Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ang Kabihasnang Tsino sa Silangang Asya

Ang nananatiling pinakamatanda at namamayaning kabihasnan sa Daigdig na tinatayang nasa 4,000 taon na ang tanda.
Hinubog ang 4,000 taong kasaysayan ng pamumuno ng mga DINASTIYA o mga Linya ng mga Pamilyang namuno sa Tsina sa halos ilang libong taon.

 • Login to see the comments

Ang Kabihasnang Tsino sa Silangang Asya

 1. 1. Ang Kabihasnang Tsino sa Silangang Asya SIR ELIAS JOY P. GERONIMO PARADA NATIONAL HIGH SCHOOL
 2. 2. Pan Gu at ang pagkabuo ng bansang Tsina
 3. 3. ANG KABIHASNANG CHINESE Ang nananatiling pinakamatanda at namamayaning kabihasnan sa Daigdig na tinatayang nasa 4,000 taon na ang tanda. Hinubog ang 4,000 taong kasaysayan ng pamumuno ng mga DINASTIYA o mga Linya ng mga Pamilyang namuno sa Tsina sa halos ilang libong taon.
 4. 4. pagsasalin-salin ng kapangyarihan ng namumuno mula din sa loob ng kanilang pamilya o angkan. (A succession of rulers from the same family.)
 5. 5. DINASTIYA ANG DINASTIYA O DYNASTIES AY TUMUTUKOY SA PAMUMUNO NG MGA MAKAPANGYARIHANG LINYA NG PAMILYA. ANG TSINA AY PINAMUNUAN NG HALOS NASA 10 PANGUNAHING DINASTIYA NA KARANIWA’Y NAGPAPALIT-PALIT SA PAGLIPAS NG PANAHON DULOT NG PAG-IRAL NG “DYNASTIC CYCLE”.
 6. 6. DYNASTIC CYCLE ITO AY ANG SIKLO NG PAGPAPALIT NG DINASTIYA.ANG ISANG NAMUMUNONG DINASTIYA AY NAWAWALAN NG KAPANGYARIHAN MATAPOS MAKARANAS ANG KAHARIAN NG MGA KAGULUHAN AT SAKUNA NA DI MAPIGILAN. ITO AY MAGBUBUNSOD SA PAG-IRAL NG BAGONG PAMUNUAN NA LILITAW NA MAS MALAKAS AT AAGAW SA KAPANGYARIHAN NG LUMANG DINASTIYA.
 7. 7. ANG DYNASTIC CYCLE BAGONG DINASTIYA UNTI- UNTINGPAGTAN DA NG DINASTIYA LUMANG DINASTIYA ( kapabayaan ng mga Opisyal) MAWAWALA NG BASBAS NG LANGIT PROBLEMA, BAHA, TAGGUTOM, LINDOL, PAGSALAKAY BAGONG DINASTIYA (kapayapaan, bagong opisyal at kaayusan at kataraungan)
 8. 8. ANO ANG PRINSIPYONG NAKAPALOOB SA PAGPAPALIT NG DINASTIYA? Ang Prinsipyong Nakapaloob sa Pagpapalit ng mga Dinastiya ay ang mga sumusunod: 1. MANDATE OF HEAVEN (Basbas ng Langit) - Ang isang pinuno na itinakda ng langit para mamuno ay tinatawag ding ANAK NG LANGIT o SON OF HEAVEN.Ang pamumuno niya na may basbas ng langit ay bibiyayaan ng kasaganaan at kaayusan.
 9. 9. ANG EMPERADOR NG CHINA BILANG ANAK NG LANGIT
 10. 10. Ano ang pagkaka-iba ng dinastiya sa imperyo
 11. 11. Mga dinastiyang tsino 1.Xia 2.Shang 3.Zhou/chou 4.Q’in/ch’in 5.Han 6.Sui 7.T’ang 8.Song 9.Yuan 10.Ming 11.Q’ing/ch’ing
 12. 12. Xia (2000 - 1570 B.C.E.) Sinasabing nag-ugat ito mula sa Longshan, isang kulturang Neolitikong laganap sa lambak ng Huang Ho. Hindi pa ito lubusang napatutunayan dahil sa kawalan ng matibay na ebidensiyang arkeolohiya.
 13. 13. Shang (1570 B.C.E. - 1045 B.C.E.) Sinasabing ito ang pinakamaunlad na kabihasnang gumamit ng bronse sa panahong ito. Naiwang kasulatan ng panahong ito ang pinakamatanda sa mga panulat sa Tsino na nakasulat sa mga oracle bones o mga tortoise shell at cattle bone. Malimit ang isinagawang pagsasakripisyo ng mga tao lalo na sa tuwing may namamatay na pinuno.
 14. 14. ORACLE BONE READING
 15. 15. SISIDLANG BRONSE
 16. 16. HUMAN SACRIFICES DURING SHANG DYNASTY
