Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tone - kildekritikk

22,023 views

Published on

Published in: Education
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Tone - kildekritikk

  1. 1. T O N ETONE - kildekritikk
  2. 2. T O T står for troverdig Hvem er forfatteren? Du må kunne “stole” på N E kilden din. Hold deg til kjente adresser hvor du kan finne ut hvem som er ansvarlig for nettsiden.T = Troverdig• Hva betyr det at en side er merket med https?• Hva betyr det at en nettside slutter på .no, .org, .com?• Hvor kan du finne opplysninger om hvem som har skrevet teksten og hvem som er ansvarlig for siden? Tilbake til hovedside
  3. 3. T O O står for objektiv Er informasjonen framstilt på en nøytral N E måte? Stemmer noe av innholdet med noe du vet fra før?O = Objektiv• Hva betyr det å være objektiv?• Hvorfor er det viktig å være objektiv?• Skal man alltid være objektiv? Hvorfor/hvorfor ikke? Tilbake til hovedsiden
  4. 4. T O N står for nøyaktig Finner du skrive- og slurvefeil kan dette si N E noe om både forfatter og nøyaktighet. Når ble siden sist oppdatert? Sier nettsiden noe om “sine kilder” igjen?N = Nøyaktig• Er det slik at sider som ser dyre eller profesjonelle ut alltid forteller sannheten?• Hvorfor er det viktig å vite når siden ble oppdatert?• Hvorfor er det viktig å sjekke kildene som siden viser til? Tilbake til hovedsiden
  5. 5. T O E står for Egnet Passer kilden til ditt bruk, er den egnet til ditt N E formål? Hvem er den tenkte målgruppen og mottakeren?E = Egnet• Hva betyr egnet?• Hvis du skal finne opplysninger om Norges statsminister – er det regjeringen.no eller wikipedia.no som du mener er best egnet som kilde? Hvorfor? Tilbake til hovedsiden
  6. 6. Presentajon er utviklet av Drammen kommune og evabra.no, underlisensen CC BY-SA-NC.Du har lov til:å dele - å kopiere, distribuere og spre verketå remikse - å bearbeide verketPå følgende vilkår:Navngivelse — Du skal navngi opphavspersonen og/eller lisensgiverenpå den måte som disse angir (men ikke på en måte som indikerer atdisse har godkjent eller anbefaler deg eller din bruk av verket).Ikke-kommersiell — Du kan ikke bruke dette verket til kommersielleformål.Del på samme vilkår — Dersom du endrer, bearbeider eller byggervidere på dette verk, kan du kun spre det resulterende verk under enlisens, som er identisk med denne. Tilbake til hovedsiden

×