Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Đề tài:  KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG KIỂM TOÁN BCTC DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC THỰC HIỆN <ul>...
NỘI DUNG PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TSCĐ TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH PHẦN II:  THỰC TRẠNG VỀ K...
THỰC TRẠNG VỀ KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TSCĐ DO CÔNG TY AAC THỰC HIỆN KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC Lịch sử...
Kiểm toán TSCĐ do công ty AAC thực hiện A Tìm hiểu hệ thống KSNB B Thử nghiệm kiểm soát C Thử nghiệm cơ bản
Tìm hiểu chung về TSCĐ
Tìm hiểu thủ tục kiểm soát và đánh giá sơ bộ RRKS
<ul><li>Thủ tục tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ của khách hàng còn khá sơ sài, chưa thấy được quy trình luân chuyển chứ...
Thử nghiệm kiểm soát đối với TSCĐ  Đảm bảo các nguyên tắc kiểm soát nội bộ
Kiểm tra các thủ tục kiểm soát Thử nghiệm kiểm soát đối với TSCĐ
Thử nghiệm cơ bản  Thủ tục phân tích Bước 1 Thử nghiệm chi tiết Bước 2
Thủ tục phân tích  <ul><li>Một số thủ tục phân tích mà các kiểm toán viên của công ty sử dụng </li></ul><ul><ul><li>Yêu c...
NHẬN XÉT <ul><li>Việc sử dụng thủ tục phân tích trong kiểm toán TSCĐ của các KTV </li></ul><ul><li>còn rất hạn chế </li>...
Thử nghiệm chi tiết  TNCT đối với TSCĐ hữu hình 1 TNCT đối với TSCĐ vô hình 2 TNCT đối với khấu hao TSCĐ 3 TNCT đối với c...
Thử nghiệm chi tiết đối với TSCĐ hữu hình  <ul><li>Yêu cầu công ty XYZ cung cấp bảng tổng hợp TSCĐ và khấu hao năm 2009, ...
Thử nghiệm chi tiết đối với TSCĐ hữu hình
Thử nghiệm chi tiết đối với TSCĐ hữu hình  Đối chiếu số dư cuối kỳ trên Sổ TSCĐ và Biên bản kiểm kê Tại công ty cp vận tả...
NHẬN XÉT Các kiểm toán viên không tham gia trực tiếp vào quá trình kiểm kê tại đơn vị, mà chấp nhận Biên bản kiểm kê do k...
Thử nghiệm chi tiết đối với TSCĐ hữu hình  <ul><ul><li>Máy điều hòa National cho phòng họp có giá trị dưới 10 triệu đồng ...
Thử nghiệm chi tiết đối với TSCĐ hữu hình  Chứng từ đầy đủ, hợp lệ và đã phản ánh đầy đủ, chính xác vào sổ sách của đơn vị
Thử nghiệm chi tiết đối với TSCĐ vô hình  <ul><li>Kiểm tra tất cả các chứng từ gốc liên quan đến nghiệp vụ tăng, giảm TSC...
Thử nghiệm chi tiết đối với TSCĐ vô hình
Thử nghiệm chi tiết đối với Hao mòn TSCĐ  <ul><li>Yêu cầu đơn vị cung cấp Bảng tổng hợp trích khấu hao TSCĐ năm 2009. </l...
Thử nghiệm chi tiết đối với Hao mòn TSCĐ  Yêu cầu trình bày trên thuyết minh BCTC Đơn vị áp dụng PP khấu hao đường thẳng ...
Thử nghiệm chi tiết đối với Hao mòn TSCĐ  Tính toán lại mức KH và so sánh với số liệu của đơn vị
Thử nghiệm chi tiết đối với chi phí XDCB <ul><ul><ul><li>Yêu cầu đơn vị cung cấp Hồ sơ của từng công trình XDCB: kiểm tra ...
Một số ý kiến hoàn thiện Thủ tục đánh giá rủi ro kiểm soát Thủ tục phân tích Thủ tục kiểm tra tính hiện hữu TSCĐ Thủ tục t...
Bổ sung thủ tục tìm hiểu hệ thống KSNB - Sử dụng phương pháp lưu đồ Minh hoạ: Lưu đồ về quy trình mua mới TSCĐ
Hoàn thiện thủ tục đánh giá sơ bộ rủi ro kiểm soát THIẾT LẬP CẤP ĐỘ CHO CÁC CÂU HỎI THU THẬP CÂU TRẢ LỜI CHO TỪNG CÂU HỎI ...
