Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Thinking Digital Eğitim 1

667 views

Published on

Published in: Business

Thinking Digital Eğitim 1

 1. 1. SOSYALMEDYA erencaner
 2. 2. erencaner
 3. 3. İ çerik•İ letiş im 2.0•Web •Web 1.0 •Web 2.0 •Sosyal Ağlar •Dünyanın ve Türkiye’nin Facebook karnesi •Web 3.0 (Semantik web) •Facebook Retargetingİ ÇERİ K•Efektif Müş teri Yönetimi•Markalar Neden Sosyal Medyada•Adım Adım Marka Sayfası Yönetmek•Facebook KPI’ları•Socialbakers•Keş fetmek•Google Reader•Mobil Uygulamalar erencaner
 4. 4. İ letiş im 2.0İ LETİŞİ M 2.0 erencaner
 5. 5. İ letiş im 2.0İ LETİŞİ M 2.0 erencaner
 6. 6. İ letiş im 2.0İ LETİŞİ M 2.0 erencaner
 7. 7. İ letiş im 2.0İ LETİŞİ M 2.0 erencaner
 8. 8. Web 1.0WEB 1.0 erencaner
 9. 9. Web 2.0PLATFORMLAR erencaner
 10. 10. Web 2.0WEB 2.0 erencaner
 11. 11. Web 2.0WEB 2.0 erencaner
 12. 12. Web 2.0WEB 2.0 erencaner
 13. 13. Web 2.0WEB 2.0 erencaner
 14. 14. Web 2.0 Sosyal Ağ larWEB 2.0SOSYAL 1.000.000AĞ LAR erencaner
 15. 15. Web 2.0 Sosyal Ağ larWEB 2.0SOSYALAĞ LAR erencaner
 16. 16. Web 2.0 Sosyal Ağ larWEB 2.0SOSYALAĞ LAR erencaner
 17. 17. Web 2.0 Sosyal Ağ larWEB 2.0SOSYALAĞ LAR erencaner
 18. 18. Web 2.0 Sosyal Ağ larTWITTER erencaner
 19. 19. Web 2.0 Sosyal Ağ larWEB 2.0SOSYALAĞ LAR erencaner
 20. 20. Web 2.0 Sosyal Ağ larWEB 2.0SOSYALAĞ LAR erencaner
 21. 21. Web 2.0 Sosyal Ağ larWEB 2.0GOOGLE+SOSYALAĞ LAR erencaner
 22. 22. Web 2.0 Sosyal Ağ larWEB 2.0INSTAGRAMSOSYALAĞ LAR80 milyon kullanıcıHer gün 300.000.000 fotoğrafHer saniye yeni bir kullanıcıYüklenen 1 milyar fotoğrafHer saniye 58 fotoğraf erencaner
 23. 23. Web 2.0 Sosyal Ağ larWEB 2.0SOSYALAĞ LAR erencaner
 24. 24. Dünyanın ve Türkiye’nin Facebook KarnesiDÜNYANIN VETÜRKİ YE’Nİ NFACEBOOKFACEBOOKKARNESİ erencaner
 25. 25. Dünyanın ve Türkiye’nin Facebook KarnesiDÜNYANIN VETÜRKİ YE’Nİ NFACEBOOKKARNESİ erencaner
 26. 26. Dünyanın ve Türkiye’nin Facebook KarnesiDÜNYANIN VETÜRKİ YE’Nİ NFACEBOOKFACEBOOKKARNESİ erencaner
 27. 27. Web 3.0WEB 3.0 erencaner
 28. 28. Web 3.0WEB 3.0 erencaner
 29. 29. Web 3.0 Facebook RetargetingWEB 3.0FACEBOOKRETARGETING erencaner
 30. 30. EFEKTİ FMÜŞ TERİYÖNETİ Mİ erencaner
 31. 31. Biz Neredeyiz MarketingBİ Z Digital MarketingNEREDEYİ Z Social Media erencaner
 32. 32. Temel NoktalarUygundur değil mi? Uygun mudur?TEMEL ÖnNOKTALAR bilgilendirme maili Müşterinin dilinden konuşabilme erencaner
 33. 33. Efektif Sosyal Medya Kampanyaları içinEFEKTİ F Markanınstratejisine uygunlukSOSYAL Bütçe veMEDYA zamanlamaKAMPANYALA Rakip ‘’şunu bunu yaptı’’RI İ Çİ N motivasyonu erencaner
 34. 34. MARKALAR NEDENSOSYALMEDYADA erencaner
 35. 35. İ letiş imi Tek Bir MerkezdeToplamakİ LETİŞİ Mİ TEKBİ RMERKEZDETOPLAMAK erencaner
 36. 36. Günlük İ letiş imle Kullanıcılara YakınOlmakGÜNLÜKİ LETİŞİ MLEKULLANICILARA YAKINOLMAK erencaner
 37. 37. Insight ToplamakINSIGHTTOPLAMAK erencaner
 38. 38. Insight ToplamakINSIGHTTOPLAMAK erencaner
 39. 39. Insight ToplamakINSIGHTTOPLAMAK erencaner
 40. 40. Sürekli İ letiş im KurabilmekSÜREKLİİ LETİŞİ MKURABİ LMEK erencaner
 41. 41. Sürekli İ letiş im KurabilmekSÜREKLİİ LETİŞİ MKURABİ LMEK erencaner
 42. 42. Geliş miş Hedefleme Yapmak=Düş ükMaliyetGELİŞ MİŞHEDEFLEMEYAPMAK erencaner
 43. 43. Yeniliklerden YararlanmakYENİ Lİ KLERDENYARARLANMAK erencaner
 44. 44. ADIMADIMMARKASAYFASIYÖNETME erencaner
 45. 45. Yeni Markalar içinDİ L erencaner
 46. 46. İ çerik StratejisiDİ L erencaner
