Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

4.4. Transposició Didàctica_FiQ, IES Núm. 1, Xàbia

Document de planificació, per a la seqüència d’activitats i la selecció d’exercicis, necessari per a definir els escenaris didàctics, així com els recursos, els agrupaments preferents i la temporització de la tasca (moment del curs en què es realitza i el nombre de sessions necessàries per al seu desenvolupament). A més, s’identifica el mode de pensament preferent que cada activitat- exercici i les famílies de models d'ensenyament

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

4.4. Transposició Didàctica_FiQ, IES Núm. 1, Xàbia

 1. 1. ITINERARI DE FORMACIÓ SOBRE COMPETÈNCIES BÀSIQUES BLOC 4. TRANSPOSICIÓ DIDÀCTICA I PLANIFICACIÓ DEL DESENVOLUPAMENT DE LA UDI RECURSO 4.4. TRANSPOSICIÓ DIDÀCTICA DE LA TASCA DE LA UDI DISSENYADA AMB TOTS ELS ELEMENTES METODOLÒGICS IDENTIFICACIÓ DE LA TASCA: L'Orfeu a la Marina – Calibració d'un monocordi DESCRIPCIÓ DE LA TASCA: Durant les sessions prèvies a aquesta seqüència els estudiants hauran portat a terme una tasca en la matèria de Tecnologia en la qual hauran construït un monocordi. La nostra feina ara consisteix a marcar sobre el monocordi els punts en els que cal prémer per a què sonen les notes musicals de l'escala (Do, Re, Mi...). VISIÓ GENERAL DE LA SEQÜENCIA DIDÀCTICA DE LA TASCA ACTIVITAT FAMILIA DE MODELS DIDÀCTICS (conductuals, cognitius, socials i personals) 1. Plantejament del problema per part del professor. Amb instruments musicals es tocaran diverses notes i es plantejarà el problema de la construcció de l'instrument. Com es pot construir un nou instrument que reproduïsca les notes correctes? Social 2. Quin és el so que ha de sonar quan toquem cada nota? És igual en tots els instruments? Useu diversos instruments i un oscil·loscopi per mesurar la freqüència de les notes de l'escala. Cognitiu 3. Què hem de fer per a què el monocordi sone com qualsevol altre instrument? Dissenyeu una estratègia i una seqüència de passos per posar-la en pràctica. Cognitiu 4. Exposeu la vostra estratègia a la resta de companys i escolteu les propostes dels altres. Entre tota la classe, acordeu una estratègia comuna. Social 5. Porteu a terme el procés dissenyat. Elaboreu una taula amb les dades recollides. Feu la corresponent gràfica. Conductual
 2. 2. ITINERARI DE FORMACIÓ SOBRE COMPETÈNCIES BÀSIQUES BLOC 4. TRANSPOSICIÓ DIDÀCTICA I PLANIFICACIÓ DEL DESENVOLUPAMENT DE LA UDI 6. Marqueu en el monocordi els punts on cal prémer per a què sonen les notes de l'escala. Aprofiteu els resultats de la investigació. Conductual 7. Elaboreu un informe sobre la investigació portada a terme. Cognitiu
 3. 3. ITINERARI DE FORMACIÓ SOBRE COMPETÈNCIES BÀSIQUES BLOC 4. TRANSPOSICIÓ DIDÀCTICA I PLANIFICACIÓ DEL DESENVOLUPAMENT DE LA UDI TITOL: L'orfeu de la Marina – Calibració d'un monocordi ÀREA/S: Física i Química NIVELL/CICLE/ETAPA: 3r ESO ACTIVITAT Núm. TIPUS DE PENSAMENT 1.Plantejament del problema per part del professor. Amb instruments musicals es tocaran diverses notes i es plantejarà el problema de la construcció de l'instrument. Com es pot construir un nou instrument que reproduïsca les notes correctes? Creatiu SELECCIÓ D'EXERCICIS ORGANITZACIÓ D’AULA Prèviament s'ha construït un monocordi en la matèria de Tecnologia. Nº de sessions 10 minuts Agrupaments Grups de 4 Escenaris Aula de Música * També per a les activitats d'avaluació RECURSOS DIDÀCTICS Instruments musicals diversos COL·LABORACIÓ AMB LA FAMÍLIA/ENTORN És recomanable la presència d'algun professor de música, o d'algun músic si és possible.
