Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kế hoạch thực tập học viện tài chính ngân hàng

2,850 views

Published on

Nhiều sinh viên than phiền rằng công việc thực tập của họ thật quá nhàm chán, thường là “bưng trà, rót nước” hoặc bị sai vặt. Điều này hoàn toàn có thể xảy ra. Tuy nhiên, nếu chọn lựa kỹ lưỡng, bạn có thể tìm được các công ty có chương trình thực tập tốt hơn. Và để không phải là người thừa, để được tiếp cận với công việc, trước khi đi thực tập bạn nên tìm hiểu thêm kiến thức ngành nghề liên quan để thích nghi với kế hoạch thực tập và đơn vị mình đến thực tập như:
- Thời gian thực tập cụ thể từ bắt đầu đến lúc kết thúc.
- Trách nhiệm, bổn phận hàng ngày của bạn (khi thực tập) sẽ là gì?
- Công việc đối với cơ cấu tổ chức của công ty như thế nào? (Nơi và bộ phận mà bạn muốn thực tập)
- Điều gì là ưu tiên chính của công việc, mối quan hệ với các phòng ban khác ra sao?
- Cần tìm hiểu trước mẫu báo cáo thực tập của truờng (yêu cầu) để khi đi thực tập không bị động. (Khi viết báo cáo nên tham khảo các báo cáo trước để rút kinh nghiệm và nên viết về các điểm mạnh của nơi mình thực tập).

- Nên tạo mối quan hệ tốt với nơi thực tập bởi khi viết luận văn cũng cần một lần nữa làm việc với đơn vị để xin số liệu và chứng nhận cho báo cáo thực tập

Published in: Economy & Finance
  • Be the first to comment

Kế hoạch thực tập học viện tài chính ngân hàng

  1. 1. KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NHGIỆP Họ và tên sinh viên : Đỗ Thị Trang Ngày sinh:1/10/1993 Mã sinh viên : 1164010057 Lớp : ĐHKT – K14A Số điện thoai:0987453370 Đơn vị thực tập: Công ty TNHH Vận Tải & TM Nam Long Điạ điểm: Số 8/2/7, đường Tô Hiệu, P. Nguyễn Trãi, Q. Hà Đông, TP Hà Nội Thời gian thực tập: Từ ngày 25/12/2014 đến ngày 26/03/2015 Giáo viên hướng dẫn: Th.S Lê Thị Hồng. Bảng Kế Hoạch Cụ Thể Như Sau: Ngày – Tháng Nội dung thực tập Địa điểm Ghi chú 25/12/2014 -Sáng 8h -Chiều -Triển khai kế hoach thực tập. -Lập kế hoạch thực tập Khoa KT - QTKD Khoa KT - QTKD Từ ngày 26/12/2014 đến ngày 26/01/2015 Thực tập giai đoạn 1 26/12/2014 Nộp kế hoạch thực tập Khoa KT - QTKD Giáo viên hướng dẫn 29/12/2014 – 09/01/2015 Tìm hiểu tình hình chung của đơn vị thực tập Cơ sở thực tập Sinh viên TT 02/01/2015 Tìm hiểu đặc điểm sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Cơ sở thực tập Sinh viên TT 03/01/2015 – 04/01/2015 Tự nghiên cứu Tại nhà Sinh viên TT 05/01/2015 Tìm hiểu tổ chức chứng từ kế toán từ doanh nghiệp Cơ sở thực tập Sinh viên TT 06/01/2015 Tìm hiểu hệ thống tài khoản kế toán từ doanh nghiệp Cơ sở thực tập Sinh viên TT
  2. 2. 07/01/2015 Tìm hiểu tổ chức hệ thống sổ kế toán của doanh nghiệp Cơ sở thực tập Sinh viên TT 08/01/2015 Tìm hiểu tổ chức bộ máy kế toán của doanh nghiệp Cơ sở thực tập Sinh viên TT 09/01/2015 Tìm hiểu tình hình tài chính của doanh nghiệp Cơ sở thực tập Sinh viên TT 10/01/2015 – 11/01/2015 Tự tìm hiểu Tại nhà Sinh viên TT 12/01/2015 Tìm hiểu chế độ tài chính tại đơn vị thực tập Cơ sở thực tập Sinh viên TT 13/01/2015 – 26/01/2015 Thực tập phần hành kế toán Cơ sở thực tập Sinh viên TT 13/01/2015 Thực hành kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ Cơ sở thực tập Sinh viên TT 14/01/2015 Thực hành kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương Cơ sở thực tập Sinh viên TT 15/01/2015 Thực hành kế toán tài sản cố định và đầu tư dài hạn Cơ sở thực tập Sinh viên TT 16/01/2015 Thực hành các khoản vốn bằng tiền, đầu tư ngắn hạn và các khoản phải thu, ứng trước Cơ sở thực tập Sinh viên TT 17/01/2015 – 18/01/2015 Tự nghiên cứu Tại nhà Sinh viên TT 19/01/2015 Thực hành kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm Cơ sở thực tập Sinh viên TT 20/01/2015 Thực hành kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh Cơ sở thực tập Sinh viên TT 21/01/2015 Thực hành kế toán nợ phải trả và nguồn vốn chủ sở hữu Cơ sở thực tập Sinh viên TT 22/01/2015 Lập và phân tích báo cáo tài chính Cơ sở thực tập Sinh viên TT 23/01/2015 Viết báo cáo giai đoạn 1 Cơ sở thực tập Sinh viên TT 24/01/2015 – 25/01/2015 Tự tìm hiểu Tại nhà Sinh viên TT 26/01/2015 Báo cáo tiến độ nhận chuyển để thực tập tốt nghiệp Cơ sở thực tập Sinh viên TT Giai đoạn 2: Từ 27/01/2015 đến 30/03/2015 27/01/2015 – 28/01/2015 Xây dựng đề cương thực tập tốt nghiệp Cơ sở thực tập Sinh viên TT
  3. 3. 03/02/2015 Duyệt đề cương báo cáo thực tập tốt nghiệp Khoa KT - QTKD Bộ môn KT - KT 03/02/2015 – 03/03/2015 Kiểm tra thực tập tốt nghiệp Khoa KT - QTKD Bộ môn KT - KT 04/02/2015 – 05/03/2015 Thu thập số liệu viết đánh máy Cơ sở thực tập Sinh viên TT 05/03/2015 – 15/03/2015 Duyệt bản thảo Khoa KT - QTKD Giáo viên HD 16/03/2015 - 22 / 03/2015 Hoàn chỉnh báo cáo Cơ sở thực tập Giáo viên HD 23/03/2015 Sơ kết tai cơ sở thực tập Cơ sở thực tập Giáo viên HD 25/03/2015 Nôp 01 báo cáo thực tập tốt nghiệp cho giáo viên hướng dẫn Khoa KT - QTKD Giáo viên HD 26/03/2014 Nộp 01 báo cáo thực tập tôt nghiệp cho khoa Khoa KT - QTKD Khoa KT - QTKD 27/03/2017 – 30/03/2015 Chấm báo cáo thực tập tốt nghiệp Khoa KT - QTKD Khoa KT - QTKD Thanh hóa,ngày 26 tháng 12 năm 2014.

×