Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Upotreba društvenih Mreža u poslovne svrhe

4,363 views

Published on

Moja prezentacija sa eTrgovine o upotrebi drustvenim mreza u poslovne svrhe.

Published in: Technology, Travel
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Upotreba društvenih Mreža u poslovne svrhe

 1. 1. Upotreba društvenih mreža u poslovne svrhe Nebojša Radović
 2. 2. Ukratko <ul><li>Zašto smo ovde? </li></ul><ul><li>Društvene mreže i Srbija </li></ul><ul><li>Poslovna upotreba </li></ul><ul><li>Primeri </li></ul><ul><li>Ali? </li></ul><ul><li>Zaključak </li></ul><ul><li>Q&A </li></ul>
 3. 3. Zašto smo ovde? <ul><li>O društvenim mrežama se uveliko priča </li></ul><ul><ul><li>Facebook, privatnost, mogućnosti </li></ul></ul><ul><li>I dalje beleže ogroman rast </li></ul><ul><ul><li>Twitter 664% u 2008. godini </li></ul></ul><ul><li>Postale su dominantan komunikacioni alat </li></ul><ul><ul><li>Ispred e-maila </li></ul></ul><ul><li>Volimo ih! </li></ul>
 4. 4. Društvene mreže i Srbija <ul><li>Facebook </li></ul><ul><ul><li>700.000 korisnika iz network Srbija </li></ul></ul><ul><ul><li>10% stanovništva! </li></ul></ul><ul><li>Lokalne </li></ul><ul><ul><li>Počeci 2006. godine </li></ul></ul><ul><ul><li>Karike.com, poznanici.com, furka.com </li></ul></ul><ul><ul><li>Sve imaju više od 100.000 korisnika </li></ul></ul>
 5. 5. Poslovna upotreba <ul><li>Gde obično grešimo </li></ul><ul><li>Društvene mreže = Konverzacija </li></ul><ul><li>Lojalnost </li></ul><ul><li>Budite prijatelji </li></ul><ul><li>The Moment of Truth </li></ul>
 6. 6. Gde obično grešimo? <ul><li>Problemi klasičnog pristupa </li></ul><ul><ul><li>Mesto za prijatelje </li></ul></ul><ul><ul><li>Neefikasnost banera </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>2 sata prosečno vreme provedeno na sajtu </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Baner slepilo </li></ul></ul></ul><ul><li>Rešenje </li></ul><ul><ul><li>Oponašanje umesto ometanja </li></ul></ul>
 7. 7. Društvene mreže = Konverzacija <ul><li>Društvene mreže su prvenstveno komunikacioni alat </li></ul><ul><li>KOMUNICIRAJTE! </li></ul><ul><ul><li>Vidite da li neko priča o Vama </li></ul></ul><ul><ul><li>Uključite se u konverzaciju </li></ul></ul><ul><ul><li>Od feedbacka do lojalnih korisnika Vašeg brenda </li></ul></ul>
 8. 8. Lojalnost <ul><li>Lojalni korisnik – centralna figura word of mouth marketinga </li></ul><ul><ul><li>Vole i rado preporučuju Vaš proizvod/uslugu </li></ul></ul><ul><ul><li>Prijateljima se više veruje </li></ul></ul><ul><ul><li>Prilikom donošenja odluke o kupovini </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>90% preporuk a prijatelja, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>70% sajt određenog brenda </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>45% TV reklame </li></ul></ul></ul><ul><li>Izadjite korisnicima u susret </li></ul><ul><ul><li>Twitter </li></ul></ul>
 9. 9. Primer: #etrgovina09
 10. 10. WOW efekat
