Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Phương pháp tính theo giá đích danh

6,404 views

Published on

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Phương pháp tính theo giá đích danh

  1. 1. Dịch vụ kế toán Vĩnh Phát - Hotline:0917.876.660http://www.ketoanthue365.com/PHƯƠNG PHÁP TÍNH THEO GIÁ ĐÍCH DANHMột loại hàng tồn kho mua vào ở những thời điểm khác nhau sẽ có những giá gốckhác nhau. Đối với một vài doanh nghiệp, mỗi một loại hàng có thể có một số thứtự hay dấu hiệu phân biệt riêng để biết hàng mua vào lúc nào. Tuy nhiên, thôngthường hàng hoá đều giống nhau và khó mà có thể phân biệt được những lượnghàng mua vào ở những thời điểm khác nhau. Trong trường hợp này kế toán cónhiều phương pháp để tính giá gốc của hàng còn tồn kho và giá gốc của hàng đãxuất kho dùng hay để bán.Chuẩn mực kế toán hàng tồn kho đã quy định: việc tính giá trị hàng tồn kho đượcáp dụng theo một trong các phương pháp.Phương pháp tính theo giá đích danh: có thể được áp dụng ở các doanh nghiệpcó ít chủng loại mặt hàng hoặc mặt hàng ổn định và dễ nhận diện. Theo phươngpháp này, kế toán sẽ sử dụng giá gốc thật sự của từng đơn vị hàng tồn kho đểxác định giá trị của hàng tồn kho và hàng xuất kho. Đây là phương pháp hợp lýnhất trong 4 phương pháp. Tuy nhiên đây cũng là phương pháp đòi hỏi nhiềucông sức nhất vì phải nhận biết cho được giá gốc của mỗi đơn vị hàng tồn kho.Ảnh hưởng của việc tính giá hàng tồn kho đến báo cáo tài chính:Trong điều kiện có sự thay đổi về giá cả thì mỗi một phương pháp tính giá khácnhau sẽ cho ra những số liệu khác nhau về giá vốn hàng bán và hàng tồn kho cuốikz. Nghĩa là phương pháp tính giá hàng tồn kho sẽ ảnh hưởng đến các chỉ tiêu cóliên quan đến hàng tồn kho được trình bày trên báo cáo tài chính như: giá vốnhàng bán trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; hàng tồn kho cuối kz trênbảng cân đối kế toán… Và như vậy, phương pháp tính giá nào được xem là tốtnhất?Có quan điểm cho rằng: phương pháp tốt nhất là phương pháp tính ra giá trị hàngtồn kho cuối kz và giá vốn hàng bán sát với thực tế nhất. Điều này cũng rất phứctạp và khó có thể đáp ứng một cách trọn vẹn.

×