Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Crvi-ponavljanje

7,288 views

Published on

Pljosnati, valjkasti i člankoviti crvi-ponavljanje i utvrđivanje gradiva

Published in: Education
 • Login to see the comments

Crvi-ponavljanje

 1. 1. Crviponavljanje
 2. 2. PLJOSNATI CRVI Trepljasti crvi (planarije) Metilji Pantljičare
 3. 3. Parazitski valjkasti crvi Čovečja glista Trihina Dečja glista
 4. 4. ČLANKOVITI CRVI MALOČEKINJASTI CRVI -kišna glista- MNOGOČEKINJASTI CRVI -morski- PIJAVICE
 5. 5. SPOLJAŠNJA GRAĐA KIŠNE GLISTE ČLANCI Kožno-žlezdano zadebljanje KOŽA sa kutikulom i sluzi
 6. 6. Šta je prikazano na slici? • Kožno žlezdano zadebljanje koje nosi oplođena jaja. • Paketić sa jajima kišne gliste.
 7. 7. -Krvni sistem prvi put se javlja kod crva. Trbušni krvni sud Leđni krvni sud Bočna srca Prednji deo tela Poprečni krvni sudovi -On je po svom tipu , jer se krv kreće samo kroz . -Krv je boje, koja potiče od molekula po imenu . -Krv prenosi i člankovitih zatvoren crvene hemoglobin gasove hranljive materije krvne sudove
 8. 8. Poveži deo tela sa njegovom ulogom 1. analni otvor ( )nervna zadebljanja 2. usni otvor ( ) mesto izbacivanja nesvarene hrane 3. cevčice ( ) mesto na kome se unosi hrana 4. ganglije ( ) organi za kretanje 5. čekinje ( ) organi za pričvršćivanje 6. pijavke i kukice ( ) kanalići za izlučivanje 7. crevo ( ) stvaranje polnih ćelija 8. krvni sud ( ) varenje hrane 9. polne žlezda ( ) prenos kiseonika i hranljivih čestica 10. kutikula ( ) površinski zaštitni omotač tela 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 9. 9. Objasni pojam • Parazit • Hermafrodit • Regeneracija • Simetrija • Organizam koji se hrani na račun domaćina. • Dvopolan organizam, stvara oba tipa polnih ćelija • Obnavljanje celog tela ili njegovih delova. • Pojava da se telo može podeliti na jednake delove.
 10. 10. Objasni pojam • Spermatozoid • Jajna ćelija • Semenici • Jajnici • Muška polna ćelija • Ženska polna ćelija • Muške polne žlezde • Ženske polne žlezde
 11. 11. Navedi tip simetrije Dvobočna Zračna Asimetrični
 12. 12. • Troslojni telesni zid • Dvobočna simetrija • Sistem za izlučivanje-cevčice • Vrpčast nervni sistem • Crevo • Glaveni region i čula Prvi put se javlja kod pljosnatih crva
 13. 13. Prvi put se javlja kod valjkastih crva • Analni otvor • Telesna duplja
 14. 14. Prvi put se javlja kod člankovitih crva • Organi za kretanje • Lestvičast nervni sistem • Zatvoren krvni sistem
 15. 15. pljosnati crvi valjkasti crvi člankoviti crvi 1. Analni otvor 1 2. Vrpčast nervni sistem 2 3. Dvobočna simetrija 3 4. Zatvoren krvni sistem 4 5. Usni otvor 5 6. Bez telesne duplje 6 7. Telesna duplja 7 8. Odvojenih polova 8 9. hermafroditi 9 10. Unutrašnji paraziti 10 11. trihineloza 11 12. metiljavost 12
 16. 16. Objasni smer kretanja hrane • Hrana ulazi kroz usni, a izlazi kroz analni otvor Ulaz i izlaz Ulaz Izlaz Pljosnati crvi Valjkasti i člankoviticrvi • Hrana i ulazi i izlazi kroz usni otvor
 17. 17. Prepoznaj crva • Ima pljosnato telo. • Živi slobodno u prirodi (u slanim i slatkim vodama). • Grabljivica je. • Na trbušnom delu ima treplje. • Ima veliku sposobnost regeneracije.
 18. 18. Prepoznaj parazita metilj pantljičara dečja glista trihina 1 2 3 4
 19. 19. Životni ciklus velikog metilja 1 2 5 6 87 3 4 1 256 87 3 4
 20. 20. Jaja dospevaju u spoljašnju sredinu Trepljasta larva Odrastao metilj u jetri čoveka 1. 2. 3. Larva u pužu 4. Larva sa glavom i repom 5. Larva se zakači za travu 6. Čovek ili životinja se mogu zaraziti preko trave 7.
