Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

E-legitimationer

531 views

Published on

Offentlig sektor går över till Svensk e-legitimation. Hur påverkas leverantörerna?
En presentation av Eva Sartorius, E-legitimationsnämnden

Published in: Government & Nonprofit
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

E-legitimationer

  1. 1. 16 april 2015  1 E-legitimationer och e-underskrifter Bra att tänka på för leverantörer till offentliga myndigheter 2015-04-13 eva.sartorius@elegnamnden.se
  2. 2. 16 april 2015  2 E-tjänster som kräver e-legitimering behöver kunna hantera identitetsintyg
  3. 3. 16 april 2015  3 E-underskrift - mer än bara identitetsintyget
  4. 4. 16 april 2015  4 Utländskt identitetsbegrepp i identitetsintygen senast från 2018
  5. 5. 16 april 2015  5 www.elegnamnden.se

×