Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

OPEN TRAINING SERVICE DESIGN THINKING

5,246 views

Published on

Deze energieke, 4 uur durende training resulteert in hands-on ervaring en meer inzicht in de Service Design Thinking principes; de belangrijkste tools; terminologie. Voor meer details kijk op www.designthinkersgroup.com

De tools die we zullen oefenen:

Tools voor Onderzoek: bv. Context Mapping, Stakeholder Mapping, Value Network Analyse

Tools voor Ontwerpen: bv. Customer Journey Mapping, Brainstorming, Prototyping, Blueprinting

Voor meer details kijk op www.designthinkersgroup.com

Published in: Business
 • I can advise you this service - ⇒ www.WritePaper.info ⇐ Bought essay here. No problem.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Hello! I can recommend a site that has helped me. It's called ⇒ www.WritePaper.info ⇐ They helped me for writing my quality research paper.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • If we are speaking about saving time and money this site ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ is going to be the best option!! I personally used lots of times and remain highly satisfied.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Have u ever tried external professional writing services like ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ ? I did and I am more than satisfied.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • I think you need a perfect and 100% unique academic essays papers have a look once this site i hope you will get valuable papers, ⇒ www.HelpWriting.net ⇐
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

OPEN TRAINING SERVICE DESIGN THINKING

 1. 1. OPEN TRAININGService Design Thinking‘Leren Door Te Doen’
 2. 2. Tijdens de training zullen we o.a. de volgende vragenbeantwoorden:> Hoe kunnen we gebruikmaken van Service DesignThinking tools en methodieken om duurzameklantrelaties op te bouwen?> Hoe kunnen we in dienstverlening enbusinessmodellen innoveren om zo sterkere merkenin de markt te zetten?> Hoe kunnen we een strategy ontwikkelen omcross-channel innovaties te implementeren?
 3. 3. We oefenen tools en methodiekenzoals Context Mapping, ValueNetwork Mapping & Analyse,Customer Journey Mapping,Prototyping, Roadmapping,Blueprinting, Business Modelling,Culture Scan, Incentive Scan, ServiceInnovatie Canvas...etc.
 4. 4. DesignThinkers is een van de co-auteurs van ’This is Service DesignThinking’. We gebruiken het boektijdens de training als een bron vankennis en inspiratie.Het boek kan via ons besteld en geleverd worden voorafgaandaan de training.
 5. 5. > De TrainingDeze energieke, 4 uur durende training resulteert in hands-on ervaring en meerinzicht in de Service Design Thinking principes; de belangrijkste tools; terminologie;etc...Tijdens de training wordt afwisselend gezamelijk, individueel en in kleine groepenmet andere professionals gewerkt.Elke training krijgt een van te voren vastgesteld thema.De training heeft 4 delen> Huiswerk vooraf> Introductie> De Uitdaging> Blijven delen, blijven leren
 6. 6. > De TrainingDeel 1 > Huiswerk vooraf / ThemaDe start van de training begint met huiswerk. Zo wordt er een thema bekendgemaakt en een probleemstelling (de case). En aan de deelnemers wordt gevraagdom zich in dit thema te verdiepen. Hierbij worden de deelnemers geholpen met watdocumentatie, links en ondersteunende vragen.Het vastgestelde thema en het huiswerk dienen er voor te zorgen dat dedeelnemers vanuit het zelfde kennisniveau starten en we tijdens de training snelaan de slag kunnen.
 7. 7. > De TrainingDeel 2 > Theorie en kennismakenOp de trainingsdag zelf beginnen we met een voorstelronde en een beknopteintroductie in Service Design Thinking. Wat is het, waar komt het vandaan enwaarom nu? Wat zijn de uitdagingen?We doen dit uiteraard om zoveel mogelijk kenis te delen, maar ook om het kennisniveau en de behoeftes van de verschillende deelnemers beter in te kunnenschatten. Uiteraard is het ons doel om de training zoveel mogelijk aan de behoefesvan de deelnemers aan te passen.
 8. 8. > De TrainingDeel 3 > De UitdagingZoals gezegd ligt de focus van de training op het ‘hands-on’ gedeelte, ‘al doendeleert men’. We gaan dus samen aan de slag met de probleemstelling (de case).De uitdaging is om gezamelijk minimaal 1 goed doordachte én implementeerbareoplossing te vinden voor het einde van de training. Als framework en methodiekmaken we gebruik van het Service Innovatie Canvas (zie volgende slide).De tools die we zullen oefenen:Tools voor Onderzoek: bv. Context Mapping, Stakeholder Mapping, ValueNetwork AnalyseTools voor Ontwerpen: bv. Customer Journey Mapping, Brainstorming,Prototyping, Blueprinting
 9. 9. > De TrainingDeel 4 > Blijven delen, blijven lerenLeren houdt nooit op! Deze training biedt daarom ook een deur naarkennisuitwisseling op de lange termijn. DesignThinkers heeft een uniek netwerkopgezet om dit te faciliteren: het Design Thinking Network. Na afloop van detrainingsmiddag wordt iedereen uitgenodigd om o.a. via dit netwerk in contact teblijven, kennis en ervaring uit te wisselen met de deelnemers van de trainingen, detrainers en een groot netwerk van professionals uit de gehele wereld.
 10. 10. Wie zijn wij?
 11. 11. DesignThinkers is een design drivenService Innovatie Bureau. Wij helpenorganisaties met het ontwikkelenvan merken, product/servicecombinaties en een open cultuur.
 12. 12. Met als doel het versterken van deinnovatiekracht en het vermogenwaarde te co-creëren met allestakeholders om te bouwen aanduurzame klantrelaties.
 13. 13. Onze visie:
 14. 14. Wij gebruiken Service DesignThinking tools en methodieken bijinnovatie in dienstverlening en hetdaadwerkelijk klantgerichter makenvan organisaties. Om organisatieshierin succesvol te laten zijn is eenService Design mindsetonontbeerlijk.
 15. 15. Wij faciliteren het gesprek online enoffline over Service DesignThinking. Wij initiëren en beherenhet Design Thinking Network metduizenden professionals over dehele wereld... en dit netwerk groeitmet de dag.
 16. 16. Wij zijn een internationaalnetwerk met partners inDuitsland, V.S., Chili,Oostenrijk, U.K., Spanje,Noorwegen en Holland.
 17. 17. Onze Klanten.
 18. 18. PHILIPS, TELENOR, AEGON, VODAFONE, NOVABASE,TRYG, JMNET KOREA, UNITED NATIONS, NS &PRORAIL (DUTCH RAILWAYS), DUTCH MINISTRY OFECONOMIC AFFAIRS, VOLKSWAGEN AG, GASUNIE,TELEGRAAF MEDIA GROUP, GRUPO COPESA, CISCO,GREENPEACE, UPC, DSM, MARE RESEARCH, CITYOF AMSTERDAM, SHELL, POSTEN, STOREBRAND,MIELE, HOLLAND BRANDING, AGENTSCHAP NL,RABOBANK, NFIA, SCHIPHOL, VELDHOVEN GROUP,AMSTERDAM INNOVATION MOTOR.
 19. 19. www.designthinkersgroup.comHerengracht 265, 1016 BJ AmsterdamHollandTel: +31 (0)20 471 00 70info@designthinkersgroup.comTwitter @designthinkers

×