Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pisuvanje za na web

1,598 views

Published on

Published in: Technology, Travel
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Pisuvanje za na web

  1. 1. Пишување за на веб Обука: Социјални медиуми за демократија Скопје, 23.03.2010 www.metamorphosis.org.mk
  2. 2. Факти <ul><li>Пишувањето за на веб е многу поразлично од пишување на документи </li></ul><ul><li>79% од корисниците ја скенираат страницата намсто да ги читаат сите зборови </li></ul><ul><li>Читањето од екранот на компјутерот е 25% побавно од читањето печатено издание </li></ul><ul><li>Содржината за веб треба да има 50% зборови од содржината која би се печатела </li></ul>www.metamorphosis.org.mk
  3. 3. Пишување за на веб <ul><li>Поделете ги долгите документи </li></ul><ul><li>Најважната содржина на врвот </li></ul><ul><li>Кредибилитет </li></ul><ul><li>Јасно и конкретно изразување </li></ul><ul><li>Свежи информации </li></ul>www.metamorphosis.org.mk
  4. 4. Скенирање на содржина <ul><li>Пишувај за скенирање </li></ul><ul><li>Истакнување на зборови </li></ul><ul><li>Не користи сина боја </li></ul><ul><li>Користи листи </li></ul><ul><li>Секој параграф нека биде нова идеја </li></ul>www.metamorphosis.org.mk
  5. 5. Пишувај за да биде прочитано <ul><li>Наслов </li></ul><ul><li>Листи </li></ul><ul><li>Објаснувања </li></ul><ul><li>Линкови </li></ul>www.metamorphosis.org.mk
  6. 6. Што да се избегнува <ul><li>Кликни тука </li></ul><ul><li>На овој линк </li></ul><ul><li>На оваа веб страница </li></ul>www.metamorphosis.org.mk

×