Hoàn thiện thủ tục đánh giá sơ bộ rủi ro kiểm soát MINH HOẠ
Hoàn thiện thủ tục phân tích TSCĐ Tỷ trọng từng TSCĐ Hiệu suất sử dụng TSCĐ
Hoàn thiện thủ tục phân tích B ảng phân tích hiệu quả sử dụng TSCĐ Kiểm tra TSCĐ giảm Kiểm tra khoản thu từ thanh lý 3,5...
Hoàn thiện thủ tục phân tích Bảng phân tích t ỷ trọng từng TSCĐ Tập trung vào các nghiệp vụ tăng TSCĐ: nhà cửa, vật kiến...
Hoàn thiện thủ tục phân tích Chi phí Khấu hao = ----------------------- Nguyên giá TSCĐ CHI PHÍ KHẤU HAO Tỷ lệ khấu hao b...
Hoàn thiện thủ tục kiểm tra tính hiện hữu của TSCĐ Vì thời gian kiểm toán sau ngày kiểm kê TSCĐ của đơn vị (31/12) nên ...
CẢM ƠN THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN ĐÃ LẮNG NGHE
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH
tham khảo thêm file word tại http://luanvan.forumvi.com/t15-topic

 • Login to see the comments

KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 1. 1. Đề tài: KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG KIỂM TOÁN BCTC DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC THỰC HIỆN <ul><ul><ul><ul><li>GVHD : T.S Đoàn Thị Ngọc Trai </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>SVTH : Nguyễn Thị Tươi </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Lớp : 32K06.3 </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Năm : 2010 </li></ul></ul></ul></ul>LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KẾ TOÁN
 2. 2. NỘI DUNG PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TSCĐ TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH PHẦN II: THỰC TRẠNG VỀ KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TSCĐ DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC THỰC HIỆN PHẦN III: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN TSCĐ DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC THỰC HIỆN
 3. 3. THỰC TRẠNG VỀ KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TSCĐ DO CÔNG TY AAC THỰC HIỆN KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC Lịch sử hình thành - Tiền thân là công ty kiểm toán Đà nẵng - 2008: AAC là thành viên hội kiểm toán quốc tế Polaris International Phương châm hoạt động <ul><li>Độc lập </li></ul><ul><li>Khách quan </li></ul><ul><li>Trung thực </li></ul><ul><li>Bí mật số liệu khách hàng </li></ul>Các loại hình dịch vụ <ul><li>Kiểm toán </li></ul><ul><li>Kế toán </li></ul><ul><li>Tư vấn quản lý và đào tạo </li></ul><ul><li>Tư vấn thuế </li></ul><ul><li>Dịch vụ tin học </li></ul>Cơ cấu tổ chức quản lý <ul><li>- Tổng giám đốc </li></ul><ul><li>Phó tổng giám đốc </li></ul><ul><li>Giám đốc các khối </li></ul><ul><li>- Trưởng, phó phòng </li></ul><ul><li>- Kiểm toán viên chính </li></ul><ul><li>- Trợ lý kiểm toán viên. </li></ul>
 4. 4. Kiểm toán TSCĐ do công ty AAC thực hiện A Tìm hiểu hệ thống KSNB B Thử nghiệm kiểm soát C Thử nghiệm cơ bản
 5. 5. Tìm hiểu chung về TSCĐ
 6. 6. Tìm hiểu thủ tục kiểm soát và đánh giá sơ bộ RRKS
