Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

DigiKilta: Käyttäjäkeskeinen tilasuunnittelu Kuopion kouluhankkeissa, tilahallintapäällikkö Tanja Karpasto

https://digikilta.fi/2017/10/05/digikilta-kuopio-2017/

DigiKilta-hanke järjesti koulujen tilasuunnittelua, äänisuihkuja, langatonta esitystekniikkaa ja virtuaalitodellisuutta käsittelevän tapahtuman Kuopiossa 15.11.2017.

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

DigiKilta: Käyttäjäkeskeinen tilasuunnittelu Kuopion kouluhankkeissa, tilahallintapäällikkö Tanja Karpasto

  1. 1. KÄYTTÄJÄKESKEINEN TILASUUNNITTELU KUOPION KOULUHANKKEISSA DIGIKILTA 15.11.2017
  2. 2. KÄYTTÄJÄKESKEINEN PROSESSI ESIMERKKINÄ JYNKÄN KOULU • Toimitilahankkeen käyttäjäkeskeinen suunnitteluprosessi käynnistyy tarveselvityksellä, jossa käyttäjä on alusta alkaen tärkeässä roolissa toiminnan asiantuntijana. • Tarveselvitysvaiheessa toiminnallisten lähtökohtien rinnalla tarpeita tarkastellaan strategialähtöisesti palveluverkoston tavoitteiden näkökulmasta. • Loppukäyttäjän lisäksi kuullaan sidosryhmien tarpeita ja arvioidaan niiden yhteensovittamisen mahdollisuuksia ja kannattavuutta meneillään olevassa toimitilahankkeessa. • Kuopion mallissa monipuolinen iltakäyttö; mm. liikunta, kädentaidot sekä asukkaiden kokoontuminen ovat tärkeitä lähtökohtia tilojen toiminnallisessa suunnittelussa. Huom! Toimintakulttuuri!
  3. 3. KÄYTTÄJÄKESKEINEN PROSESSI ESIMERKKINÄ JYNKÄN KOULU  Oppimisympäristöjen pedagogialähtöistä ja käyttäjäkeskeistä tilasuunnittelua ohjaa uudistuneen opetussuunnitelman (OPS2016) asettamat tavoitteet.  Koulurakennus tarjoaa parhaimmillaan monipuolisen oppimisen, leikin ja liikunnan toiminnallisen alustan monimuotoiseen käyttäjä- tarpeeseen.  Olennaisena tavoitteena on tukea oppimisen ja liikkumisen iloa! OPPILAS: ● aktiivinen toimija ● tavoitteiden asettelija ● ongelmanratkaisija -> yhdessä muiden kanssa sekä itsenäisesti
  4. 4. KÄYTTÄJÄKESKEINEN PROSESSI ESIMERKKINÄ JYNKÄN KOULU • Prosessi etenee hankesuunnittelusta rakennussuunnitteluun: käyttäjän rooli toiminnan asiantuntijana korostuu toteutussuunnittelun edetessä kaavioista yksityiskohtaiselle tasolle. • Huomioitavaa; tiedonkulun oikea-aikaisuus!  Idiksistä ajatuksiksi, ajatuksista suunnitelmiksi, suunnitelmista konkretiaksi ja käyttökelpoisiksi toiminnoiksi. • Digitaalisen ympäristön suunnittelu:  kiinteäksi osaksi sisällön muotoilua (tarveselvitys, hankesuunnittelu)  ensin digitaalisen ympäristön tavoitteet ja mahdollisuudet, vasta sitten fyysinen hahmo.
  5. 5. KÄYTTÄJÄKESKEINEN PROSESSI ESIMERKKINÄ JYNKÄN KOULU • Kaluste- ja välineratkaisut tukevat tavoitteita ja mahdollistavat tekemisen. • Huomioitavaa seinistä siirtyneet tarpeet kalustehankintoihin ja muuttunut käyttöikä –> kustannukset! • Laitteita vuokrataan, miksei kalusteitakin? • Mitä seuraavaksi? ILOA SUUNNITTELUUN!

×