Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

jQuery: full frontal

3,023 views

Published on

Konference Javascript Frameworks Conference 2013.

Published in: Technology
 • Login to see the comments

jQuery: full frontal

 1. 1. David Grudl
 2. 2. jQuery je skvěl{ low-level knihovna, nikoliv framework, nad kterým by šlo stavět aplikace. Spoustu věcí tak musíte řešit sami.
 3. 3. Funkce $ slouží k vytvoření jQuery objektu, který reprezentuje neměnné pole DOM elementů.
 4. 4. $ je z{roveň „modul“ obsahující řadu užitečných funkcí.
 5. 5. Verze 2.0 je funkčně totožn{ s verzí 1.9, nem{ však podporu pro IE < 9.
 6. 6. Bublání Ud{losti (např. kliknutí) se vyvol{vají nejen na cílovém elementu, ale i na všech jeho rodičích. Využijme toho při navěšov{ní handlerů: Místo: $('a.confirm').on('click', function(e) { … } ) Použijeme: $('body').on('click', 'a.confirm', function(e) { … } )
 7. 7. Loading hell Ideálem je načítat pouze jeden JavaScriptový soubor…
 8. 8. Ztráta 100 ms …a element <script> umístit na konec stránky nebo použít atribut defer či async.
 9. 9. document-ready Co když jsou v kódu roztroušené $(func) ?
 10. 10. document-ready alternativně Tak můžeme chov{ní emulovat.
 11. 11. Callback hell Nedovolte kódu se moc zanořovat.
 12. 12. Cesta ven Řešením je rozdělení do metod a využití Promise patternu.
 13. 13. Paralelní světy Zpracov{ní souběžně běžících požadavků.
 14. 14. Takové to domácí čekání Do podoby Promise lze převést i setTimeout()
 15. 15. Plugin hell Pluginy podle jQuery jsou anti-pattern.
 16. 16. Plugin WTF?!? Pluginy podle jQuery jsou anti-pattern.
 17. 17. jQuery nem{ podporu tříd nebo modelu. Přesto model vytv{řejte a jQuery použijte jen pro jeho projekci do webové stránky.

×