Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Spiral Dynamics<br />&<br />IntegralTheory<br />
Graves over MenselijkeOntwikkeling<br />
de wereld is een<br />integraalsamenhangend en <br />zichzelfontwikkelendgeheel<br />
Waaruitbestaat het Universum?<br />HOLONS! <br />
Holons & Holarchieën<br /><ul><li>Allesis eengeheel en eendeel (= eenholon)
Allesorganiseertzichzelf in holarchieën
Alsgeheeldrukt het autonomieuit (compleetheid)
Alsdeeldrukt het toebehorenuit (partieel)
Elkeholonoverstijgt en omvat de delen</li></li></ul><li>Holarchieën en Evolutie<br />Holonshebbenvierkarakteristiekekenmer...
zelfaanpassing (verbondenheid)
zelftranscendentie (Eros – Liefde)
zelfimmanentie (Thanatos - Dood)</li></ul>De algemenerichtingwaarinevolutiezichbeweegt is die van toenemendecomplexiteit e...
De viervoornaamstecapaciteiten van holons,t.w. agency,, verbondenheid, zelfimmanentieen zelftranscendentie, met de pulsere...
Holon – 4 Perspectieven<br />Innerlijk<br />Uiterlijk Extern<br />HET<br />BiologischeGedrags-<br />kenmerken<br />IK<br /...
ToepassingIntegraleTheorie<br />Intern<br />Extern<br />PersoonlijkeIntegriteit – Walk the Talk<br />Persoonlijkheid<br />...
Spiral Dynamics & IntegraleTheorie<br />
Spiral Dynamics Integral<br />&<br />Veranderdynamiek<br />
Graves over MenselijkeOntwikkeling<br /><ul><li>Het menselijkbewustzijnontwikkeltzichsprongsgewijsalsgevolg van veranderin...
Als het oudebewustzijnsniveaunietmeervoldoet, ontstaatereenperiode van verwarring en frustratie
Om met de veranderendeomstandighedenomtekunnengaanontwikkeltzicheennieuwniveau van bewustzijn
Ditnieuwebewustzijnsniveaubepaalt de inrichting (herordening) van het leven en de samenleving
NB Elkeperiode van verandering/ontwikkelingwordtvoorafgegaan door verwarring & frustratie (met de geldendelevensomstandigh...
bron: Ervin Laszlo<br />
bron: Ervin Laszlo<br />
De Dynamiek van Verandering<br />bron: EvolutionairLeiderschap (Peter Merry)<br />
Evenwicht<br />Tijd<br />Inzicht in het Nieuwe<br />Evolutie<br />EvolutionaireFasen van<br />CreatieveDoorbraak<br />en D...
 De Bevindingen van Graves<br /><ul><li>Het menselijkbewustzijnontwikkeltzichsprongsgewijs (cyclisch & dialectisch) a.g.v....
 De mens past zichcontinuaanals de leefomstandighedenveranderen.
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

of

B3 SDi-1 Change Dynamics & Integral Theory Dutch v1101 Slide 1 B3 SDi-1 Change Dynamics & Integral Theory Dutch v1101 Slide 2 B3 SDi-1 Change Dynamics & Integral Theory Dutch v1101 Slide 3 B3 SDi-1 Change Dynamics & Integral Theory Dutch v1101 Slide 4 B3 SDi-1 Change Dynamics & Integral Theory Dutch v1101 Slide 5 B3 SDi-1 Change Dynamics & Integral Theory Dutch v1101 Slide 6 B3 SDi-1 Change Dynamics & Integral Theory Dutch v1101 Slide 7 B3 SDi-1 Change Dynamics & Integral Theory Dutch v1101 Slide 8 B3 SDi-1 Change Dynamics & Integral Theory Dutch v1101 Slide 9 B3 SDi-1 Change Dynamics & Integral Theory Dutch v1101 Slide 10 B3 SDi-1 Change Dynamics & Integral Theory Dutch v1101 Slide 11 B3 SDi-1 Change Dynamics & Integral Theory Dutch v1101 Slide 12 B3 SDi-1 Change Dynamics & Integral Theory Dutch v1101 Slide 13 B3 SDi-1 Change Dynamics & Integral Theory Dutch v1101 Slide 14 B3 SDi-1 Change Dynamics & Integral Theory Dutch v1101 Slide 15 B3 SDi-1 Change Dynamics & Integral Theory Dutch v1101 Slide 16 B3 SDi-1 Change Dynamics & Integral Theory Dutch v1101 Slide 17 B3 SDi-1 Change Dynamics & Integral Theory Dutch v1101 Slide 18 B3 SDi-1 Change Dynamics & Integral Theory Dutch v1101 Slide 19 B3 SDi-1 Change Dynamics & Integral Theory Dutch v1101 Slide 20 B3 SDi-1 Change Dynamics & Integral Theory Dutch v1101 Slide 21 B3 SDi-1 Change Dynamics & Integral Theory Dutch v1101 Slide 22 B3 SDi-1 Change Dynamics & Integral Theory Dutch v1101 Slide 23 B3 SDi-1 Change Dynamics & Integral Theory Dutch v1101 Slide 24 B3 SDi-1 Change Dynamics & Integral Theory Dutch v1101 Slide 25 B3 SDi-1 Change Dynamics & Integral Theory Dutch v1101 Slide 26 B3 SDi-1 Change Dynamics & Integral Theory Dutch v1101 Slide 27 B3 SDi-1 Change Dynamics & Integral Theory Dutch v1101 Slide 28
Upcoming SlideShare
Profile Dynamics Info
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