 7. 7. <ul><li>Thủ tục tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ của khách hàng còn khá sơ sài, chưa thấy được quy trình luân chuyển chứng từ trong đơn vị. </li></ul><ul><li>Thủ tục đánh giá sơ bộ rủi ro kiểm soát chủ yếu dựa vào kinh nghiệm và cảm tính của KTV chính </li></ul>NHẬN XÉT
 8. 8. Thử nghiệm kiểm soát đối với TSCĐ Đảm bảo các nguyên tắc kiểm soát nội bộ
 9. 9. Kiểm tra các thủ tục kiểm soát Thử nghiệm kiểm soát đối với TSCĐ
 10. 10. Thử nghiệm cơ bản Thủ tục phân tích Bước 1 Thử nghiệm chi tiết Bước 2
 11. 11. Thủ tục phân tích <ul><li>Một số thủ tục phân tích mà các kiểm toán viên của công ty sử dụng </li></ul><ul><ul><li>Yêu cầu lập bảng tổng hợp tăng giảm TSCĐ xảy ra trong niên độ. </li></ul></ul><ul><ul><li>So sánh các hoạt động mua và bán, chi phí bảo dưỡng và sửa chữa </li></ul></ul><ul><ul><li>với kế hoạch đầu tư và các niên độ trước. </li></ul></ul><ul><ul><li>Tính khấu hao theo nhóm TSCĐ và kiểm tra tính hợp lý với chi phí </li></ul></ul><ul><ul><li>khấu hao. </li></ul></ul>Tại công ty cổ phần vận tải XYZ, kiểm toán viên đi ngay vào việc thực hiện các thử nghiệm chi tiết
 12. 12. NHẬN XÉT <ul><li>Việc sử dụng thủ tục phân tích trong kiểm toán TSCĐ của các KTV </li></ul><ul><li>còn rất hạn chế </li></ul><ul><li>Chưa đánh giá được xu hướng biến động của TSCĐ và chi phí </li></ul><ul><li>khấu hao qua các năm, chưa khoanh vùng được các nghiệp vụ cần </li></ul><ul><li>kiểm tra chi tiết hơn </li></ul>
 13. 13. Thử nghiệm chi tiết TNCT đối với TSCĐ hữu hình 1 TNCT đối với TSCĐ vô hình 2 TNCT đối với khấu hao TSCĐ 3 TNCT đối với cp đầu tư XDCB 4
 14. 14. Thử nghiệm chi tiết đối với TSCĐ hữu hình <ul><li>Yêu cầu công ty XYZ cung cấp bảng tổng hợp TSCĐ và khấu hao năm 2009, để đối chiếu số liệu về nguyên giá, khấu hao luỹ kế trên bảng cân đối phát sinh với số liệu trên bảng tổng hợp TSCĐ. </li></ul><ul><li>Đối chiếu số dư cuối kỳ trên Sổ sách với Biên bản kiểm kê. </li></ul><ul><li>( Sự hiện hữu, sự đầy đủ) </li></ul><ul><li>Kiểm tra việc ghi nhận TSCĐ của đơn vị có đúng với chuẩn mực kế toán về TSCĐ (VAS 03). (Sự đầy đủ, sự chính xác) </li></ul><ul><li>Kiểm tra xem đơn vị có thực hiện đánh giá lại TSCĐ trong năm 2009 không, việc đánh giá này có phù hợp với quy định của Nhà nước không. (Sự đánh giá) </li></ul><ul><li>Kiểm tra tất cả các chứng từ gốc liên quan đến nghiệp vụ tăng, giảm TSCĐ trong niên độ. (Sự phát sinh, sự đầy đủ, quyền sở hữu, sự chính xác) </li></ul><ul><li>Kiểm tra xem TSCĐ hữu hình của đơn vị có được trình bày,khai báo và phân loại đúng với chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành hay không. (Sự trình bày, khai báo) </li></ul>
 15. 15. Thử nghiệm chi tiết đối với TSCĐ hữu hình
 16. 16. Thử nghiệm chi tiết đối với TSCĐ hữu hình Đối chiếu số dư cuối kỳ trên Sổ TSCĐ và Biên bản kiểm kê Tại công ty cp vận tải XYZ Tổng giá trị TSCĐ trên sổ sách: 24.617.610.591 đ Tổng giá trị TSCĐ trên BB kiểm kê: 24.617.610.600 đ Chênh lệch: 9 đ (nhỏ) Nguyên nhân: do làm tròn số liệu Khớp số liệu.
