Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Quiz random moodle

31 views

Published on

Qüestionari random Moodle

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Quiz random moodle

  1. 1. Qüestionari amb preguntes aleatòries
  2. 2. En ocasions pot resultar convenient aleatoritzar la totalitat o una part de les preguntes d’un qüestionari, especialment si aquest ha de ser resolt sense la supervisió del professorat. Aquesta mesura pot prevenir possibles còpies per part de l’alumnat donat que cada alumne disposarà d’unde l’alumnat, donat que cada alumne disposarà d’un exercici en major o menor mesura diferent. En aquesta presentació aprendrem a elaborar un qüestionari amb la totalitat de les preguntes aleatoritzada (tot i que també es pot fer amb una part de les preguntes)
  3. 3. 1. Un cop hem creat el qüestionari i procedim a editar- lo, obrim el menú d’afegir preguntes i triem “preguntat aleatòria”
  4. 4. 2. Triem la categoria del banc de preguntes de la qual volem que Moodle seleccioni les preguntes de manera aleatòria. Si no tenim les preguntes classificades per categories, aleshores es presentaran totes juntes en una CATEGORIA PER DEFECTE que porta el nom del curs.
  5. 5. 3. Triem també la quantitat de preguntes que volem que tinguin la condició d’aletòries. Fixeu-vos que es poden afegir d’una en una fins a 10, però a partir d’aquí s’han d’afegir en grups de 10. Si volgués fer unvolgués fer un qüestionari aleatori de 34 preguntes, hauria de tenir almenys dues categories en el banc de preguntes per repartir (20+4)
  6. 6. Pot resultar molt interessant disposar d’un banc de preguntes format per diferents carpetes amb preguntes organitzades per dificultat, temàtica, etc. I triar les preguntes aleatòries d’aquestes carpetes. D’aquesta manera no només aconseguim el caràcter aleatori, sinó que elaborem un qüestionari compensat en dificultat i continguts.

×