1 Like

Share

Download to read offline

B3 SDi-1 Change Dynamics & Integral Theory Dutch v1101

Download to read offline

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

B3 SDi-1 Change Dynamics & Integral Theory Dutch v1101

 1. 1. Spiral Dynamics<br />&<br />IntegralTheory<br />
 2. 2. Graves over MenselijkeOntwikkeling<br />
 3. 3. de wereld is een<br />integraalsamenhangend en <br />zichzelfontwikkelendgeheel<br />
 4. 4. Waaruitbestaat het Universum?<br />HOLONS! <br />
 5. 5. Holons & Holarchieën<br /><ul><li>Allesis eengeheel en eendeel (= eenholon)
 6. 6. Allesorganiseertzichzelf in holarchieën
 7. 7. Alsgeheeldrukt het autonomieuit (compleetheid)
 8. 8. Alsdeeldrukt het toebehorenuit (partieel)
 9. 9. Elkeholonoverstijgt en omvat de delen</li></li></ul><li>Holarchieën en Evolutie<br />Holonshebbenvierkarakteristiekekenmerken:<br /><ul><li>zelfbehoud(individualiteit (“agency”))
 10. 10. zelfaanpassing (verbondenheid)
 11. 11. zelftranscendentie (Eros – Liefde)
 12. 12. zelfimmanentie (Thanatos - Dood)</li></ul>De algemenerichtingwaarinevolutiezichbeweegt is die van toenemendecomplexiteit en groeiendecompassie<br />
 13. 13. De viervoornaamstecapaciteiten van holons,t.w. agency,, verbondenheid, zelfimmanentieen zelftranscendentie, met de pulserendeenergie van de S-curve<br />(bron: DiederickJanse)<br />
 14. 14. Holon – 4 Perspectieven<br />Innerlijk<br />Uiterlijk Extern<br />HET<br />BiologischeGedrags-<br />kenmerken<br />IK<br />Zelf<br />Individueel<br />HET<br />Systemen & Structuren<br />WIJ<br />Cultuur<br />Collectief<br />bron: Ken Wilber, A Theory of Everything<br />
 15. 15. ToepassingIntegraleTheorie<br />Intern<br />Extern<br />PersoonlijkeIntegriteit – Walk the Talk<br />Persoonlijkheid<br />Individuelewaarden, overtuigingen en drijfveren<br />Karakter<br />Individuelegedragingen en acties<br />Personal Alignment<br />Individueel<br />MissionAlignment<br />ValuesAlignment<br />Collectieve Veerkracht: zowel duurzaam als economisch gedreven om resultaatgericht te werken onder alle omstandigheden<br />Collectief<br />Structural Alignment<br />Cultuur<br />Collectieve waarden, normen en overtuigingen<br />Sociale Structuren<br />Collectieve gedragingen, acties, systemen en structuren<br />Collectieve Verbondenheid - Missiegevoel<br />Bron: Ken Wilber (2000)<br />
 16. 16. Spiral Dynamics & IntegraleTheorie<br />
 17. 17. Spiral Dynamics Integral<br />&<br />Veranderdynamiek<br />
 18. 18. Graves over MenselijkeOntwikkeling<br /><ul><li>Het menselijkbewustzijnontwikkeltzichsprongsgewijsalsgevolg van veranderingen in de leefomstandighedenwaarmeemensengeconfronteerdworden
 19. 19. Als het oudebewustzijnsniveaunietmeervoldoet, ontstaatereenperiode van verwarring en frustratie
 20. 20. Om met de veranderendeomstandighedenomtekunnengaanontwikkeltzicheennieuwniveau van bewustzijn
 21. 21. Ditnieuwebewustzijnsniveaubepaalt de inrichting (herordening) van het leven en de samenleving
 22. 22. NB Elkeperiode van verandering/ontwikkelingwordtvoorafgegaan door verwarring & frustratie (met de geldendelevensomstandigheden)</li></li></ul><li>De DubbeleSpiraal van Graves<br />
 23. 23. bron: Ervin Laszlo<br />
 24. 24. bron: Ervin Laszlo<br />
 25. 25. De Dynamiek van Verandering<br />bron: EvolutionairLeiderschap (Peter Merry)<br />
