Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Digiloikasta pedaloikkaan

Leena Pöntysen esitysdiat Digikilta-seminaarissa 29.11.2016

https://digikilta.fi/

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Digiloikasta pedaloikkaan

 1. 1. Digiloikasta pedaloikkaan Perusopetuksen erityisasiantuntija Leena Pöntynen Hämeenlinna 29.11.2016
 2. 2. Mikä digiloikka on minun mielestäni? • "In Finland, the Finnish National Board of Education is highlighting digitalization in the national core curriculum, so that all students have equal possibilities to use needed digital skills in the future (Helminen 2014). However, this digital leap is a complex construct. Leena… Pöntynen, the Senior Advisor at The Association of Finnish Local and Regional Authorities, highlighted the different meanings of the digital leap in a national television podcast, A-studio, in March, 2016. In one hand, the digital leap is an idea how to utilize new technologies, applications, and teaching materials. On the other hand, it is also a change towards an operational culture, where the student shifts into the center of teaching, and becomes an active actor in the learning process. Inspiring teachers is important in this cultural change, for teachers have autonomy over the used teaching materials and pedagogies. “ Linda Helistö, 2016. 29.11.2016 Leena Pöntynen, perusopetuksen erityisasiantuntija
 3. 3. Kuinka usein käytät TVT:a opetuksessasi? (%)Lähde: Opeka 4/2016 3,9 6,4 4,6 4,1 5,4 10,6 11 11,2 25,8 37,2 41,9 44,2 63,9 45 41,5 39,8 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2012 2013 2014 2015 Päivittäin Viikoittain 1-2 kertaa kuukaudessa Harvemmin En ollenkaan 22 400 oppilasta = ei juuri TVT:tä opetuksessa 83 500 oppilasta = TVT:tä opetuksessa ei ollenkaan tai harvemmin kuin 2 krt. kuussa Leena Pöntynen
 4. 4. 1. Oppimateriaalin siirtäminen verkkoon ei tee siitä digitaalista 29.11.2016 Leena Pöntynen, perusopetuksen erityisasiantuntija • “Kirjan muuttaminen digitaaliseksi on vain painetun materiaalin siirtoa eri siiloon. Jotta oppimateriaali olisi aidosti digitaalista, sen avulla pitäisi voida lisätä ihmisten osaamista, kyvykkyyttä ja älykästä toimintaa”, Laru sanoo.
 5. 5. 2. Äly on opiskelijoissa, ei opetusvälineissä • “Toivon, että älykkyys vapautuisi ihmisiin. Laitteet ovat markkinoilla hetken ja vanhenevat ennen pitkää. Vaikka teknologiaa tarvitaan, se saa merkityksensä vasta älykkäistä käyttäjistä", Järvelä sanoo. 29.11.2016 Leena Pöntynen, perusopetuksen erityisasiantuntija
 6. 6. 3. Oppimistilat pitää suunnitella opiskelijoille, ei opettajille • “Nyt tuntuu siltä, että luodaan värikkäitä tiloja, heitetään vanhat kalusteet pois ja laitetaan tilalle kaikkea hauskaa. Mutta pulpetit ulos ja läppärit sisään ei ole ratkaisu oppimistilanteiden kehittämiseen”, Järvelä sanoo. • Kaiken taustalla on oltava vahva ajatus siitä, miksi ja miten oppimista pitäisi vauhdittaa. Ja kun ajatus kantaa, oppimista voi tukea pienilläkin muutoksilla. 29.11.2016 Leena Pöntynen, perusopetuksen erityisasiantuntija
 7. 7. 4. Oppimistutkijoiden on pysyttävä askel edellä muita • “Meillä on määrätietoista, pitkäjänteistä tutkimusta ja ymmärrystä siitä, miten ihminen oppii ja miten teknologia tukee oppimista. Meillä on toimivat varusteet, ei vanhoja tietokoneluokkia. Sen lisäksi meillä on järkevä infrastruktuuri, joka mahdollistaa tutkimuksen ja teknologian yhteistyön”, Järvelä summaa. • Monen tasoinen pedagoginen johtajuus 29.11.2016 Leena Pöntynen, perusopetuksen erityisasiantuntija
