από τις πρωτοβουλίες του Κάνιγκ φοβήθηκε ότι εξαιτίας της στάσης της απέναντι στην ελληνική επανάσταση θα χάσει την επιρροή της στους Έλληνες
 18. 18. Τσατσούρης Χρήστος, Φιλόλογος Γυμνασίου Μαγούλας xtsat.blogspot.gr
 19. 19. Στο πλαίσιο αυτό, η κυβέρνηση Κουντουριώτη προώθησε τη σύναψη δύο δανείων με αγγλικές τράπεζες (1824, 1825). Η αγγλική μεταστροφή ενίσχυσε την επιρροή της Αγγλίας μεταξύ των Ελλήνων.
 20. 20. Οι αγγλόφιλοι 1825 Πείθουν τους Έλληνες ηγέτες να υπογράψουν την πράξη προστασίας Έγγραφο με το οποίο ζητούσαν από την Αγγλία να αναλάβει την προστασία των Ελλήνων Αιτία Η δύσκολη θέση στην οποία είχε περιέλθει η επανάσταση εξαιτίας της επέμβασης του αιγυπτιακού στρατού Ένας από τους λίγους που δεν υπέγραψαν ήταν ο Δ. Yψηλάντης Το σχέδιο απορρίφθηκε από Αγγλία
 21. 21. Τσατσούρης Χρήστος, Φιλόλογος Γυμνασίου Μαγούλας xtsat.blogspot.gr
 22. 22. Αγγλία Ρωσία Γαλλία Αναμειγνύονταν όλο και περισσότερο στα ελληνικά πράγματα αρκετοί Έλληνες άρχισαν να πείθονται ότι οι Δυνάμεις θα δώσουν τη λύση δημιουργήθηκαν πολιτικές ομάδες- κόμματα που συνδέονταν με τις Δυνάμεις την περίοδο 1823-1825
 23. 23. 1823  αλλαγή στάσης της  1824 από τη  απορρίφθηκε 1824-1825 με την 1825  έγγραφο με το οποίο οι Έλληνες ζητούσαν προστασία από την 1823-1825 τρία πολιτικά κόμματα (Α. Μαυροκορδάτος) (Ι. Κωλέττης) (Ανδρ. Μεταξάς, Θ. Κολοκοτρώνης)
 24. 24. Τσατσούρης Χρήστος, Φιλόλογος Γυμνασίου Μαγούλας xtsat.blogspot.gr
 25. 25. Αναπτυσσόταν στην Ευρώπη στην Αμερική Τον φιλελληνισμό γέννησαν
 26. 26. Réveil de la Grèce, La Grèce inspire par le genie de la liberté se lève, brise ses fers, et ses oppresseurs sont foudroyés, Ελληνική Βιβλιοθήκη - Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης PUAUX, René. Grèce, Terre aimée des Dieux, Παρίσι [G. de Maleherbe], MCMXXXII [=1932]. Ελληνική Βιβλιοθήκη - Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης
 27. 27. Πολλοί Φιλέλληνες σκοτώθηκαν πολεμώντας για την ελευθερία των Ελλήνων. Βεβαίως, υπήρχαν και κάποιοι που συμπεριφέρονταν τυχοδιωκτικά ενδιαφερόμενοι μόνο για χρήματα και αξιώματα. Π.χ. λόρδος Μπάιρον που πέθανε στο πολιορκημένο Μεσολόγγι (1824)
 28. 28. Προσωπογραφία του Γάλλου φιλέλληνα αξιωματικού Balest ο οποίος συμμετείχε στην Ελληνική Επανάσταση. Adam de Friedel, 1830. Γεννάδειος Βιβλιοθήκη
 29. 29. , by Alfred Clint
 30. 30. Τσατσούρης Χρήστος, Φιλόλογος Γυμνασίου Μαγούλας xtsat.blogspot.gr
 31. 31. Ιουλιανή συνθήκη Λονδίνου 6 Ιουλίου 1827 Αγγλία, Ρωσία, Γαλλία Άρνηση σουλτάνου  ένοπλη επέμβαση των Δυνάμεων ναυμαχία του Ναβαρίνου Οι στόλοι Αγγλίας, Ρωσίας, Γαλλίας συνέτριψαν τον τουρκοαιγυπτιακό στόλο Προέβλεπε την ίδρυση αυτόνομου* ελληνικού κράτους 8 Οκτωβρίου 1827
 32. 32. Σημασία της συνθήκης του Λονδίνου Παραμερισμός Αυστρίας. Εξουδετέρωση πολιτικής Μέτερνιχ Αλλαγή πολιτικής στην Ευρώπη. Διπλωματική αλλά και στρατιωτική επέμβαση υπέρ ενός επαναστατημένου λαού Απόκτηση δικαιωμάτων και επιρροής από Αγγλία και Γαλλία στα Βαλκάνια και Α. Μεσόγειο Κατάργηση του δόγματος της ακεραιότητας της οθωμανικής αυτοκρατορίας
 33. 33. Τσατσούρης Χρήστος, Φιλόλογος Γυμνασίου Μαγούλας xtsat.blogspot.gr
 34. 34. Ρωσοτουρκικός πόλεμος 1828 – 1829 νίκη Ρωσίας Συνθήκη Αδριανούπολης 14 Σεπτεμβρίου 1829 Ο Σουλτάνος αποδέχθηκε το αυτόνομο ελληνικό κράτος Αγγλία, Γαλλία πρότειναν ανεξάρτητο ελληνικό κράτος για να μην κερδίσει μόνη της τις εντυπώσεις και τα διπλωματικά οφέλη η Ρωσία
 35. 35. Πρωτόκολλο Ανεξαρτησίας 3 Φεβρουαρίου 1830 Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία Αποφασίστηκε: ανεξάρτητο και κυρίαρχο ελληνικό κράτος με όνομα «Ελλάς» συνοριακή γραμμή νότια Αχελώου-Σπερχειού (Πελοπόννησος, τμήμα Στ. Ελλάδας, Κυκλάδες, Εύβοια, Σποράδες) Επιβολή ξένου ηγεμόνα της Ελλάδας  Λεοπόλδος του Σαξ Κόμπουργκ (ο οποίος δεν αποδέχθηκε)
 36. 36. Δύο χρόνια αργότερα, το 1832, ορίστηκε από τις Δυνάμεις «βασιλεύς της Ελλάδος» ο Βαυαρός πρίγκιπας Όθωνας.
 37. 37. •Oι Mεγάλες Δυνάμεις κρατούσαν αρνητική στάση απέναντι στην ελληνική επανάσταση. •Αναθεώρηση της αγγλικής εξωτερικής πολιτικής – Γ. Κάνιγκ: μεταστροφή υπέρ των ελληνικών θέσεων •Δημιουργία ξενικών πολιτικών κομμάτων •Ρωσικό σχέδιο των τριών τμημάτων •Σύναψη δανείων από αγγλικές τράπεζες •Ιουλιανή συνθήκη του Λονδίνου: προέβλεπε την ίδρυση αυτόνομου ελληνικού κράτους (6 Iουλίου) •Ναυμαχία Ναβαρίνου (8 Οκτωβρίου) •Ρωσοτουρκικός πόλεμος: ήττα Οθωμανών •Συνθήκη Αδριανούπολης (14 Σεπτεμβρίου) •Πρωτόκολλο Λονδίνου (3 Φεβρουαρίου): δημιουργία ανεξάρτητου ελληνικού κράτους

×