 17. 17. NHẬN XÉT Các kiểm toán viên không tham gia trực tiếp vào quá trình kiểm kê tại đơn vị, mà chấp nhận Biên bản kiểm kê do khách hàng cung cấp CSDL về sự hiện hữu chưa được đảm bảo
 18. 18. Thử nghiệm chi tiết đối với TSCĐ hữu hình <ul><ul><li>Máy điều hòa National cho phòng họp có giá trị dưới 10 triệu đồng </li></ul></ul><ul><li>Bút toán điều chỉnh: </li></ul><ul><li>1. Nợ TK 153: 9.952.381 </li></ul><ul><li> Có TK 211: 9.952.381 </li></ul><ul><li>2. Nợ TK 214: 2.488.095 </li></ul><ul><li> Có TK 627: 2.488.095 </li></ul><ul><ul><li>Xe ôtô Toyota Corola theo chứng từ phát sinh (PKT 2067/10) và phỏng vấn </li></ul></ul><ul><ul><li>nhân viên kế toán thì đây là khoản chi phí tăng do sửa chữa lớn chiếc xe ôtô </li></ul></ul><ul><ul><li>đã khấu hao hết giá trị và không đủ điều kiện để ghi nhận TSCĐ </li></ul></ul><ul><li>Bút toán điều chỉnh: </li></ul><ul><li>1. Nợ TK 242: 13.855.000 </li></ul><ul><li> Nợ TK 627: 815.000 </li></ul><ul><li> Có TK 211: 14.670.000 </li></ul><ul><li>2. Nợ TK 214: 815.000 </li></ul><ul><li> Có TK 627: 815.000 </li></ul>Kiểm tra việc ghi nhận TSCĐ của đơn vị
 19. 19. Thử nghiệm chi tiết đối với TSCĐ hữu hình Chứng từ đầy đủ, hợp lệ và đã phản ánh đầy đủ, chính xác vào sổ sách của đơn vị
 20. 20. Thử nghiệm chi tiết đối với TSCĐ vô hình <ul><li>Kiểm tra tất cả các chứng từ gốc liên quan đến nghiệp vụ tăng, giảm TSCĐ vô hình. </li></ul><ul><li>Kiểm tra các tài liệu chứng minh về quyền sở hữu đối với TSCĐ vô hình. </li></ul><ul><li>Kiểm tra việc ghi nhận TSCĐ vô hình của đơn vị có đúng với chuẩn mực kế toán về TSCĐ vô hình (VAS 04). </li></ul><ul><li>Kiểm tra việc đăng ký bản quyền tại các cơ quan có thẩm quyền đối với các loại TSCĐ vô hình là Bằng phát minh sáng chế và nhãn hiệu thương mại. </li></ul><ul><li>Kiểm tra xem đơn vị có trình bày và khai báo tất cả các thông tin liên quan đến TSCĐ vô hình trên BCTC hay không. </li></ul>
 21. 21. Thử nghiệm chi tiết đối với TSCĐ vô hình
 22. 22. Thử nghiệm chi tiết đối với Hao mòn TSCĐ <ul><li>Yêu cầu đơn vị cung cấp Bảng tổng hợp trích khấu hao TSCĐ năm 2009. </li></ul><ul><li>Kiểm tra xem thời gian khấu hao của từng loại TSCĐ có nằm trong khung QĐ 206/2003/QĐ-BTC không. </li></ul><ul><li>Kiểm tra đơn vị có nhất quán trong việc tính khấu hao không, nếu có thay đổi đã đăng ký với cơ quan thuế và trình bày trên BCTC chưa </li></ul><ul><li>Kiểm toán viên tính toán lại mức khấu hao và so sánh với số liệu đơn vị. </li></ul>
 23. 23. Thử nghiệm chi tiết đối với Hao mòn TSCĐ Yêu cầu trình bày trên thuyết minh BCTC Đơn vị áp dụng PP khấu hao đường thẳng Trong năm 2009 có thay đổi thời gian sd của một số TSCĐ
 24. 24. Thử nghiệm chi tiết đối với Hao mòn TSCĐ Tính toán lại mức KH và so sánh với số liệu của đơn vị
 25. 25. Thử nghiệm chi tiết đối với chi phí XDCB <ul><ul><ul><li>Yêu cầu đơn vị cung cấp Hồ sơ của từng công trình XDCB: kiểm tra tất cả các </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>chứng từ gốc đã phát sinh </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tiến hành cộng lại số tiền trên tất cả các chứng từ liên quan đến chi phí đầu tư </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>XDCB để xem việc kết chuyển giá trị TSCĐ có chính xác không. