Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
KALIGIRANG KASAYSAYAN

NG EPIKO
EPIKO
Ito ay nagmula sa sinaunang salitang
Griyego (Greek) na ἐπικός (epikos),
at ἔπος (epos) na nangangahulugang
"salita"...
URI NG EPIKO
1. Oral Poetry -> mga sinaunang
epiko na nabuo lamang sa
pamamagitan ng pagkukuwento
sa iba't ibang tao.
• Or...
Oral Epic o World Folk Epic
Ito ay mahahabang tula na iniuuri-uri
(classifying) batay sa haba ng palabas,
konsepto, intere...
2. Epyllion -> mas maiikling epiko
kumpara sa Oral Poetry na nakilala
noong Hellenistic Period dahil
sa taglay nitong tema...
MGA KATANGIAN NG EPIKO
1. Nagsisimula muna sa isang
imbokasyon para kay Muse.
Imbokasyon o panalangin na iniaalay
kay Muse...
2. Sinusundan ng medias res.
Ang Medias Res ay paraan o estilo
ng pagsusulat kung saan ay nauuna
munang isinasalaysay ang ...
3. Ang tagpuan ay
napakalawak,
sumasakop sa maraming
bansa, buong mundo man o
kalawakan.
4. Naglalaman din ng mahabang
listahan na tinatawag na epic
catalogue. Ito ay listahan ng mga
bagay, lugar, o mga tao sa k...
5. Nagsisimula rin
sa paglalahad ng
tema ng epiko.
6. Ang mga pangalan ay sinasamahan
ng paggamit ng mga epithet. Ang
epithet ay mga pang-uri o salitang
naglalarawan na ikin...
7. Naglalaman din ng
mahahaba at pormal na
mga talumpati o kawikaan
mula sa mga tauhan.
8. Nagpapakita ng
pangingibabaw ng
kapangyarihan ng mga
Diyos o Diyosa
sa mga tao.
9. Nagpapakilala ng mga
bayaning tunay na
nagpapahalaga o modelo sa
sibilisasyon.
10. Kadalasan ding
nagpapakita ng pagbaba
ng pagkatao ng isang
bayani mula sa matayog
na katayuan nito.
A. Ano-ano ang sinasalamin
ng mga epikong ito sa bawat
pangkat o rehiyon kung saan
ito nagmula o naisulat?
B. Paano ba makatutulong
sa iyo at sa iyong mga
karehiyon ang pag-aaral
ng epiko?
MAIKLING PAGSUSULIT
1. Ano ang tawag sa
epiko ng mga Manobo?

2. Ano ang pinakamahabang
epiko ng Pilipinas?
3. Saan nagmula ang epikong
Bantugan?

4.

Ano ang epiko ng mga tagaMaguindanao?
5-6. Ano-ano ang 2 uri
ng epiko?
7. Sino ang sumulat ng Iliad
at Odyssey?
8. Ano ang ibig sabihin
ng medias res?
9. Ano ang tawag sa mga
pang-uring dinurugtong
sa pangalan ng mga tauhan
sa epiko?
10. Ano ang pinakasimula
ng isang epiko...
SUSI SA PAGWAWASTO
1. Tulalang
2. Biag ni Lam-ang
3. Maranaw
4. Indarapatra
Sulayman

at
5. Oral Poetry
6. Epyllion
7. Homer
8. Pagsisimula sa gitnang
bahagi.
9. Epithet
10. Imbokasyon para kay Muse
TAKDANG-ARALIN
A. Basahin
ang
kuwentong
“Tulalang: Epiko ng mga Manobo” sa
pahina 235 – 238.
B. Bilang isang lider, paano ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kaligirang Kasaysayan ng Epiko

