Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ulkemizde Nufusu Etkilyen FaktöRler

11,533 views

Published on

Published in: Education, Business
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Ulkemizde Nufusu Etkilyen FaktöRler

 1. 1. ÜLKEMIZDE NUFUS
 2. 2. Nüfus ne demek? Siz biliyor musunuz? Nüfus sınırları belirli bir alanda yaşayan insan sayısıdır.
 3. 3. Türkiye’de Nüfusun Dağılışını Etkileyen Faktörler Toprak Verimliliği Su Kaynakları Bitki Örtüsü İklim Koşulları Yeryüzü Şekilleri Doğal Faktörler
 4. 4. Türkiye’de Nüfusun Dağılışını Etkileyen Faktörler Ticaret Sanayi Turizm Ulaşım Tarihi Faktörler Beşeri Faktörler
 5. 5. 1. Fiziki Faktörler <ul><li>a. İklim özellikleri: Ülkemizde nüfusun yoğun olduğu yerlerin, genelde kıyı bölgeler olmasında ılıman iklimin büyük etkisi vardır. Kurak ve kışları aşırı soğuk geçen yerlerde nüfus fazla yoğun değildir. </li></ul>
 6. 6. 1. Fiziki Faktörler <ul><li>b. Yer şekilleri: Ülkemizde yüksek ve engebeli yerlerde nüfus azdır. Doğu Anadolu Bölgesi, Taşeli Platosu, Menteşe yöresi gibi yerler bunlara örnek verilebilir. </li></ul>
 7. 7. 1. Fiziki Faktörler <ul><li>c. Toprak özellikleri: Verimli toprakların bulunduğu alanlar (Çukurova, Gediz, B. Menderes) nüfusça kalabalık iken, Tuz Gölü çevresi gibi yerlerde verimsiz topraklar bulunduğundan nüfus çok azdır. </li></ul>
 8. 8. 2. Beşeri Faktörler <ul><li>a. Sanayileşme: Bütün Dünya'da olduğu gibi Türkiye'de de, sanayileşmenin arttığı yerlerde nüfus yoğunluğu artmıştır. İstanbul, İzmit, Adapazarı, Bursa, Adana ve İzmir buna örnektir. </li></ul>
 9. 9. 2. Beşeri Faktörler <ul><li>b. Tarım: Tarımın geliştiği yerler yoğun nüfusludur. Çukurova, Gediz, Bafra ve Çarşamba ovaları çevresi gibi. </li></ul>
 10. 10. 2. Beşeri Faktörler <ul><li>c. Yeraltı kaynakları: Madenlerin veya enerji kaynaklarının işletilmesinde yoğun nüfusa ihtiyaç olduğundan, bu alanlarda da nüfus fazladır. Zonguldak, Soma, Elbistan buna örnektir. </li></ul>
 11. 11. 2. Beşeri Faktörler <ul><li>d. Turizm: Ülkemizde, Ege ve Akdeniz kıyılarındaki merkezlerde turizmden dolayı nüfus yoğunlaşmıştır. </li></ul>
 12. 12. 2. Beşeri Faktörler <ul><li>e. Ulaşım: Ulaşım yolları kavşağında bulunan illerimizin nüfusu artmıştır. Eskişehir, Ankara, Kayseri, İstanbul gibi illerin gelişmesinde, ulaşım yolları üzerinde bulunmaları da etkili olmuştur. </li></ul>
 13. 13. Aritmetik nüfus yoğunluğu nasıl bulunur? Yapamadım ya… Aritmetik Nüfus Yoğunluğu=NÜFUS YÜZ ÖLÇÜMÜ
 14. 14. Aritmetik Yoğunluk=67.803.927 =83.2 814.578
 15. 15. Sen nüfus artışının ne demek olduğunu biliyor musun? Nüfus artışı; sınırları belirli bir alanda, belirli bir sürede yaşayan insan sayısında meydana gelen artışı ifade eder.
 16. 16. NÜFUS ARTIŞININ NEDENLERİ <ul><li>Ülke sınırlarında meydana gelen değişmeler, </li></ul><ul><li>Göçler, </li></ul><ul><li>Doğumlar, </li></ul><ul><li>Ölümlerdir. </li></ul>
 17. 17. Bölgelerimizin Büyükten Küçüğe Sıralanışı(Yüzölçümü) <ul><li>D edem Doğu Anadolu Bölgesi </li></ul><ul><li>İ stanbul’da İç Anadolu Bölgesi </li></ul><ul><li>K ayboldu Karadeniz Bölgesi </li></ul><ul><li>A nnem Akdeniz Bölgesi </li></ul><ul><li>E vde Ege Bölgesi </li></ul><ul><li>M eraktan Marmara Bölgesi </li></ul><ul><li>G eberdi Güneydoğu Anadolu B. </li></ul>
 18. 18. Nüfus Yoğunluklarına Göre Bölgelerimiz <ul><li>Marmara=258 </li></ul><ul><li>Güneydoğu Anadolu=108.3 </li></ul><ul><li>Ege=105.2 </li></ul><ul><li>İç Anadolu=71.7 </li></ul><ul><li>Akdeniz=71.3 </li></ul><ul><li>Karadeniz=57.2 </li></ul><ul><li>Doğu Anadolu=359 </li></ul>
 19. 19. Türkiye’de Nüfus Artış Hızının Yüksek Olmasının Yol Açtığı Sorunlar Kalkınma hızı yavaşlar, 1 İşsizlik artar, 2 Bağımlı nüfus artar, 3 Köyden kente göç artar, 4 Eğitim,sağlık ve belediye hizmetleri aksar, 5 Gecekondulaşma artar, 6 Doğal kaynaklar hızla tükenir. 7
 20. 20. Nüfus sayımı=Ülke sınırları içindeki nüfusun çeşitli özelliklerinin belirli bir günde saptanmasıdır.
 21. 21. Bağımlı nüfus=Anne ve babaya bağlı olarak hayatını sürdüren çocuk nüfusudur.
 22. 22. NOT: Yüzölçümü büyüdükçe nüfus yoğunluğu azalır. Yüzölçümü küçüldükçe nüfus yoğunluğu artar.
 23. 23. Aktif nüfus= 15-16 yaş arası, çalışan nüfusmuş. Bir bölgede yaşayan kadın sayısı,erkek sayısından fazlaysa göç veren bir bölgedir.Erkek nüfusu fazla,kadın nüfusu az ise göç alan bölgedir.
 24. 24. Göç ne demek? Bilen var mı? İnsanların ekonomik,siyasi ya da toplumsal nedenlerle ülkeden ülkeye yada şehirden şehire gitmesidir.
 25. 25. GÖÇÜN NEDENLERİ Geçim kaynağı sağlama, 1 İklim değişmesi, 2 Nüfus artışı, 3 Doğal afetler, 4 Tarihi ve siyasi nedenler, 5 Dini nedenler. 6

×