 17. 17. Zhou o Chou (1045 B.C.E.- 221 B.C.E.) Naniwala ang mga tao sa Mandate of Heaven o “Basbas ng Kalangitan.” na, ang emperador ay namumuno sa kapahintulutan ng langit . Pinili siya dahil puno siya ng kabutihan. Kapag siya ay naging masama at mapangabuso, ay babawiin ng kalangiatan sa anyo ng lindol, bagyo, tagtuyot, peste o digmaan.
 18. 18. Zhou o Chou (1045 B.C.E.- 221 B.C.E.)  Umusbong noon ang mahahalagang kaisipang humubog sa kamalayang Tsino kabilang ang:  Confucianism - Layuning magkaroon ng isang tahimik at organisadong lipunan sa pamamagitan ng pagpapabuti sa sarili at pagpapahalaga sa ugnayan ng mga tao sa lipunan.  Taoism - Hangad ang balanseng sa kalikasan at daigdig at pakikiayon ng tao sa kalikasan.  Legalism - Ipinanganak ang tao na masama at makasarili. Subalit sila ay maaaring mapasunod sa pamamagitan ng mahigpit na batas at marahas na kaparusahan.
 19. 19. Pilosopiya ni Confucius Batayan ng pagkakaroon ng maayos na pamahalaan: 1. Ang relasyon sa pagitan ng namumuno at nasasakupan 2.Relasyon sa pagitan ng ama at anak 3.Relasyon sa pagitan ng ma-asawa 4.Relasyon sa pagitan ng nakatatandang kapatid na lalaki at nakababatang lalaki 5.Relasyon sa pagitan ng magkakaibigan. Relasyong nakabatay sa pamilya at filial piety
 20. 20. Pilosopiya ng mga Legalista -sa isang makapangyarihang pamahalaan lamang ang makapagpapanumbalik ng katiwasayan sa Tsina. -kailangang pagkalooban ng pamahalaan ng gantimpala ang sinumang tumatalima sa kanyang tungkulin at patawan naman ng mabigat na kaparusahan ang sinumang hindi gumaganap ng
 21. 21. Pilosopiyang nakabatay sa I Ching (Yin at Yang) -paniniwalang nakabatay sa I Ching (aklat ng orakulo at pagbabago), manwal ng divination na nagpapaliwanag ng mga nangyayari sa mundo. Yin at Yang- simbolo ng paggiging balanse sa lahat ng bagay.
 22. 22. Q’in o Ch’in (221 B.C.E. - 206 B.C.E.) Sa ilalim ni Ying Zheng ng Qin o Ch’in, nagawang pag-isahin ang mga nagdidigmaang estado at isinailalim sa kaniyang kapangyarihan ang iba’t ibang rehiyon sa China. Inihayag niya ang sarili bilang “Unang Emperador” ng China at kinilala bilang si Shi Huangdi o Shih Huang Ti (221-210 B.C.E.).
 23. 23. Q’in o Ch’in (221 B.C.E. - 206 B.C.E.) Ang hinahangaang Great Wall of China ay itinayo upang magsilbing-tanggulan laban sa mga tribong nomadiko na nagmula sa hilaga ng China may haba 2400 kilometro o 1500 milya.
 24. 24. Han (202 B.C.E. - 220 C.E.) Ito ang kauna-unahang dinastiyang yumakap sa Confucianism. Ang pagsulat ng kasaysayan ng China ay isang napakalaking ambag ng Dinastiyang Han. Naimbento ang papel Civil Service Examination
 25. 25. Sui (589 C.E. - 618 C.E.) Nagkaroon lamang ng dalawang emperador ang Sui. Gayon man, nagawa nitong muling pag-isahin ang watak-watak na teritoryo ng China. Isinaayos sa panahong ito ang Great Wall na napabayaan sa mahabang panahon. Ginawa rin ang Grand Canal na nag-uugnay sa mga ilog ng Huang Ho at Yangtze.
 26. 26. Kasalukuyang kuha sa Grand Canal ng Tsina
 27. 27. T’ang (618 C.E. - 907 C.E)) Ang Buddhism na naging dominanteng relihiyon sa mga panahong ito ay tinangkilik ng mga dugong bughaw at mga karaniwang tao. Ibinalik ang civil service examination system na naging mahalaga sa pagpili ng opisyal ng pamahalaan. Ang pagsusulit na ito ay unang ginamit sa panahong Han subalit pinagbuti pa sa panahong T’ang.