 21. 21. Prilgođenost parazita na parazitski način života • Imaju / nemaju dobro razvijena čula. • Imaju / nemaju organe za pričvršćivanje. • Stvaraju veliki / mali broj jaja. • Dobro im je razvojen polni sistem / sistem za varenje. • Imaju prost / složen životni ciklus.
 22. 22. Objasni pojam • Stalni domaćin • Prelazni domaćin • Larva • Domaćin u kome živi odrasla jedinka parazita. • Domaćin u kome živi larva parazita • Polno nerazvijena jedinka koja se više ili manje razlikuje od roditelja. • Bobica • Učaurena larva pantljičare.
 23. 23. Stalni domaćin velikog metilja je Prelazni domaćin velikog metilja je Stalni domaćin svinjske pantljičare je Prelazni domaćin svinjske pantljičare je Čovek, goveče Barski puž Čovek Svinja
 24. 24. Kako paraziti uspavaju da ostanu u telu domaćina pijavke i kukice pijavke kretanje
 25. 25. Prepoznaj parazita • Ima listoliko telo. • Ima pijavke. • Hrani se krvlju domaćina, živi u jetri goveda. • Slabo razvijen čulni sistem. • Proizvodi veliki broj jaja.
 26. 26. Prepoznaj parazita • Telo je izduženo. • Ima kukice. • Ima vrat i glavu. • Hranu upija čitavom površinom tela. • Živi u mišićima, jetri, plućima. • Prelazni domaćin je svinja.
 27. 27. Prepoznaj parazita. • Živi prvo u crevu, pa u mišićima. • Domaćini su mu pacov, svinja, čovek. • Prenosi se zaraženim mesom. • U mišićima se učauri. • Ne može se odstraniti iz tela.
 28. 28. Građa tela pantljičare Glava Pijavke Vrat Članci Kukice
 29. 29. 1 25 6 734 1 2 5 6 73 4 Životni ciklus svinjske pantljičare
 30. 30. Životni ciklus svinjske pantljičare Oplođeno jaje Zreo članak Bobica Larva sa kukicama Bobičavo meso
 31. 31. Odredi oblik tela pljosnat valjkast člankovit
 32. 32. Tačne i netačne tvrdnje o crvima. • Crvi izlučju (izbacuju) štetne proizvode preko cevčica. T N • Većina crva ima posebne organe za disanje. T N • Kod jedne grupe crva prvi put se javlja usni otvor. T N • Crvi imaju zračnu simetriju. T N • Crvi imaju tri telesna sloja. T N • Kod crva se prvi put javlja nervni sistem. T N • Kod jedne grupe crva prvi put se javlja krvni sistem. T N • Kod većine crva hrana se vari u crevu. T N • Svi parazitski crvi imaju neki organ za pričvršćivanje. T N • Svi crvi su hermafroditi. T N • Svi crvi su pokretni. T N
 33. 33. Koji proces je prikazan na slici? • Regeneracija-obnavljanje celog tela ili njegovih delova
 34. 34. Rasporedi crva u odgovarajuću grupu a. Planarija b. Trihina c. Dečja glista d. Kišna glista e. Metilj f. Pantljičara g. Čovečja glista h. Pijavica Pljosnati crvi ( ) Valjkasti crvi ( ) Člankoviti crvi ( ) a b c d e f g h
 35. 35. Odredi put zaraze čoveka Čovečja glista Unoseći nedovoljno oprano povrće i voće ili vodu zaražene jajima ovog parazita. Dečja glista Preko prljavih ruku, neopranog voća i povrća, prljave vode. Trihina Preko zaraženog svinjskog mesa.
 36. 36. Odredi put zaraze čoveka Pseća pantljičara Pas se može zaraziti ako pojede zaraženo meso goveda, ovaca. Čovek se može zaraziti peko hrane, vode, pljuvačke psa Svinjska pantljičara Preko nepregledanog i nedovoljno obrađenog zaraženog svinjskog mesa u kome su bobice. Metilj Grickanje trave sa livade, zaražena voda, ‘’zelena’’ hrana
 37. 37. Krvni siste m Analn i otvor Paraziti su Hermafr oditi Prelazni domaćin Vrpčas t nervni sistem Lestvičas t nervni sistem Regeneracij a Trosloj no telo Telesn a duplja pantljičara trihina kišna glista metilj planarija dečija glista + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
 38. 38. Prava telesna duplja -člankoviti crvi- Telesna duplja -valjkasti crvi- Bez telesne duplje -pljosnati crvi-
 39. 39. Po čemu su naučnici zaključili da ovi organizmi nisu biljke? • Po tome što nemaju hlorofil i ne mogu da vrše fotosintezu, već su heterotrofi. Mnogočekinjasti crv Koral Morska sasa Sunđer

×