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tiến hành đối chiếu giữa hồ sơ quyết toán và dự toán được cấp có thẩm quyền </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>phê duyệt để xem có phát sinh chênh lệch hay không. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kiểm tra các chi phí phát sinh, chứng từ liên quan đến sửa chữa lớn, nâng cấp </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>TSCĐ. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Chi ti ết phát sinh tại công ty cp vận tải XYZ </li></ul></ul>Qua kiểm tra chứng từ phát sinh thì diện tích đền bù > diện tích UBND xã giao -> Đề nghị đơn vị bổ sung quyết định giao đất bổ sung và danh sách nhận tiền đền bù đã được xác nhận Đã kiểm tra
 26. 26. Một số ý kiến hoàn thiện Thủ tục đánh giá rủi ro kiểm soát Thủ tục phân tích Thủ tục kiểm tra tính hiện hữu TSCĐ Thủ tục tìm hiểu hệ thống KSNB
 27. 27. Bổ sung thủ tục tìm hiểu hệ thống KSNB - Sử dụng phương pháp lưu đồ Minh hoạ: Lưu đồ về quy trình mua mới TSCĐ
 28. 28. Hoàn thiện thủ tục đánh giá sơ bộ rủi ro kiểm soát THIẾT LẬP CẤP ĐỘ CHO CÁC CÂU HỎI THU THẬP CÂU TRẢ LỜI CHO TỪNG CÂU HỎI CHO ĐIỂM ĐỐI VỚI CÁC CSDL LIÊN QUAN NHÂN HỆ SỐ ĐIỂM CỦA TỪNG CÂU VỚI ĐIỂM CHO TỪNG CSDL CHO ĐIỂM THEO HỆ SỐ VỚI CẤP ĐỘ ĐÃ THIẾT LẬP TÍNH TỔNG ĐIỂM TUYỆT ĐỐI CHO TỪNG CSDL QUAN TRỌNG: 2 THỨ YẾU: 1 KS MẠNH (C): 1 KS YẾU (K): -1 KAD: 0 RRKS = Tổng điểm/Tổng điểm (CSDL) âm đánh giá
 29. 29. Hoàn thiện thủ tục đánh giá sơ bộ rủi ro kiểm soát MINH HOẠ
 30. 30. Hoàn thiện thủ tục phân tích TSCĐ Tỷ trọng từng TSCĐ Hiệu suất sử dụng TSCĐ
 31. 31. Hoàn thiện thủ tục phân tích B ảng phân tích hiệu quả sử dụng TSCĐ Kiểm tra TSCĐ giảm Kiểm tra khoản thu từ thanh lý 3,52 3,8 3,56 Hi ệu suất sử dụng TSCĐ (2)/(1) 1.256.161,5 1.427.238,3 1.303.485,2 Doanh thu (2) 356.809,77 375.677,56 366.463,87 Nguyên giá bq (1) 352.304,6 361.314,93 390.040,18 342,887.55 Nguyên giá TSCĐ 2009 2008 2007 2006 Năm
 32. 32. Hoàn thiện thủ tục phân tích Bảng phân tích t ỷ trọng từng TSCĐ Tập trung vào các nghiệp vụ tăng TSCĐ: nhà cửa, vật kiến trúc và phương tiện vận tải 100 1.252.841.898 100 1.289.758.738 T ổng cộng 2,2 28.061.838 2,2 28.061.838 Thi ết bị, dụng cụ quản lý 24 301.167.300 24,5 316.101.800 Ph ương tiện vận tải 23,7 296.508.450 23 296.508.450 M áy móc thiết bị 50,1 627.104.310 50,3 649.086.650 Nh à cửa, vật kiến trúc T ỷ trọng (%) Giá tr ị (đ) T ỷ trọng (%) Giá tr ị (đ) Năm 2008 Năm 2009
 33. 33. Hoàn thiện thủ tục phân tích Chi phí Khấu hao = ----------------------- Nguyên giá TSCĐ CHI PHÍ KHẤU HAO Tỷ lệ khấu hao bình quân (từng loại TSCĐ) 1 So sánh chi phí KH năm hiện tại với năm trước 2 Tỷ lệ % giá trị TSCĐ năm hiện tại với năm trước 3
 34. 34. Hoàn thiện thủ tục kiểm tra tính hiện hữu của TSCĐ Vì thời gian kiểm toán sau ngày kiểm kê TSCĐ của đơn vị (31/12) nên KTV không thể tham gia kiểm kê tại một số đơn vị nên phải thực hiện những thủ tục thay thế sau: Từ bảng khấu hao TSCĐ tiến hành chọn ra một số TSCĐ có giá trị lớn để tiến hành kiểm kê lại <ul><li>Nếu những TSCĐ bị kiểm kê không có tại đơn vị </li></ul><ul><li>Kiểm tra các chứng từ liên quan chứng minh quyền sở hữu của đơn vị </li></ul><ul><li>Gửi thư xin xác nhận của bên thứ ba. </li></ul>
 35. 35. CẢM ƠN THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN ĐÃ LẮNG NGHE

×