 • Login to see the comments

Kaligirang Kasaysayan ng Epiko

 1. 1. KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EPIKO
 2. 2. EPIKO Ito ay nagmula sa sinaunang salitang Griyego (Greek) na ἐπικός (epikos), at ἔπος (epos) na nangangahulugang "salita", "kuwento", o "tula". Ito ay mga tulang pasalaysay na naglalarawan sa buhay at kabayanihan ng isang tao (partikular sa isang lalaki).
 3. 3. URI NG EPIKO 1. Oral Poetry -> mga sinaunang epiko na nabuo lamang sa pamamagitan ng pagkukuwento sa iba't ibang tao. • Oral Epic o World Folk Epic
 4. 4. Oral Epic o World Folk Epic Ito ay mahahabang tula na iniuuri-uri (classifying) batay sa haba ng palabas, konsepto, interes, at kahalagahan. Ito ay ginagawa sa pamamagitan ng pagsasaulo at pagtanghal nito sa entablado o sa harap ng maraming manonood.
 5. 5. 2. Epyllion -> mas maiikling epiko kumpara sa Oral Poetry na nakilala noong Hellenistic Period dahil sa taglay nitong tema. Bukod sa kabayanihan ay ipinapakiita rin dito ang pag-ibig at romansa.
 6. 6. MGA KATANGIAN NG EPIKO 1. Nagsisimula muna sa isang imbokasyon para kay Muse. Imbokasyon o panalangin na iniaalay kay Muse bilang paggalang, si Muse ay isa sa siyam (9) na anak ni Zeus, ang pinaka-Diyos ng mga Griyego.
 7. 7. 2. Sinusundan ng medias res. Ang Medias Res ay paraan o estilo ng pagsusulat kung saan ay nauuna munang isinasalaysay ang gitnang bahagi ng kuwento bago ang nakaraan (flashback).
 8. 8. 3. Ang tagpuan ay napakalawak, sumasakop sa maraming bansa, buong mundo man o kalawakan.
 9. 9. 4. Naglalaman din ng mahabang listahan na tinatawag na epic catalogue. Ito ay listahan ng mga bagay, lugar, o mga tao sa kuwento na nagpapakilala sa lugar kung saan ito nagmula o isinulat.
 10. 10. 5. Nagsisimula rin sa paglalahad ng tema ng epiko.
 11. 11. 6. Ang mga pangalan ay sinasamahan ng paggamit ng mga epithet. Ang epithet ay mga pang-uri o salitang naglalarawan na ikinakabit sa pangalan ng tauhan o sa isang bagay. Halimbawa: "rosy-fingered dawn“, "wine-dark sea" at mighty Achilles mula sa akda ni Homer.
 12. 12. 7. Naglalaman din ng mahahaba at pormal na mga talumpati o kawikaan mula sa mga tauhan.
 13. 13. 8. Nagpapakita ng pangingibabaw ng kapangyarihan ng mga Diyos o Diyosa sa mga tao.
 14. 14. 9. Nagpapakilala ng mga bayaning tunay na nagpapahalaga o modelo sa sibilisasyon.
 15. 15. 10. Kadalasan ding nagpapakita ng pagbaba ng pagkatao ng isang bayani mula sa matayog na katayuan nito.
 16. 16. A. Ano-ano ang sinasalamin ng mga epikong ito sa bawat pangkat o rehiyon kung saan ito nagmula o naisulat?
 17. 17. B. Paano ba makatutulong sa iyo at sa iyong mga karehiyon ang pag-aaral ng epiko?
 18. 18. MAIKLING PAGSUSULIT 1. Ano ang tawag sa epiko ng mga Manobo? 2. Ano ang pinakamahabang epiko ng Pilipinas?
 19. 19. 3. Saan nagmula ang epikong Bantugan? 4. Ano ang epiko ng mga tagaMaguindanao?
 20. 20. 5-6. Ano-ano ang 2 uri ng epiko? 7. Sino ang sumulat ng Iliad at Odyssey? 8. Ano ang ibig sabihin ng medias res?
 21. 21. 9. Ano ang tawag sa mga pang-uring dinurugtong sa pangalan ng mga tauhan sa epiko? 10. Ano ang pinakasimula ng isang epiko?
 22. 22. SUSI SA PAGWAWASTO 1. Tulalang 2. Biag ni Lam-ang 3. Maranaw 4. Indarapatra Sulayman at
 23. 23. 5. Oral Poetry 6. Epyllion 7. Homer 8. Pagsisimula sa gitnang bahagi. 9. Epithet 10. Imbokasyon para kay Muse
 24. 24. TAKDANG-ARALIN A. Basahin ang kuwentong “Tulalang: Epiko ng mga Manobo” sa pahina 235 – 238. B. Bilang isang lider, paano mo malalamang nagagampanan mo nang maayos ang iyong tungkulin lalo na sa mga taong iyong pinaglilingkuran? C. Dalhin ang PLUMA 7.

×