Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Irfan view nuotrauku_apkirpimas

109 views

Published on

Iš pirmųjų seminarų IT patarimai. Gal kam pravers

Published in: Education
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Irfan view nuotrauku_apkirpimas

  1. 1. Pateikiama nemokama programėlė, kurią galima parsisiųsti iš interneto naudojant šią nuorodą: http://www.irfanview.com/main_download_engl.htm Irfanview – nemokama paveikslėlių peržiūrai ir minimaliam apdorojimui skirta programa. Kaip sumažinti paveikslėlio dydį. Viršuti niame meniu spaudž iamas punkta s Image ir pasire nkama koman da Resize /Resa mple. Atsidariusiame lange įvedamas naujas plotis (Width) arba aukštis (Height) Jei pažymėta priemonė Preserve aspect ratio – tai įvedus bet kurį naują dydį (aukštį ar plotį) kitas bus priskirtas automatiškai, pagal originalaus paveikslėlio dydžio aukščio ir pločio santykį. Jei ši priemonė nepažymėta, tai abu dydžius reikia įvesti rankiniu būdu. Naujo dydžio paveikslėlį galima išsaugoti paspaudus viršutiniame meniu punktą File ir pasirinkus komandą Save arba Save as. Kaip nukopijuoti objektą iš paveikslėlio. Tarkim riekia nukopijuoti klaviatūrą iš patiekto paveikslėlio.
  2. 2. Prispaudė kairiuoju pelės mygtuku apvedame plotą, kurį riekia nukopijuoti. Viršutiniame meniu punkte Edit pasirenkama komanda Copy (arba Cut jei riekia iškirpti). Tuomet paleidžiame programą Irfanview ir viršutiniame meniu punkte Edit pasirenkama komanda Paste. Kaip apversti paveikslėlį. Paveikslėlių orientacijos keitimo komandos parenkamos viršutiniame meniu punkte Image: - pavertimas į kairę; - pavertimas į dešinę; - vartotojo pasirinktas kampas; - vertikalus pavertimas; - horizontalus pavertimas. Kaip pašalinti raudonas akis. Pažymimas akių plotas ir viršutiniame meniu spaudžiamas punktas Image ir pasirenkama komanda Red eye reduction (selection).

×