 4. 4. ITINERARI DE FORMACIÓ SOBRE COMPETÈNCIES BÀSIQUES BLOC 4. TRANSPOSICIÓ DIDÀCTICA I PLANIFICACIÓ DEL DESENVOLUPAMENT DE LA UDI TITOL: ÀREA/S: Física i Química NIVELL/CICLE/ETAPA: 3r ESO ACTIVITAT Núm. TIPUS DE PENSAMENT 2. Quin és el so que ha de sonar quan toquem cada nota? És igual en tots els instruments? Useu diversos instruments i un oscil·loscopi per mesurar la freqüència de les notes de l'escala. Analític i Analògic SELECCIÓ D'EXERCICIS ORGANITZACIÓ D’AULA Nº de sessions 20 minuts Agrupaments Grups de 4 Escenaris Aula de Música * També per a les activitats d'avaluació RECURSOS DIDÀCTICS Instruments musicals diversos i ordinador amb aplicació d'oscil·loscopi COL·LABORACIÓ AMB LA FAMÍLIA/ENTORN
 5. 5. ITINERARI DE FORMACIÓ SOBRE COMPETÈNCIES BÀSIQUES BLOC 4. TRANSPOSICIÓ DIDÀCTICA I PLANIFICACIÓ DEL DESENVOLUPAMENT DE LA UDI TITOL: ÀREA/S: Física i Química NIVELL/CICLE/ETAPA: 3r ESO ACTIVITAT Núm. TIPUS DE PENSAMENT 3. Què hem de fer per a què el monocordi sone com qualsevol altre instrument? Dissenyeu una estratègia i una seqüència de passos per posar-la en pràctica. Creatiu SELECCIÓ D'EXERCICIS ORGANITZACIÓ D’AULA Nº de sessions 10 minuts Agrupaments Grups de 4 Escenaris Aula de Música * També per a les activitats d'avaluació RECURSOS DIDÀCTICS Monocordi construït en la matèria de Tecnologia COL·LABORACIÓ AMB LA FAMÍLIA/ENTORN
 6. 6. ITINERARI DE FORMACIÓ SOBRE COMPETÈNCIES BÀSIQUES BLOC 4. TRANSPOSICIÓ DIDÀCTICA I PLANIFICACIÓ DEL DESENVOLUPAMENT DE LA UDI TITOL: ÀREA/S: Física i Química NIVELL/CICLE/ETAPA: 3r ESO ACTIVITAT Núm. TIPUS DE PENSAMENT 4. Exposeu la vostra estratègia a la resta de companys i escolteu les propostes dels altres. Entre tota la classe, acordeu una estratègia comuna. Deliberatiu SELECCIÓ D'EXERCICIS ORGANITZACIÓ D’AULA Nº de sessions 15 minuts (final de la primera sessió) Agrupaments Grups de 4 Escenaris Aula de Música * També per a les activitats d'avaluació RECURSOS DIDÀCTICS Monocordi COL·LABORACIÓ AMB LA FAMÍLIA/ENTORN
 7. 7. ITINERARI DE FORMACIÓ SOBRE COMPETÈNCIES BÀSIQUES BLOC 4. TRANSPOSICIÓ DIDÀCTICA I PLANIFICACIÓ DEL DESENVOLUPAMENT DE LA UDI TITOL: ÀREA/S: Física i Química NIVELL/CICLE/ETAPA: 3r ESO ACTIVITAT Núm. TIPUS DE PENSAMENT 5. Porteu a terme el procés dissenyat. Elaboreu una taula amb les dades recollides. Feu la corresponent gràfica. Pràctic i analític SELECCIÓ D'EXERCICIS ORGANITZACIÓ D’AULA Nº de sessions 50 minuts (tota la segona sessió) Agrupaments Grups de 4 Escenaris Laboratori * També per a les activitats d'avaluació RECURSOS DIDÀCTICS Monocordi, cinta mètrica i ordinador amb aplicació d'oscil·loscopi. COL·LABORACIÓ AMB LA FAMÍLIA/ENTORN
 8. 8. ITINERARI DE FORMACIÓ SOBRE COMPETÈNCIES BÀSIQUES BLOC 4. TRANSPOSICIÓ DIDÀCTICA I PLANIFICACIÓ DEL DESENVOLUPAMENT DE LA UDI TITOL: ÀREA/S: Física i Química NIVELL/CICLE/ETAPA: 3r ESO ACTIVITAT Núm. TIPUS DE PENSAMENT 6. Marqueu en el monocordi els punts on cal prémer per a què sonen les notes de l'escala. Aprofiteu els resultats de la investigació. Pràctic i analític SELECCIÓ D'EXERCICIS ORGANITZACIÓ D’AULA Nº de sessions 15 minuts Agrupaments Grups de 4 Escenaris Aula ordinària * També per a les activitats d'avaluació RECURSOS DIDÀCTICS Monocordi i mesures fetes durant la sessió del laboratori COL·LABORACIÓ AMB LA FAMÍLIA/ENTORN
 9. 9. ITINERARI DE FORMACIÓ SOBRE COMPETÈNCIES BÀSIQUES BLOC 4. TRANSPOSICIÓ DIDÀCTICA I PLANIFICACIÓ DEL DESENVOLUPAMENT DE LA UDI TITOL: ÀREA/S: Física i Química NIVELL/CICLE/ETAPA: 3r ESO ACTIVITAT Núm. TIPUS DE PENSAMENT 7. Elaboreu un informe sobre la investigació portada a terme. Reflexiu SELECCIÓ D'EXERCICIS ORGANITZACIÓ D’AULA Nº de sessions 30 minuts (final de la segona sessió) Agrupaments Grups de 4 Escenaris Aula ordinària * També per a les activitats d'avaluació RECURSOS DIDÀCTICS COL·LABORACIÓ AMB LA FAMÍLIA/ENTORN

×