Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
080610 jus ISMS
080610 jus ISMS
Loading in …3
×
1 of 25

Digitalna Agenda za Evropu, Dalibor

0

Share

Download to read offline

Digital Agenda for Europe in Serbian explained
Digitalna Agenda za Evropu na srpskom jeziku, objasnjenje.

Digitalna Agenda za Evropu, Dalibor

 1. 1. • „EUROPE 2020” strategija radi izlaska iz krize i pripreme evropske ekonomije za izazove u sljedećoj dekadi – mart 2010. • Digitalna agenda predstavlja jedan od sedam vodećih inicijativa EUROPA 2020 strategije • Defniše ključne uloge IKT za ostvarenje ove strategije
 2. 2. • „The ICT sector is directly responsible for 5% of European GDP, with a market value of € 660 billion annually, but it contributes far more to overall productivity growth (20% directly from the ICT sector and 30% from ICT investments). ... At the same time, the social impact of ICT has become significant – for example, the fact that there are more than 250 million daily internet users in Europe and virtually all Europeans own mobile phones has changed life style.“
 3. 3. • Sveukupni cilj Digitalne agende jeste pružanje održivih ekonomskih i socijalnih koristi od jedinstvenog digitalnog tržišta baziranog na brzom i ultra-brzom internetu i interoperabilnim aplikacijama. • Nov segment digitalne ekonomije • Snažno podstaći razvoj internet i digitalnih usluga, u čemu EU zaostaje za SAD-om i Japanom
 4. 4. “Every European Digital” Neelie Kroes Potpredsjednik Evropske komisije, komesar odgovoran za Digitalnu agendu
 5. 5. • Fragmentisano digitalno tržište • Nedostatak interoperabilnosti • Povećan sajber-kriminal i rizik nepovjerenja u mreže • Nedostatak investicija u mreže • Nedovoljni istraživački i inovativni napori • Nedostatak digitalne pismenosti i vještina • IKT i socijalni izazovi
 6. 6. Direktna korist za: Pacijente PotrošačeRadnike Doktore MSP Umjetnike Autore Muzičare Zaštitu okoline Istraživače Starije osobe Invalidna lica
 7. 7. Kako prevazići probleme? Pomoću 7 ključnih akcija!
 8. 8. 1 - STVARANJE JEDINSTVENOG DIGITALNOG TRŽIŠTA • Promocija eTrgovine: 50% populacije bi trebalo kupovati on-line do 2015.godine • Prekogranična eTrgovina: 20% populacije bi trebalo kupovati on-line preko granice do 2015.godine • eTrgovina za poslovanje: 33% MSP-a bi trebalo da provode on-line nabavke/prodaje do 2015.godine • Jedinstveno tržište za telekom usluge: razlika između roming i nacionalnih tarifa bi se trebala približiti nuli do 2015.godine
 9. 9. PRIORITETI • Izbrisati granice on-line tržišta • Pojednostaviti on-line transakcije • Izgraditi digitalno povjerenje
 10. 10. 2 - POBOLJŠANJE INTEROPERABILNOSTI IKT PROIZVODA I USLUGA PRIORITETI : • Prepoznati i kreirati više i bolje standarde aplikacija i servisa u EU • Omogućiti bolju upotrebu ovih standarda • Osigurati interoperabilnost i tamo gdje nema definisanih standarda
 11. 11. 3 - PODSTICANJE POVJERENJA I SIGURNOSTI NA INTERNETU krađa identiteta pitanje privatnosti sajber kriminal spam Stepen povjerenja = stepen upotrebe • Jačanje “European Network and Information SecurityAgency (ENISA)” • uspostavljanje CERT (Computer Emergency Response Teams) za EU institucije
 12. 12. PRIORITETI • Povećati nivo sigurnosti • Uspostaviti evropsku platformu za cyber- kriminal • Uspostaviti CERT mrežu u svim MS
 13. 13. Centrala ENISA-eCentrala ENISA-e Heraklion, KritHeraklion, Krit
 14. 14. 4 - OSIGURANJE PRUŽANJA ZNATNO BRŽEG PRISTUPA INTERNETU 20202013 100% pokrivenost sa ≥30Mbps 100% pokrivenost internetom 50% domaćinstava sa ≥100Mbps
 15. 15. 5 - IKT ISTRAŽIVANJE I INOVACIJE- podsticanje ulaganja u istraživanje i razvoj Sredstva - udvostručiti javna ulaganja - €11 mlrd. Koordinacija napora
 16. 16. PRIORITETI • Udvostručiti ulaganja do 11 milijardi evra za R&D u IKT • Olakšati pristup fondovima • Osigurati koordinaciju
 17. 17. 6- POBOLJŠANJE DIGITALNE PISMENOSTI, VJEŠTINA I eUključivosti (eInclusion) više osoba online obučavanje za eVještine 41% 60% Danas 2015 60% 75% Danas 2015 30% 15% Danas 2015 Povećati broj redovnih korisnika Povećati učešće invalidnih osoba Prepoloviti populaciju koja nije koristila
 18. 18. 7- PRIMJENA IKT U RJEŠAVANJU KLJUČNIH IZAZOVA DRUŠTVA 50%50% 100%100% >50% građana koristi digitalne servise eVlade do 2015.godine on-line dostupnost svih ključnih prekograničnih javnih usluga sa liste koja će do 2011.godine biti dogovorena između zemalja članica
 19. 19. PRIORITETI • Interoperabilnost sistema • Okolina, zdravstvo, uprava • Podsticanje prekogranične saradnje
 20. 20. BiH I DA • DA indirektni uslov evropskih integracija • Ne postoji zvanično strateško opredjeljenje prema DA • Spora implementacija eUprave na svim nivoima • Slaba edukovanost građana i privrednika • Problem u svih 7 digitalnih prepreka!
 21. 21. Hvala za pažnju!!! Dalibor Drljača, Univ.u Istočnom Sarajevu  : drljacad@gmail.com  : www.drljacad.com

×