Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Preci današnjeg čoveka

11,649 views

Published on

Evoluciona linija modernog čoveka, sa detaljnim opisima vrsta iz prošlosti i njihovim fosilima.

Published in: Education
 • Follow the link, new dating source: ❶❶❶ http://bit.ly/2Q98JRS ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating direct: ❶❶❶ http://bit.ly/2Q98JRS ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Preci današnjeg čoveka

 1. 1. Preci današnjeg čoveka
 2. 2. Gde je započela evolucija čoveka? • U Africi. • Iako se brojni fosili pronalaze širom planete, najveći broj njih pronađen je upravo u Africi (centralna i jugoistočna Afrika). • Preci ‘’modernog čoveka’’ živeli su u Africi do pre oko 70.000 godina, a nakon tog prvo prešli u Evropu, zatim pre oko 30.000 godina naselili su Australiju a pre oko 15.000 Ameriku.
 3. 3. Zašto je počela evolucija čoveka? • Teorija o promeni klime. • Klima je postajala sve suvlja, drveće je postalo ređe, tj. nastajali su prostori visoke trave sa pojedinačnim drvećem-savane. • Primati silaze sa drveća u potrazi za hranom. • Počinju da se kreću dvonožno. • Tek nakon toga kreće povećanje kranijalnog kapaciteta.
 4. 4. Kada je započela evolucija čoveka? • U periodu pre oko 7 miliona godina kada je živeo poslednji zajednički predak čoveka i šimpanze.
 5. 5. Evolutivna linija koja vodi od zajedničkog pretka do današnje vrste razumnog čoveka obuhvala je tri roda: 1. Ardipithecus 2. Australopithecus 3. Homo Poslednji zajednički predak
 6. 6. • Povećanje kranijalnog (moždanog) kapaciteta; • Uspravan hod; • Dvonožno (bipedalno) kretanje ; • Pokretan palac i celokupna šaka. Najvažnije odlike evolucije čoveka
 7. 7. Fosili u okviru ljudskog roda
 8. 8. Ardipithecus • Najstariji predak. • Najstariji fosilni nalazi, stari 7 miliona godina. • Pronađeni u centralnoj Africi u Čadu. • Kranijalni kapacitet oko 360 cm3 , primitiviji od današnjih šimpanza. • Kretao se uspravno i dvonožno, ali i po drveću (stopla i dalje sposobna za hvatanje). • Hranio se biljkama u šumama i savanama. • Najpoznatiji je Ardi, ženskog pola, visoka 120 cm i teška 50 kg, živeo pre oko 4.4 miliona godina.
 9. 9. • Fosil pronađen 1994. godine u Etiopiji. • Pronašao ga je student. • 15 godina su ga naučnici proučavali i tek 2009. godine izlaze zvanični podaci u magazinu Science. Ardi (Ardipithecus ramidus)
 10. 10. Australopithecus • Živeo pre oko 4 miliona godina. • Fosili pronađeni u Keniji, Etiopiji. Čadu, Tanzaniji. • Kranijalni kapacitet bio je od 400-450 cm3 . • Visina od 100-150 cm, težina oko 30 kg. • Kretali su se uspravno po savanama. • Stopala više nemaju spsobnost prihvatanja. • Jeli su voće i lišće. • Ovom rodu pripada poznati fosil Lusi, ženskog pola, živela pre oko 3.2 miliona godina. • Koristio je kamen kao oruđe.
 11. 11. Lusi (Australopithecus afarensis) • Fosil pronađen 1972. godine. • Ime je dobila po pesmi grupe The Beatles ‘Lucy in the sky with with Diamonds’’ koja je neprestano svirala u istraživačkom kampu.
 12. 12. Rod Homo • Pojavio se pre oko 2.4 miliona godina u Africi. • Obuhvata nekoliko važnih vrsta: -Homo habilis -Homo erectus -Homo sapiens neanertalensis -Homo sapiens sapiens
 13. 13. Spretan čovek (Homo habilis) • 2.4-1.5 miliona godina u Africi. • Visine oko 1.3 m, težine 30-40 kg. • Imao je veći mozak (oko 600 cm3) i manje zube. • Prvi je izrađivao i koristio oruđe od kamena npr. kamene oštrice za sečenje mesa. • Na osnovu građe zuba zaključeno je da je jeo i biljnu i životinjsku hranu. • Neki naučnici ga ne priznaju kao posebnu vrstu.
 14. 14. Homo habilis- fosil i rekonstrukcija Kameno oruđe
 15. 15. Uspravan čovek (Homo erectus) • 1.8 miliona-300.000 godina. • Telesne proporcije su bile raznovrsne. • Imao je veći mozak (u proseku oko 900 cm3). • Umeo je da koristi vatru. • Pre jela, obrađivao je hranu (pečenje, kuvanje). • Imao je manju vilicu i zube slične čovekovim. • Živeo je u grupama. • Izrađivao je oruđe od kamena, drveta i kostiju. • Fosili su pronađeni u Africi, Aziji i Evropi-migracije. • Od njega su nastali neandertalski čovek i razuman čovek.
 16. 16. Homo erectus- fosil i rekonstrukcija Oruđe Vatra
 17. 17. Neandertalac (Homo neanderthalensis) • 230.000-30.000 godina. • Ime dobio po mestu Neandertal. • Bili su niski, zdepasti i snažni (prilagođein na hladnu klimu), visine oko 168 cm. • Imao je veći mozak u osnosu na današnjeg čoveka (u proseku oko 1450 cm3). • Lovio mamute i krzno koristio za oblačenje. • Brinuo o bolesnima i zakopavao mrtve. • Živeo je u Africi, Evropi i Aziji.
 18. 18. Razuman čovek (Homo sapiens) • Pojavio se pre oko 200.000 godina u Africi, a posle migrirao na sve kontinente. • Kranijalni kapacitet oko 1350 cm3 . • Najpoznatiji nalazi u Francuskoj (Cro-magnon)-Kromanjonski čovek. • Viši stas, finije crte lica, visoko čelo, vilice i lukovi iznad očiju manje izraženi. • Izrađivao je raznovrsna oruđa i oružja, ukrasne predmete, odeću. • Nađeni su brojni crteži u pećinama. • Počeo je da gaji biljke i životinje, te prešao na sedalački način života.
 19. 19. Kromanjonski čovek
 20. 20. Ljudi danas • Preko 7.000.000.000 ljudi na planeti. • Najveći broj u Aziji. • Svi ljudi danas pripadnici su iste vrste, ali sa različitim spoljašnjim osobinama-adaptacija na uslove sredine. • Tri tipa: -negroidni (crnački)-Afrika, J. Amerika, Australija -mongoloidni (žuti)-Azija, Sev. Amerika (eskimi i indijanci) -kavkazoidni (evropeidni)-izvorno stanovništvo Evrope
 21. 21. ČOVEK-kosmopolitska vrsta • Vrsta koja naseljava ceo svet.

×