Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sistem organa za izlučivanje

21,282 views

Published on

Građa i funkcija organa koji čine sistem organa za izlučivanje.

Prezentacija je nastala kombinacijom slajdova nekoliko prezentacija sa sajta SlideShare, i nije moje autorsko delo kada je u pitanju sadržaj slajdova.

Published in: Education
 • Login to see the comments

Sistem organa za izlučivanje

 1. 1. Sistem organa za izlučivanje
 2. 2. izlučivanje=izbacivanje=odstranjivanje=uklanjanje Sve nepotrebne i štetne materije (koje su unete u telo ili su u njemu nastale) potrebno je izbaciti iz organizma. Održavanje stalnosti (ravnoteže) unutrašnje sredine organizma. Izlučivanje?
 3. 3. bubrezi, pluća, koža, jetra, crevo Koji organi u telu čoveka izlučuju štetne i nepotrebne produkte?
 4. 4. Sistem organa za izlučivanje 1.bubreg 2.mokraćovod 3.mokraćna bešika 4.mokraćna cev Bubrezi stvaraju mokraću (~1–1.5 L/dan), ostali delovi sistema skladište i odvode mokraću iz tela. Uloga s.o. za izlučivanje: -prečišćavanjem krvi izlučuje se mokraća -održava se ravnoteža vode i soli u telu
 5. 5. Bubreg -parni organ -smeđecrvene boje -oblik pasulja -veličine 12 x 6 x 3 cm, ~150 gr --smešteni pored kičme u trbušnoj duplji u donjem delu leđa -zaštićeni masnim tkivom
 6. 6. Bubreg Kapsula Bubrežna arterija Bubrežna vena (čvrsta vezivna opna koja obavija bubreg)
 7. 7. Bubreg Bubrežna srž Bubrežna kora 3-4 cm kora srž
 8. 8. Građa bubrega Urinarni sistem
 9. 9. Bubreg NEFRON– osnovna jedinica građe i funkcije bubrega (> 1 milion) 1. bubrežno telašce– smotuljak krvnih kapilara obložen čaurom 2. bubrežni kanalić kora moždina
 10. 10. Bubrežno telašce Klupko kapilara Čaura Bubrežni kanalić
 11. 11. Primarna mokraća Filriranje krvi
 12. 12.  Više bubrežnih kanalića uliva se u sabirni kanalić. Kora Srž Bubrežno telašce Bubrežni kanalić Sabirni kanalić
 13. 13. Bubrežno telašce (kapilari obavijeni čaurom) Bubrežni kanalić Bubrežni kanalić Bubrežni kanalić Bubrežni kanalić Sabirni kanalić u srži Sabirni kanalić kore Izgled nefrona i sabirnog kora srž
 14. 14. Bubrežni kanalić Bubrežno telašce Sabirni kanalić Građa nefrona Klupko kapilara čaura Bubrežno telašce
 15. 15. Bubreg bubrežne čašice bubrežne čašice bubrežna karlica mokraćovod
 16. 16.  U kapilarima se krvna plazma filtrira i nastaje primarna mokraća (99% vode, soli, šećeri, štetne materije)  Primarna mokraća odlazi u kanaliće gde se vrši upijanje najvećeg dela vode, soli i šećera. Tako nastaje sekundarna mokraća.
 17. 17.  Primarna mokraća odlazi u bubreže kanaliće, potom u sabirne kanaliće.  Iz primarne mokraće se u krvotok vraća velika količina vode i soli.  Mokraća se koncentruje i nastaje sekundarna (definitivna) mokraća.
 18. 18. Razlika primarne i sekundarne mokraće • Nastala primarna mokraća je istog sastava kao krv, ali ne sadrži Er, Leu i proteine • U telu čoveka dnevno nastaje 180 l primarne mokraće. • Sekundarna mokraća sadrži manje vode i soli, bez šećera. • U telu čoveka nastaje oko 1,5 l finalne mokraće
 19. 19.  Tokom 24h kroz bubrege se filtrira oko 1500l krvi, a izluči se oko 1.5l mokraće  Konačna mokraća je žute boje, sadrži 95% vode, soli, kiseline, štetne materije
 20. 20. Put prolaska sekundarne mokraće bubrežne čašice bubrežne čašice bubrežna karlica mokraćovod Sabirni kanalići
 21. 21. Put mokraće Preko mokraćovoda se mokraća odvodi u mokraćnu bešiku. Iz bešike se pomoću mokraćne cevi mokraća izbacuje u spoljašnju sredinu. Put prolaska mokraće obeležen je žutom bojom
 22. 22. Mokraćovod (mokrovod) ♂♀ • parna cev dužine 25-30 cm, Ø ~7 mm • spaja bubreg i mokraćnu bešiku
 23. 23. Mokraćna bešika • šuplji mišićni organ • rezervoar mokraće (urina) ~500 ml kapacitet • Zid građen od glatkih mišića • Smeštena u karličnoj duplji
 24. 24. Mokraćna bešika Otvori mokraćovoda Otvor mokraćne cevi Mišić stezač mokraćne cevi ♀
 25. 25.  U zidovima se nalaze receptori koji obaveštavaju CNS da je bešika puna i da je treba isprazniti  Pri dnu bešike se nalazi mišić koji sprečava izlivanje mokraće i deluje pod dejstvom naše volje.
 26. 26. • Kada se sakupi oko 350 ml mokraće usled rastezanja zidova bešike aktiviraju se receptori koji šalju informacije u prednji mozak, a on šalje komandu za grčenje zidova mokraće i relaksaciju sfinktera.
 27. 27. Kako se prazni mokraćna bešika? • 1. nervni signali stižu u centralni nervni sistem • 2. zid mokraćne bešike se rasteže • 3. aktiviraju se receptori za pritisak u zidu mokraćne bešike • 4. mokraća prolazi kroz mokraćnu cev • 5. kontrahuje se zid mokraćne bešike i opušta kružni mišić na dnu mokraćne bešike 2 3 1 5 4
 28. 28. Mokraćna cev duga 17-22 cm ♂ • duga 3-5 cm ♀ Izvodni kanal-odvodi mokraću iz bešike u spoljašnju sredinu
 29. 29. Da se podsetimo... BUBREZI MOKROVODI MOKRAĆNA BEŠIKA MOKRAĆNA CEV
 30. 30. OMOTAČ BUBREGA SRŽ KORA BUBREŽNA KARLICA BUBREŽNE ČAŠICE
 31. 31. Kora Srž Bubrežno telašce Bubrežni kanalić Sabirni kanalić NEFRON

×