Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rúbrica treball en grups cooperatius

2,386 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Rúbrica treball en grups cooperatius

  1. 1. I.E. Francesc Cambó i BatlleRÚBRICA TREBALL EN GRUPS COOPERATIUSCATEGORIES CRITERIS DE RESULTATS PUNTS EXCEL·LENT BÉ CORRECTE JUST 4 punts 3 punts 2 punts 1 puntCom creus que ha El grup s’organitza i El grup s’organitza amb El grup s’organitza però El grup té conflictesfuncionat el grup? col·labora. El treball una mínima intervenció necessita alguna constants i requereix presentat indica bona del docent. Es nota amb el intervenció del docent per intervenció contínua del planificació i un alt treball presentat que el resoldre conflictes. El treball docent per resoldre’ls. El compromís de tots els grup ha col·laborat. està mínimament planificat. treball és massa membres del grup per individualista. realitzar-lo.Implicació del grup Tot el grup s’ha implicat Tothom ha col·laborat en Quasi tothom s’ha implicat i Només una part del grup s’ha molt en el treball. el grup però a diferents ha completat les seves implicat en algunes tasques. nivells. tasques.Discussions per Les discussions han Les discussions han servit No hi ha hagut conflictes Hi ha hagut conflictes en lesprendre acords i servit per arribar a per avançar la feina però però alguns no han tasques de discussió.planificar acords conjunts i amb pocs acords. participat en les tasques de planificar bé el treball. discussió i planificació. Tothom ha expressat la seva opinió i s’ha sentit escoltat.Autonomia del grup Els problemes han estat Gairebé sempre hem S’ha necessitat ajuda del Hem necessitat ajuda del solucionats dins el grup i trobat solucions nosaltres professor només algunes professor contínuament. les solucions s’han mateixos. vegades. trobat entre tots. TOTALRúbrica adaptada de la Xarxa de Competències Bàsiques.

×