Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2.2-22-23

Παρουσίαση της ενότητας 22-23 των Ελληνικών με επιπλέον ασκήσεις και υλικό

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2.2-22-23

 1. 1. Ξενοφώντας 2.2- 22-23 ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ
 2. 2. Πώςφτάσαμε στησυνθήκη ειρήνης  Ο Θηραμένης, ολιγαρχικός και φανατικός οπαδός της πολιτικής των Σπαρτιατών, υπόσχεται στους Αθηναίους, που πέθαιναν από την πείνα, πως έχει τον τρόπο να διαπραγματευτεί.  Όμως, καθυστέρησε τρεις μήνες στο πλοίο του Λύσανδρου ώσπου να βεβαιωθεί ότι οι συμπολίτες του θα συμφωνούσαν σε οτιδήποτε, εξαντλημένοι από την πείνα.  Ἐπεὶ δὲ ἧκε τετάρτῳ μηνί, ἀπήγγειλεν ἐν ἐκκλησίᾳ ὅτι αὐτὸν Λύσανδρος τέως μὲν κατέχοι, εἶτα κελεύοι εἰς Λακεδαίμονα ἰέναι· οὐ γὰρ εἶναι κύριος ὧν ἐρωτῷτο ὑπʹ αὐτοῦ, ἀλλὰ τοὺς ἐφόρους.  Η απόφαση αυτή ανήκε στους εφόρους που αποτελούσαν την ανώτατη πολιτική αρχή στη Σπάρτη
 3. 3. Πώςφτάσαμε στησυνθήκη ειρήνης  Οι έφοροι της Σπάρτης συγκάλεσαν τους αντιπροσώπους των πόλεων που αποτελούσαν την Πελοποννησιακή συμμαχία, για να αποφασίσουν όλοι μαζί για την τύχη των ηττημένων Αθηναίων.  Οι Θηβαίοι, οι Κορίνθιοι και πολλοί άλλοι υποστήριξαν ότι οι Αθηναίοι πρέπει να καταστραφούν ολοσχερώς, γιατί ήταν υπεύθυνοι για τις συμφορές των Ελλήνων.  Λακεδαιμόνιοι δὲ οὐκ ἔφασαν πόλιν Ἑλληνίδα ἀνδραποδιεῖν
 4. 4. Οιόροιτης ειρήνης  Οι Αθηναίοι έπρεπε:  να γκρεμίσουν τα Μακρά τείχη και το τείχος γύρω από τον Πειραιά  να παραδώσουν όλα τα πλοία τους εκτός από δώδεκα  να δεχτούν την επιστροφή των πολιτικών εξόριστων  να έχουν τους ίδιους εχθρούς και φίλους με τους Σπαρτιάτες  και να τους ακολουθούν σε όλες τους τις εκστρατείες.
 5. 5. Η σημασίατων όρων  Η Αθήνα χάνει την ελευθερία της εφόσον είναι υποχρεωμένη να ακολουθεί τη Σπάρτη όπου εκείνη την οδηγεί.  Η Αθήνα, η άλλοτε υπερδύναμη ταπεινώνεται και στο μέλλον είναι υποχρεωμένη να ακολουθεί την πολιτική της Σπάρτης.  Τερματίζεται η δημοκρατική περίοδος της Αθήνας και οι τύχες της πόλης θα ρυθμίζονται από τους ολιγαρχικούς και τους Σπαρτιάτες.
 6. 6. Ηκατάσταση στηνΑθήνα  ὄχλος περιεχεῖτο πολύς, φοβούμενοι μὴ ἄπρακτοι ἥκοιεν· οὐ γὰρ ἔτι ἐνεχώρει μέλλειν διὰ τὸ πλῆθος τῶν ἀπολλυμένων τῷ λιμῷ.  Ο μεγάλος αριθμός θανάτων από τον λιμό (πείνα) είχε επηρεάσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τους Αθηναίους με αποτέλεσμα να δεχτούν την άνευ όρων παράδοση.  Η μεγάλη τους αγωνία κατά την επιστροφή του Θηραμένη είναι μήπως δεν είχε επιτευχθεί συνθήκη ειρήνης.