 47. 47. İ çerik Stratejisi•Marka ile direkt bağlantısı olmayan içeriklerKısıtlı bir konsept içerisinde sürekli aynı iletişim tekrar etmeden dahaİ ÇERİ Kgeniş konularda iletişim yapan içeriklerdir.•Marka ile direkt bağlantısı olan içeriklerSTRATEJİ SİMarkanın bilinirliğini ve konuşulma oranını artırılmasını sağlayaniçeriklerdir. Aynı zamanda «learning» kazanma amacı da olabilir.•Etkileşim kazandıran içeriklerHızlı bir etkileşim için doğrudan soru sorarak, paylaşıma, ‘’beğen’‘iye,yoruma veya paylaşıma teşvik eden içeriklerdir. erencaner
 48. 48. DilDİ L erencaner
 49. 49. Sosyal Medyanın 16 Altın Kuralı1- Dijital stratejinde büyük bir resmin olsun. SOSYAL2- Sen eğer bir fast food markasıysan insanlar senin/ markanın öne çıkan yöneticisinin kahvaltıda, akşam yemeğinde ne yediğiyle ilgile3- Sosyal ağlar yaşayan, tepki veren, gülen, ağlayan bir organizma gibidir, canlıdır. 4- Word of mouth bir yere kadar etkilidir. ,5- Potansiyeller birbirinden farklı olsa da herkes aslında birer Influencer‘dır. Etki alanına göre ayırıp her birine önemle yaklaşmak gerekMEDYANIN 166- Zeki olmaya çalışma, fark edilir. Zeki ol.7- Sayfanı update et ya da sil. 8- Raporlama gücü önemlidir.9- Fanlarının senin markandır.10- Sosyal ağlarda sürekli kendi ürünlerini basma. ALTIN KURALI11- Çekilişler ve yarışmalar her zaman ilgi çekicidir. 12- Yeni ağları takip et, markanı gerekliyse hemen entegre et.13- Bir kriz planın da olsun mutlaka. Offline’da hazırladığın plan çoğu zaman yetmez, farklıdır. Online – offline entegre bir kriz planın ol14- Sosyal medya ve geleneksel medyanın entegre kullanımı, her iki tarafın diğer tarafla beslenmesi önemlidir.15- Çalışanlarını eğit. 16- Finansal sonuçları da gözardı etme. erencaner
 50. 50. FACEBOOKKPI’LARI erencaner
 51. 51. Hayran SayısıHAYRANSAYISI erencaner
 52. 52. People Talking AboutPEOPLETALKINGABOUT erencaner
 53. 53. İ çerik Like Yorum ve Paylaş ımSayısıİ ÇERİ K LIKEYORUM VEPAYLAŞ IMSAYISI erencaner
 54. 54. Engagement RateENGAGEMENTRATE erencaner
 55. 55. Engagement RateENGAGEMENTRATE erencaner
 56. 56. Socialbakers erencaner
 57. 57. SOCIALBAKERS PREMIUMARAÇLARI erencaner
 58. 58. ENGAGEMENTENGAGEMENTBUILDERBUILDER erencaner
 59. 59. Engagement Builder: Sayfa YönetimiENGAGEMENTBUILDER erencaner
 60. 60. Engagement Builder: İ çerikOtomatizasyonuENGAGEMENTBUILDER erencaner
 61. 61. Engagement Builder: Kullanıcı YönetimiENGAGEMENTBUILDER erencaner
 62. 62. Engagement Builder: Ek UygulamalarENGAGEMENTBUILDER erencaner
 63. 63. Engagement AnalyticsENGAGEMENTANALYTICS erencaner
 64. 64. Engagement Analytics: İ çerik İ ncelemesiENGAGEMENTANALYTICS erencaner
 65. 65. Engagement Analytics: Günlük Fan Artış ıENGAGEMENTANALYTICS erencaner
 66. 66. Engagement Analytics: PTA AnaliziENGAGEMENTANALYTICS erencaner
 67. 67. Engagement Analytics: Engagement RateENGAGEMENTANALYTICS erencaner
 68. 68. Engagement Analytics: Saatlik ve Haftalık ERENGAGEMENTANALYTICS erencaner
 69. 69. Engagement Analytics: Günlük Etkileş im AnaliziENGAGEMENTANALYTICS erencaner
 70. 70. Engagement Analytics: Günlük Etkileş imENGAGEMENTANALYTICS erencaner
 71. 71. Engagement Analytics: Saatlik Etkileş imENGAGEMENTANALYTICS erencaner
 72. 72. Engagement Analytics: İ çerik Tipi AnaliziENGAGEMENTANALYTICS erencaner
 73. 73. Engagement Analytics: Key InfluencersENGAGEMENTANALYTICS erencaner
 74. 74. Engagement Analytics: Yanıtlama AnaliziENGAGEMENTANALYTICS erencaner
 75. 75. Engagement Analytics: Yanıtlama PerformansıENGAGEMENTANALYTICS erencaner
 76. 76. KEŞ FETMEK erencaner
 77. 77. Google ReaderGOOGLEREADER erencaner
 78. 78. Coursera GOOGLE https://www.coursera.org/ READERhttps://www.coursera.org/ erencaner
 79. 79. StumpleUponGOOGLEREADER http://www.stumbleupon.com/ erencaner
 80. 80. Flipboard, SkyGridFLIPBOARD,SKYGRID erencaner
 81. 81. TEŞ EKKÜRL ER eren@erencaner.com.tr erencaner.com.tr twitter.com/erencaner facebook.com/erenocanero erencaner

×