 26. 26. Evenwicht<br />Tijd<br />Inzicht in het Nieuwe<br />Evolutie<br />EvolutionaireFasen van<br />CreatieveDoorbraak<br />en DestructieveNeergang<br />Manifestatie van <br />NieuweMogelijkheden<br />Doorbraak<br />Grotere Context<br />HeldereNieuweIdentiteit<br />Overleven<br />Blind voor het Nieuwe<br />Toebehoren<br />Herhalen van Oude Mogelijkheden<br />Neergang<br />StarreWaarheid<br />Een systeem wordt zowel van binnen als van buiten ongezond als het haar evenwicht verliest en haar oude patronen tracht te beschermen en te handhaven.<br />Statische Oude Identiteit<br />Destructieve Rituelen<br />Dood<br />bron: EvolutionairLeiderschap (Peter Merry)<br />
 27. 27. De Bevindingen van Graves<br /><ul><li>Het menselijkbewustzijnontwikkeltzichsprongsgewijs (cyclisch & dialectisch) a.g.v. veranderingen in de leefomstandighedenwaarmeemensengeconfronteerdworden
 28. 28. De mens past zichcontinuaanals de leefomstandighedenveranderen.
 29. 29. Horizontale vs. VerticaleAanpassing
 30. 30. Individuele vs. CollectieveAanpassing
 31. 31. Leefomstandighedenbepalenwelkniveau van bewustzijn het meestgeschikt is (dusnietbeter of slechter)
 32. 32. De complexiteit van de leefomstandigheden, het eigenvermogen tot emergentie (ontwikkelennieuwbewustzijn) en de genotenopvoeding (thuis & cultuur) bepalen het vermogen van mensen tot het ontwikkelen van nieuwebewustzijnsniveaus
 33. 33. Evolutionaireontwikkelinggaatsprongsgewijs, is onbegrensd, maarnooitvanzelfsprekend</li></li></ul><li>OAC Change States<br />OPEN<br /><ul><li>Potentievoorfunctioneren op hogerniveau van complexiteit
 34. 34. Geïntegreerdverleden & conditiesvooropenheidaanwezig</li></ul>ARRESTED (GEBLOKKEERD)<br /><ul><li>Gevangen in persoonlijke en/of situationelebarrières
 35. 35. Mogelijkheid tot veranderingalsbarrièresoverwonnenworden</li></ul>CLOSED (GESLOTEN)<br /><ul><li>Beweginggeblokkeerd door psychosocialeverleden
 36. 36. Neuropsychologischpotentieelontbreekt</li></ul>© Copyright 1997, National Values Center, Inc.<br />
 37. 37. OAC Change States<br />GEBLOKKEERD (A)<br />OntwikkelingnaartoekomstigewMemesgeblokkeerd door barrieres, alhoewelvroegeremanier van denkentoegankelijkblijft<br />GESLOTEN (C)<br />Psychologische ‘blindheid’ weerhoudt de persoon van het zien van alternatieven, zowel in het verledenals in de toekomst (slechtséénmanier van denken of doen)<br />OPEN (O)<br />Gecentraliseerd in eenwMeme, maar in staatomvrijtebewegenalsleefomstandighedendatvereisen. <br />
 38. 38. OAC Change States<br />Hoe signaleer je geslotenheid?<br /><ul><li>Vrijwilligeterugtrekking (‘tunes out’) op gesloten issues
 39. 39. Bouwtcontinueenzelfbeschermende en ego-defensieve ‘schil’ omzichheen
 40. 40. Plotselinge extreme reacties op gebeurtenissen (blow-up’s)
 41. 41. Onvermogenomtebeschouwen, tereflecteren en eenstapterugtenemenom de zakengoedteoverzien
 42. 42. Extreme rigiditeit in denken, doen en geloven
 43. 43. Probeert de ‘status quo’ en veranderingcontinuteontlopen
 44. 44. Dwangmatigheidom extreme taken (nietrealistisch) tevervullen
 45. 45. Continugedrevenomdingengedaan en/of ‘af’ tekrijgen
 46. 46. Onbevredigbaar (watookgedaanwordt, behoeftenwordennooithelemaalvervuld; ‘het is nooitgenoeg’)
 47. 47. De eigenmanierals de enigmogelijkewegzien</li></ul>© Copyright 1997, National Values Center, Inc.<br />
 48. 48. Verandercondities<br />1. Potentieelin denken / hersenen<br />2. Oplossingenvoorhuidigeproblemen<br />3. Dissonantiemet huidigerealiteit<br />4. Inzichten alternatieven<br />5. Barrièresgeïdentificeerden opgelost<br />6. Consolidatieen ondersteuning<br />
 49. 49. 3 SoortenVerandering<br /><ul><li>HorizontaleVerandering– fine-tunen, aanpassen, repareren en verbeteren van elementenbinneneenbestaandsysteemdat in essentiehetzelfdeblijft
