Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ekosistem

13,456 views

Published on

Struktura i funkcija ekosistema-kruženje materije i prenos energije u prirodi.

Published in: Education
 • If you need your papers to be written and if you are not that kind of person who likes to do researches and analyze something - you should definitely contact these guys! They are awesome ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Sex in your area is here: ❶❶❶ http://bit.ly/39mQKz3 ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating direct: ♥♥♥ http://bit.ly/39mQKz3 ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Ekosistem

 1. 1. EKOSISTEM Osnovni procesi
 2. 2. Ekosistem Biocenoza Biotop Ekosistem
 3. 3. 2 osnovna procesa u ekosistemu  Supstanca-kruži u prirodi  Energija-protiče 1 2 3 1 2 3
 4. 4. Prenos (protok) energije u ekosistemu Sunce Proizvođač P I P II P III Disanje Disanje Disanje Disanje Disanje ToplotaToplotaToplota Toplota Toplota R Energija se prenosi kroz lance ishrane uvek u jednom smeru.
 5. 5. Prenos energije u ekosistemu 1 2 3 4 5 6 6 7 7 7 Potrošač Sunce Razlagač Proizvođač Hemijska energija Svetlosna energija Toplota
 6. 6. Kruženje materije Materija iz spoljašnje sredine ulazi u lance ishrane, kruži lancima ihsrane, vraća se u spoljašnju sredinu i opet koristi od strane živih bića. Proizvođači neorganska materija---organska materija Potrošači koriste organsku materiju Razlagači organska materija—neorganska materija Proizvođači-opet koriste neorgansku materiju
 7. 7. Kruženje vode u ekosistemu 1 5 3 4 2 6 7 8
 8. 8. Ciklus vode Sunčeva toplota Isparavanje sa vodenih i kopnenih površina Kondenzacija vodene pare i nastanje oblaka Padavine Biljke vodu upijaju korenom Transpiracija Životinje vodu unose hranom i pijenjem Gubljenje vode disanjem, znoje njem, izlučivanj em
 9. 9. Kruženje ugljenika u ekosistemu
 10. 10. Ciklus ugljenika Usvajenje CO-2 iz vazduha od strane biljaka Proizvodnja organskih jedinjenja ugljenika Putem lanaca ishrane organski ugljenik koriste potrošači Procesom disanja organska jedinjenja prevode se u CO-2 CO-2 procesom disanja dospeva u atmosferu Razlagači razlažu uginule organizme do CO-2 i H2O Nerazloženi organizmi se talože-ugalj i nafta Sagorevanje fosilnih goriva i oslobađanje CO-2 u atmosferu
 11. 11. Kruženje azota u ekosistemu
 12. 12. Ciklus azota Azot u obliku gasa u atmosferi Azotofiksator i usvajaju atmosferski azot Procesom azotofiksacije azot se prevodi u nitrate Upijanje nitrata iz zemljišta od strane biljaka U procesu fotosinteze N se ugrađuje u organska jedinjenja Potrošači se snabdevaju azotom preko hrane Bakterije razlažu uginule organizme Razlaganjem se organski N prevodi u nitrate koje koriste biljke

×