 8. 8. 5. Tulevaisuuden digitaalista oppimisvälinettä ei ole • “Mikään yksittäinen väline ei muuta sitä, mistä oppimisessa on pohjimmiltaan kyse. Futuristinenkin laite on vain uusi ilmentymä oppimisen ja opettamisen lainalaisuuksista”, Laru tiivistää. 29.11.2016 Leena Pöntynen, perusopetuksen erityisasiantuntija
 9. 9. Leena Pöntynen, perusopetuksen erityisasiantuntija We are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act, but a habit. Aristotle 29.11.2016
 10. 10. Leena Pöntynen, perusopetuksen erityisasiantuntija The greatest danger for most of us is not that our aim is too high and we miss it but that it is too low and we reach it. Michelangelo 29.11.2016
 11. 11. Koulussa minun työtäni pidetään tärkeänä? Alakoulu Lähde Koulun hyvinvointiprofiili, 5/2016 Leena Pöntynen, perusopetuksen erityisasiantuntija Lähes 120 000 oppilasta 29.11.2016
 12. 12. Leena Pöntynen, perusopetuksen erityisasiantuntija Tehostetaanko olemassa olevaa? VAI Muotoillaanko uutta? 29.11.2016
 13. 13. 29.11.2016 Leena Pöntynen, perusopetuksen erityisasiantuntija
 14. 14. Leena Pöntynen, perusopetuksen erityisasiantuntija 29.11.2016
 15. 15. Hyvä, paha digiloikka / Saku Tuominen • Digitalisaatio ei ole itsetarkoitus. Mutta se on itsestäänselvyys. • Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että kaikki muuttuisi digitaaliseksi. • Kyse ei kuitenkaan ole asiasta, jolla on alku ja loppu. • Digitalisaatio on loputon kehitysprosessi, josta ei koskaan tule valmista. Digiloikan sijaan kyse on digitutkimusmatkasta, joka on yllätyksiä täynnä. 29.11.2016 Leena Pöntynen, perusopetuksen erityisasiantuntija
 16. 16. 1. Lähtökohtana syvällinen ymmärrys siitä, miten digitalisaatio muuttaa tulevaisuuden maailmaa ja siinä tarvittavia taitoja. 2. Tekniikka ei itsessään ole hyvä tai huono asia. Olennaista on, mitä tekniikalla tehdään ja parantaako se oppimista. 3. Tärkeää on myös se, että opettajilla on innostunut ja itsevarma ote uuden teknologian edessä. 4. Samaan aikaan digitaalisuus on paljon muutakin kuin oppimateriaali. 5. Jokaisessa suomalaisessa koulussa tulisi olla hyvin toimiva langaton verkko. 6. On järjetön ajatus yrittää muuttaa kaikkea digitaaliseksi. On suuri määrä asioita, joissa teknologiasta on vain haittaa. 29.11.2016 Leena Pöntynen, perusopetuksen erityisasiantuntija
 17. 17. Materiaalit, oppimisympäristöt, arviointityökalut 18 Visio – tarkista -misen sykli? Opeka Opeka Opeka Opeka Ammatillisen osaamisen varmistaminen ja kehittäminen Ope KESU Ope KESU Ope KESU Perusopetuksen digitaalistuminen = Ei vain digiloikka, vaan myös pedaloikka! (SiSu s.18 2-4) Miten kuntien TVT-strategiatyöllä voitaisiin edistää vision toteutumista tukemalla tietopohjaista it- strategiajohtamista sekä osaamisen johtamisessa että laitekannan kehittämisessä? Ammatillisen osaamisen varmistaminen ja kehittäminen Ammatillisen osaamisen varmistaminen ja kehittäminen
 18. 18. Ja lopuksi… • Kukaan ei tiedä, mikä toimii ja mikä ei. Virheitä ei pidä pelätä tai hävetä. Voiko jotain ennakoida? Miten annamme tilaa kokeilemiselle? 29.11.2016 Leena Pöntynen, perusopetuksen erityisasiantuntija

×