 11. 11. Budite prijatelji! <ul><li>Preduslov ličnog dojma u ponašanju </li></ul><ul><li>Saveti </li></ul><ul><ul><li>Ne radite ono što ne vole Vama da rade </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Budite umereni u svojim aktivnostima </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Budite predusretljivi </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ljudi vole da budu saslušani </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Besplatan feedback </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Najbolje nagradite </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Prepoznajte inicijativu </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Budite konzistentni </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Posvetite se svojim korisnicima </li></ul></ul></ul><ul><li>„ Social is not advertising it’s about people“ </li></ul>
 12. 12. The Moment of Truth <ul><li>Internet je visoko transparentan medij </li></ul><ul><li>Budite iskreni i tačni u svom nastupu na društvenim mrežama </li></ul><ul><li>Ne obećavajte ono što ne možete da ispunite </li></ul><ul><li>Fokusirajte se na razvoj Vašeg brenda, na kraju kvalitet istog je taj koji donosi krajnju odluku </li></ul>
 13. 13. Primer 1: Naslovi.net <ul><li>7663 aktivn ih korisnika </li></ul><ul><li>22 hiljade korisnika instaliralo aplikaciju </li></ul><ul><li>Promocija brenda među mlađom publikom </li></ul><ul><li>Bez konkretnog ulaganja u marketing, broj korisnika dostignut isključivo viralnim efektom </li></ul>
 14. 14. Primer 2: Dernek.ba pokloni <ul><li>“ Oponašanje” </li></ul><ul><li>Odličan način promocije novih proizvoda </li></ul><ul><li>Prilika da korisnici na sebi svojstven način vrše dalju, besplatnu, promociju, </li></ul><ul><li>Vidljivost </li></ul>
 15. 15. Primer 3: Barak Obama <ul><li>Društvene mreže/mediji prvi put masovno korišćeni u političkoj kampanji </li></ul><ul><li>Prisustvo na velikim ali i usko segmentiranim društvenim mrežama </li></ul><ul><li>Milioni pristalica, ogromni efekti u zajednici (400.000 blog postova, 200.000 offline dešavanja) </li></ul><ul><li>Put od političara do ikone </li></ul>„ Advertising never started a movement“
 16. 16. Primer 4: JetBlue <ul><li>Twitter revolucija </li></ul><ul><li>Od društvene mreže napravili vrhunski korisnički servis </li></ul><ul><li>Podizanje odnosa između kompanije i krajnjih korisnika na viši, prijateljski, nivo </li></ul><ul><li>Sve to za najnižu cenu! </li></ul>
 17. 17. Ali? <ul><li>Ograničena demografska struktura </li></ul><ul><ul><li>Uglavnom mlađi korisnici </li></ul></ul><ul><li>“ Otimanje kontroli” </li></ul><ul><ul><li>“ Dobar glas daleko se čuje,a zao još dalje.” - srpska narodna poslovica </li></ul></ul><ul><li>Resursi </li></ul><ul><ul><li>Nije baš sve “one click away” </li></ul></ul><ul><ul><li>Novac, treća lica </li></ul></ul>
 18. 18. Zaključak <ul><li>Finansijski sistem je kompletno kolabirao. Jedine dve s tvari,koje vlada cini, da bi odrzala zemlju u zivotu, su ili stampanje jos vise novca ili spustanje kamata. Mi to nazivamo &quot;Bernankeov dvokorak&quot;, jer postoje samo dva koraka koje sef FED-a moze da ucini. Ni jedna od ove dve </li></ul><ul><li>mere ne moze promeniti kurs i zaustaviti pad privrede. Potreban je novi produktivni kapacitet, kao u 1990-tim, kad smo usli u recesiju, izasli smo zahvaljujuci tehnologiji interneta. Sve je </li></ul><ul><li>bilo prebaceno na internet. To je bilo realno. Naravno da je postojala spekulacija na trzistima, ali to nije imalo nikakve veze sa postojanjem produkta. Radilo se o produktivnom kapacitetu. </li></ul><ul><li>Gerald Celente – Trend Research Institute </li></ul>
 19. 19. Q&A Kontakt: www.nebojsa.tel

×