 28. 28. Song (960 C.E. - 1127 C.E.) tinayo ng isang hukbong imperyal ang dinastiyang ito. Naging sapat ang suplay ng pagkain sa China dahil sa pag-unlad ng teknolohiyang agrikultural. Nalikha ang isang paraan ng paglilimbag.
 29. 29. Yuan (1279 - 1368) Itinatag ito ni Kublai Khan, isang Mongol. Sa unang pagkakataon para sa mga Tsino, ang kabuuang China ay pinamunuan ng mga dayuhang barbaro. Ang mga Mongol ay kaiba sa mga Tsino sa aspektong kultural, tradisyon, at wika. Pinanatili nila ang kanilang pagkakakilanlan at namuhay nang hiwalay sa China na hindi nila pinagkatiwalaan.
 30. 30. Yuan (1279 - 1368) Pagkatapos ng mga labanan dumaan ang dinastiya sa tinatawag na Pax Mongolica o panahon ng kapayapaan, maayos na sistema ng komunikasyon, at mabuting kalakalan sa malawak na teritoryong sakop mula Timog-silangang Asya hanggang silangang Europe.
 31. 31. Ming (1368 - 1644) Ang malaking bahagi ng Great Wall ay itinayo sa ilalim ng dinastiyang ito. Naitayo rin ang Forbidden City sa Peking na naging tahanan ng emperador. Ang sining ay napayaman partikular ang paggawa ng porselana. Naglayag at nakarating sa Indian Ocean at silangang bahagi ng Africa ang mga Tsino sa pamumuno ni Admiral Zheng He.
 32. 32. Ming (1368 - 1644) Maraming aklat ang nailimbag sa pamamagitan ng pamamaraang movable type. Lumaki rin ang populasyon ng China na umabot sa 100 milyon. Bumagsak ang dinastiya noong 1644. Pinahina ito ng mga pagtutol sa mga pagbabago sa lipunan. Kasama rito ang pakikipaglaban nito sa Japan na sumalakay sa Korea.
 33. 33. Qing o Ch’ing (1644 - 1911) Itinatag ito ng mga Manchu. Matapos magapi ang Dinastiyang Ming na mga semi- nomadic mula sa hilagang Manchuria at itinuturing ng mga Tsino na barbarong dayuhan.
 34. 34. Qing o Ch’ing (1644 - 1911) Ang pagkatalo ng China sa mga Digmaang Opium laban sa England (1839-1842) at laban sa England at France (1856-1860) ay malaking dagok sa imperyo. Tinutulan ng pamahalaang China ang pagbebenta ng opyo ng mga Europeo sa China, dahil nakasisira ito sa moralidad ng tao at kaayusan ng lipunan.
 35. 35. Qing o Ch’ing (1644 - 1911) Sa pagkatalo ng China, nagkaloob ito ng mga konsesyon sa mga dayuhan, kabilang ang pagkakaloob ng lupain tulad ng Hong Kong sa mga British. Pinagkalooban din sila ng karapatang pakinabangan at pamunuan ang ilang teritoryo sa China bilang sphere of influence o mga rehiyon kung saan nangingibabaw ang kapakanang pang- ekonomiya ng nanalong bansa.
 36. 36. Qing o Ch’ing (1644 - 1911) Hinangad ng Rebelyong Taiping (1850-1865) at Rebelyong Nien (1851-1863) na pabagsakin ang mga Manchu na lubhang mahina at walang kakayahang labanan ang panghihimasok ng mga Kanluranin. Nais din ng Rebelyong Taiping na baguhin ang tradisyonal na lipunang Tsino. Samantala, sumuporta ang Rebelyong Boxer (1900) sa mga Manchu sa layuning palayasin ang mga mapanghimasok na Kanluranin.
 37. 37. Qing o Ch’ing (1644 - 1911) Lalong humina ang Dinastiyang Qing nang magapi ang hukbong Tsino sa Digmaang Sino-French (1883- 1885) at Digmaang Sino-Japanese (1894-1895). Noong 1911, nagwakas ang sistema ng dinastiya sa China nang maganap ang Rebolusyon ng 1911 na nagbigay-daan sa pagkatatag ng Republika ng China.

×