Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Import moodle

52 views

Published on

Moodle importar

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Import moodle

  1. 1. Importació de contingutsImportació de continguts
  2. 2. En ocasions necessitem traslladar un o diferents elements d’un curs a un altre. Per exemple, tenim un qüestionari en un curs de 1r d’ESO que ensde 1r d’ESO que ens interessa traslladar a un altre curs de 2n. No cal tornar a fer de nou el qüestionari, sinó que poden fer una IMPORTACIÓ.
  3. 3. 1. El primer que hem de fer és saber el nom del curs del qual volem importar el contingut que ens interessa. Aquest és el nom que ens interessa Vull importar aquest qüestionari
  4. 4. 2. Ens situem en el curs al qual volem fer la importació, o sigui, el curs al qual volem traslladar l’element 3. Seleccionem la funció importació
  5. 5. 4. En el calaix escrivim el nom id del curs i el cerquem. 5. El seleccionem
  6. 6. Marquem i desmarquen segons el que ens interessa. Com es pot veure es pot seleccionar importar múltiples elements individuals o seccions senceres.
  7. 7. Seguim amb el procés fin a FER LA IMPORTACIÓ
  8. 8. Aquí tenim el qüestinari. Ara el podem editar el nostre gust.

×