Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ang pyudalismo

37,694 views

Published on

 • Finally found a service provider which actually supplies an essay with an engaging introduction leading to the main body of the exposition Here is the site ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Did u try to use external powers for studying? Like ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ ? They helped me a lot once.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • You can hardly find a student who enjoys writing a college papers. Among all the other tasks they get assigned in college, writing essays is one of the most difficult assignments. Fortunately for students, there are many offers nowadays which help to make this process easier. The best service which can help you is ⇒ www.WritePaper.info ⇐
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating for everyone is here: ❶❶❶ http://bit.ly/39pMlLF ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Follow the link, new dating source: ♥♥♥ http://bit.ly/39pMlLF ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Ang pyudalismo

 1. 1. ANG PYUDALISMO BY:EDMUND MACAPIA
 2. 2. ANG PYUDALISMOA  Ay isang sistema ng pamamalakad ng lupain na kung saan ang lupang pag-aari ng panginoon ng lupa o may-ari ng lupa ay ipinasasaka sa mga nasasakupang tauhan na may katungkulang maglingkod at maging matapat sa panginoong may-lupa.
 3. 3. NOBLE- DUGONG BUGHAW
 4. 4. VASSAL- TAONG TUMATANGGAP NG LUPA MULA SA LORD.
 5. 5. LORD- NAGMAMAY-ARI NG LUPA.
 6. 6. ANO ANG FIEF?  GINAGANAP BILANG PATUNAYNG KANYANG PAGTANGGAP NG LUPA.
 7. 7. OATH OF FEALTY  "I promise on my faith that I will in the future be faithful to the lord, never cause him harm and will observe my homage to him completely against all persons in good faith and without deceit."
 8. 8. PROSESO NG PAGIGING KNIGHT
 9. 9. ANO BA ANG KNIGHT? KNIGHT CAME FROM THEANGLOSAXON WORD CALLED"CNIHT" meaning BOY.
 10. 10.   Mula pagkapanganak hanggang pitong taong gulang, siya ay nasa pangangalaga ng kanyangina. Pagsapit pa ng pitong taon(14yrs.) siya ay ipadadala sa isa pang lord upang maging PAGE. Sasanayin siya sa paggamit ng mga sandata atpagsakay sa kabayo.
 11. 11.  Bilang squire, tungkulin niyang sumama sa kanyangmaster sa mga tournament. Pagsapitng ika-21 taong gulang, siya ay ginagawang isang ganap na KNIGHT.
 12. 12. HOMAGE  Kapag ang Vassal o Lorday nabigyan na ng lupa, kinakailangan nilang magtapat ng saloobin o "OATH OF FEALTY." Ang tawag sa seramonyang ito ay Homage.
 13. 13. MGA ALITUNTUNIN SA KILOSAT ASAL NG KNIGHT    MGA ALITUNTUNIN SA KILOSAT ASAL NG KNIGHT Ang knight ay tapat at magalang. Ang tawag sa alituntunin na sinusunod ng isang knight ay CHIVALRY.
 14. 14. CHIVALRY, Ito ay ang dakilang gawain ng mga knight.
 15. 15. MANORYALISMO
 16. 16. ANO ANG MANORYALISMO?  Isa itong sistemang pang-ekonomiya kung saan ang mga taga-bukid ay nagbibigay ng serbisyo sa isang piyudal na hari, pinuno, o may-ari bilang kapalit ng proteksyon.
 17. 17. MANOR    Ang MANOR ay isang malaking lupaing sinasaka. Pagsasaka sa manor Ang pagtatanim ay ginagawa ng mgamag bubukid.Nagatatrabaho ang mga magbubukid sa lupain ng lord, tatlongaraw sa loob ng isang linggo.
 18. 18. NAYON  Ang mga tirahan dito ay nasa magkabilang gilid ng isang makitid na daan.
 19. 19. ANO ANG KASTILYO?
 20. 20.  Ang kastilyo ay ang tirahan ng lord.  Ang mga silid ng kastilyo ay madilim, malamig at amoy-amag.sa panahon ng taglamig, iilan lamang sa mga silid ang napapainitan.

×