 7. 7. Ηπαράδοση τωνΑθηνών  Συνέλευση του λαού ( εκκλησία), όπου ανακοινώθηκε η πρόταση των Σπαρτιατών κι έπειτα από συζήτηση συμφωνήθηκε η αποδοχή της·  Άφιξη του Λύσανδρου στον Πειραιά, επιστροφή των εξόριστων ολιγαρχικών και πανηγυρικό γκρέμισμα των τειχών.
 8. 8. Ο ρόλοςτου Θηραμένη  Ενδιαφέρεται για το καλό των ολιγαρχικών και όχι όλων των κατοίκων της Αθήνας που πεθαίνουν από την πείνα.  Εκμεταλλεύεται τη σιτοδεία.  Ελέγχει την εκκλησία του δήμου. Ο Λυσίας αναφέρει ότι ο Θηραμένης και οι δικοί του έμαθαν ποιοι αντιτάσσονταν στη συνθηκολόγηση και φρόντισαν να συλληφθούν και να φυλακιστούν, πριν αρχίσει η συνεδρίαση της εκκλησίας του δήμου.  προηγόρει δὲ αὐτῶν Θηραμένης, λέγων ὡς χρὴ πείθεσθαι Λακεδαιμονίοις καὶ τὰ τείχη περιαιρεῖν
 9. 9. Συντακτικέςπαρατηρήσεις
 10. 10. Πώς παραδόθηκεη Αθήνα  Ο δήμος της Αθήνας κάτω από την πίεση του λιμού αποδέχεται τους ταπεινωτικούς όρους.  Μετὰ δὲ ταῦτα Λύσανδρός τε κατέπλει εἰς τὸν Πειραιᾶ καὶ οἱ φυγάδες κατῇσαν καὶ τὰ τείχη κατέσκαπτον ὑπ’ αὐλητρίδων πολλῇ προθυμίᾳ, νομίζοντες ἐκείνην τὴν ἡμέραν τῇ Ἑλλάδι ἄρχειν τῆς ἐλευθερία
 11. 11. Συντακτικέςπαρατηρήσεις
 12. 12. υπ'αύλητρίδων  Οι Λακεδαιμόνιοι και οι ολιγαρχικοί Αθηναίοι κατά την κατεδάφιση των τειχών, για να πανηγυρίσουν «μετά μουσικής» τη νίκη τους κάλεσαν αυλητρίδες, όπως γινόταν στα συμπόσια!
 13. 13. Γιατί; νομίζοντες ἐκείνην τὴν ἡμέραν τῇ Ἑλλάδι ἄρχειν τῆς ἐλευθερίας Ελπίδα για ελευθερία από τον πόλεμο και την αθηναϊκή τυραννία.  Όμως πρόκειται για τραγική ειρωνεία και σχήμα οξύμωρο, αφού η αμέσως επόμενη περίοδος, κυρίως για την Αθήνα, ήταν κατάσταση τρομοκρατίας, βίας και προπαγάνδας, όπως την ασκούν οι Τριάκοντα και τα όργανα της σπαρτιατικής φρουράς. Αλλά και όλη η Ελλάδα παρέμενε σε κατάσταση πόλωσης, αφού ο ρόλος των Σπαρτιατών ήταν καθοριστικός και ενεργός και η απαξιωτική για τους Αθηναίους συμφωνία της ειρήνης είναι δυσβάσταχτη και επισφαλής.
 14. 14. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ
 15. 15. Λεξιλογικά  προηγορῶ=μιλάω εξ ονόματος άλλου  περιαιρῶ (-έω)=γκρεμίζω  συνεπαινῶ (-έω)=επιδοκιμάζω  κατῇσαν – κάτειμι=(για εξόριστο) επιστρέφω στην πατρίδα  ἄρχω τινός= αρχίζω κάτι
 16. 16. ἄρχω https://www.greek- language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/l exicon/lemma.html?id=43
 17. 17. Ομόρριζατου ἄρχω
 18. 18. άσκηση
 19. 19. Αναφορική αντωνυμία ὅς,ἡ,ὅ(=οοποίος,αυτός που)
 20. 20. Σας ευχαριστώ πολύ

×