 50. 50. ObligueVerandering– toevoegen van nieuweelementen van groterecomplexiteitaan het bestaandesysteemzonderwerkelijk de sprongnaar het nieuwebestaansniveautemaken (onder stress valt het systeemterugnaar het oudesysteem)
 51. 51. VerticaleVerandering– het ontwaken, ontvouwen en integreren van eennieuwbestaansniveau die de leefomstandighedenopnieuwsynchroniceert met de werkelijkheidzoals die wordtervaren</li></ul>© Copyright 1997, National Values Center, Inc.<br />
 52. 52. Verandermogelijkheden<br />Nieuw Alpha<br />CV-8 KwantumVerandering– veranderingvindtplaats op elk niveaubinnen het gehelesysteem<br />CV-7 Omhoogschuiven– evolutionaireveranderingrichting het <br />volgendecomplexiteitsniveau<br />CV-6 Uitbreken- barrières van het oudesysteemworden – <br /> min of meerrevolutionairc.q. agressief – verwijderd<br />Delta<br />Gamma-val<br />CV-5 OpwaartsRekken– huidigesituatiewordttijdelijk ‘uitgerekt’ ommeercomplexiteit toe telaten en teintegreren<br />CV-4 NeerwaartsRekken– tijdelijkeneerwaartseintegratieomtoegangtekrijgen tot eerdere, minder complexeomgangsmechanismen<br />Beta<br />CV-3 Verbreden– basissyteemblijfthetzelfde, maar het functioneren<br />wordtverrijkt, verbeterd en ontwikkeld<br />CV-2 Hervormen- elementenblijvenhetzelfde, maarwordenopnieuw in lijngebracht met de oorspronkelijkedoelen<br />CV-1 Finetunen– simpeleaanpassingenaanbrengenomallessynchroon en soepellopendtehouden<br />Alpha<br />bron: Spiral Dynamics (Beck & Cowan)<br />© Copyright 1997, National Values Center, Inc.<br />
 53. 53. Alpha Fitness<br />Veranderingsprofiel<br />Evenwicht<br />Nieuw<br />Alpha Fitness<br />Flex Transformatie<br />Barrière<br />Overstijgen en Omvatten<br />of<br />Overstijgen en Verdringen? <br />Delta Bevrijding<br />Beta Spanning<br />Gamma “Crash”<br />Tijd<br />bron: Spiral Dynamics (Beck & Cowan)<br />
 54. 54. JouwVeranderingsprofiel<br />
 55. 55. The Sequence of vMEME Change<br />A break-through as new thinking awakens to address what had been insurmountable problems<br /><ul><li> Excitement of discovery
 56. 56. Zeal to share the new way</li></ul>New concerns and doubts arise as more complex problems are discovered in the milieu <br />A time of uncertainty and doubt because some problems cannot be resolved but it is unclear why<br /><ul><li> Regressive search
 57. 57. More of the same</li></ul>Delta<br />Next Beta<br />Next Alpha<br />Beta<br />The complexity of problems and thinking again come into alignment so that balance seems to be restored<br />Evolutionary Change*<br />Alpha<br />A time of stability and congruence when solutions match problems<br />Revolutionary Change<br />* Evolutionary Change is possible if the six conditions can all be met.<br />If not, the course is from Beta into some form of Gamma. There may be oscillation and Revolutionary activity until sufficient energy and insight are available to trigger the shift to the fragile entering Delta change state.<br />Gamma<br />A state of anxiety, fear, and frustration because problems are apparent but there seems no way to do anything about them<br /><ul><li> Trapped by barriers (inside/outside)
 58. 58. Attacks barriers</li></ul>© Copyright 1997, NVC, Inc.<br />
 • HarryStolting

  Feb. 5, 2020

Views

Total views

874

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

3

Actions

Downloads

21

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×