Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Creativiteit Blok 4 dag1

675 views

Published on

Kick of college van creativiteit en concept. Eerste jaar HKU Kunst en Economie.

Published in: Education
 • I have done a couple of papers through ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐ they have always been great! They are always in touch with you to let you know the status of paper and always meet the deadline!
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐ I love this site. It always finds me the best tutors in accordance with my needs. I have been using it since last year. The prices are not expensive compared to other sites. I am glad I discored this site:)
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Creativiteit Blok 4 dag1

 1. 1. creativiteitconcept2013
 2. 2. blok4
 3. 3. designthinkingby doing
 4. 4. designthinkingmindset
 5. 5. Design Thinking is een mindset.Design Thinking gaat over dat we het verschil kunnen maken door nieuwe, relevante oplossingente ontwerpen die een positieve impact hebben.Design Thinking geeft je vertrouwen in je creatieve potentieel en een methode om moeilijkeuitdagingen om te zetten in ontwerpkansen.
 6. 6. Het is Mens gericht.Design Thinking begint met een diep gevoel en begrip van de behoeftes en motivaties van mensen.
 7. 7. Het is Samen.Samen weet je meer dan alleen. Design Thinking profiteert van elkaars verschillendeperspectieven en creativiteit.
 8. 8. Het is Optimistisch.Design Thinking is het sterke geloof dat we allemaal verandering teweeg kunnen brengen, ongeachthoe groot het probleem, hoe klein het budget en hoe weinig tijd. Hoe groot je beperkingen ook zijn,ontwerpen kan een plezierig proces zijn.
 9. 9. Het is Experimenterend.Design Thinking geeft je de mogelijkheid om fouten te maken, te leren van die fouten, nieuweideeën te bedenken, feedback op ze te krijgen en zo weer opnieuw te beginnen. Je bent eigenlijknooit klaar. Het is altijd ‘werk in uitvoering’. Design Thinking gaat over “leren door te proberen’.
 10. 10. Kortom.Design Thinkingis het vertrouwen datnieuwe, betere dingenmogelijk zijn en dat JIJ zekan laten gebeuren.
 11. 11. waarover?
 12. 12. wickedproblem
 13. 13. Duurzame ontwikkelingUit Wikipedia, de vrije encyclopedieDuurzame ontwikkeling is ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder hetvermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen,aldus de definitie van de VN-commissie Brundtland uit 1987.Duurzaamheid gaat over de schaarste van de hulpbronnen waarmee welvaart wordt voortgebracht,zowel nu als in de toekomst. De oppervlakte van de aarde is eindig; grondstoffen kunnen op raken; ende opnamecapaciteit van de atmosfeer en onze natuurlijke omgeving kent haar grenzen.De termen duurzaamheid en duurzaam gebruik komen van oorsprong uit de bosbouw. Later zijn ze ookin de visserijbiologie gebruikt. In beide gevallen was de betekenis verwant met begrippen uit deecologie. Het ging er om de natuur zodanig te beheren dat de natuurlijke structuren en processen nietprincipieel werden aangetast. Concreet: aan visgronden en bossen mocht niet méér vis of hout wordenonttrokken dan er door natuurlijke aanwas vanzelf weer bij zou komen. Het respecteren van deze‘gebruiksruimte’ betekent dat ook toekomstige generaties er gebruik van kunnen blijven maken.Bij duurzame ontwikkeling is dus sprake van een ideaal evenwicht tussen ecologische, economische ensociale belangen. Alle ontwikkelingen die op technologisch, economisch, ecologisch, politiek of sociaalvlak bijdragen aan een gezonde aarde met welvarende bewoners en goed functionerende ecosystemenzijn duurzaam.
 14. 14. planeet aardein symbiose met de natuurmet respect voor de natuur
 15. 15. hoe kunnenwe consumentenslim latenconsumeren
 16. 16. consumenten = jullie
 17. 17. jullie zijn dedoelgroep
 18. 18. bevoegdbekwaambetrokken
 19. 19. je bentprobleemeigenaar
 20. 20. enje bentdoelgroep
 21. 21. en vanuitpsychologischoogpunt zijn jullieinteressant
 22. 22. daarovermorgenmeer
 23. 23. consuminderen
 24. 24. consumeren gebeurtondoordacht enroutinematig
 25. 25. dit maakt hetlastig gedrag teveranderen
 26. 26. plastictas
 27. 27. X
 28. 28. plastic soup
 29. 29. ander lastig .
 30. 30. niet alle infois beschikbaar
 31. 31. om welover wogenbeslissingte nemen
 32. 32. en
 33. 33. niet iedereenheeft tijd enbreincapaciteit
 34. 34. om met veel heid aan informatieiets te doen
 35. 35. voorbeeld
 36. 36. we hebben nietde energie omvan energie teveranderen
 37. 37. te ingewikkeldte veel info
 38. 38. daarnaastis veelconsugedrag
 39. 39. nietrationeel
 40. 40. maaremotioneel
 41. 41. geentussen: verband lineair info, attitude en gedrag
 42. 42. ookaarde opwarmt en wedat de al weten weons daar slecht over voelen,we gaan thuis toch deverwarming niet een graadjelager zetten
 43. 43. ook al weten we dat plastic tassen slecht zijn voor het milieu en we onsslecht voelen als we weer een stapel plasticzakken uit hetgootsteen kastje weg gooien,we gaan toch weer zonder tas naar de albert heijn
 44. 44. oplossing?
 45. 45. plezierpijn
 46. 46. pijn
 47. 47. plezier
 48. 48. kijk vraag voel
 49. 49. proces persoon product
 50. 50. oooinsights kennis ideeen
 51. 51. Beoordelinggebaseerd op PAS© Marieke Kooijmans
 52. 52. Stap 7 – Deel je DRIE voorwerpen(11.30 -12.30)
 53. 53. infographic15.00
 54. 54. enjoy

×